Големина на текста:
Ликвидност на банките
Капиталовата адекватност изразява
състоянието на соб.капитал на банките от
гледна точка на неговата достатъчност за
осигоряване на ликвидността и повишаване
на рентабилността.Конретния размер на
соб.капитал зависи от риска който банките
ползват,а това означава че ако банките
решат да вложат своите ресурси във високо
рискови активи трябва да се увеличи и
абсолютнияразмер на соб.капитал.Общата
капиталова адекватност на банките се
установява като процентно съотношение
м/у капиталовата база и общия рисков
компонент.Този пока-
Зател показва че банката дава гаранция за
стабилността на своята дейност чрез
достатъчността на соб.капитал и от тук до
каква степен може да поеме загуби без да се
засегнат интересите на депозиторите.
По правило капиталовата база изразява
стойноста на соб.капитал и се образува от
сбора на първичния и доп.капитал.За
установяване на рисковия компонент на
балансовата ст-ст на всеки актив следва
тази ст-ст да се умножи по съответното
рисково тегло и по този начин се получава
рискова претеглена ст-ст на актива.Според
Риска и обезпечението на активите се
групират на активи с нулево рисково тегло
активи с рисково тегло до 20%,активи с
рисково тегло до 50% и активи с рисково
тегло 100%.Общия рисков компонент е
равен на сбора на унези части от сумите на
балансовите активи и приравнените към
тях задбалансови позиции,които се отнасят
към рисковия компонент на актив-вите.Така
се придобива представа за размера по
рисковите активи и предприемането на
мерки за тяхното намаляване.Капиталовата
адекватност на банките,общата
кап.адекватност неможе да бъде по-малка от
12%,а капиталовата адекватност неможе да
бъде по малка от 6%.
Ликвидността на банките изразява
възможността на банката да посрещне във
всеки един момент и без загуби
задълженията си към клиентите и
кредиторите си с наличните средства с бързо
ликв.си активи и с паричния капитал
ликвидността се предопределя от
обръщаемостта на обор.активи,които
осигуряват необходимите наличности за
посрещане на текущите плащания.Тя зависи
от обема,състава и стуктурата на
пасивите,които опр.характера на банковите
задължения от динамиката в развитието на
депозитите по видове,срокове и време на
задържане в банката,като показват до колко
банката е в състояние да задържи този
източник на ресурс.Ликвидността на банките
се рег.
Чрез наредба на ЦБ с която се определят
условията и редът за осигуряване на
постоянна способност на банките да
посрещат задъл.към кредиторите и клиент.
и да предотбрати общия ликвиден и лихвен
риск.
ЦБ-функции,задачи,управление
Функциите и задачите на ЦБ са:
-емисионна-която се свежда до
изричното право на ЦБ да емитира
парични знаци,които са законо
платежно средство.
-съхраняване и управлени на
златния и валутния резерв на
страната.
-установяване на официалния
валутен курс на националната
спрямо чуждестранната валута.
ЦБ определя правилата
регулиращи банкови операции със
злато и чуждестранна
валута.Определя допълнителният
размер на откритите валутни
позиции на банката и курсовете
купува-продава.
-функция на официалния касиер на
държавата.
- функция на кредитора на
държавата и кредитор ор последна
инстанция.
-потдържане на текуща
платежноспособност и ликвидност
на търговските банки.
-потдържане на вътрешна и
външна покупателна сила на
нац.парична единица.
-функция на ценрален депозит на
ценни книжа.
-съхраняваща депозитна функция-
благородни метали и др.
ЦБ е независима от
изпълнителната власт,тя е на
подчинение на
парламента.Управлението и се
осъществява от управителен съвет-
управителен,подуправителен и
членове.ЦБ има три основни
управления:емисионно
управление,банково и управленски
банков надзор.
В държавен вестник се обнародват
месечни и тримесечни счетоводно
баланси,отчет за приходи и
разходи,отчет за изпълнение на
бюджета на българската народна
банка.
Търговски банки-функции
По смисъла на тър.закон са
търговци и осъществяват дейността
си на търговска основа.Тър.банка се
учредява и функционира като
акционерно дружество,което за да
осъществява банкова дейност следва
да получи от БНБ лиценз въз основа
на писмено искане за това към него
се прибавя устава и др.учредителни
актове,данни за внесен
капитал,план,име-ната и адресите на
упрвителите,инф.за лицата
притежаващи акции.Срокът за
издавене на лиценза от БНБ е 6
мес.След получаване на лиценза
тър.банка се регистрира в окръжния
съд.БНБ може да откажи издаването
на лиценз или принесъобразна
дейност различна от услоията в
лиценза БНБ назначава
квестор,който упражнява надзор в/у
оперирането на банката.
Основните фукнции на тър.банка
са:кредитна,разплащателна,еми-
сионна,влогова и да търгуват със
злато,сребро или ценни книжа и
др.,да осъществяват сделки с чужда
валута.От гледна точка на
административна и управленска
структура имат две изисквания:
1-да отговаря на изискванията на
търг.закон.
2-да се управлява и представлява
най малко от 2 лица.
Цялото имущество на тър.банка е
представено чрез счетоводен
баланс,отчета за негативите и
загубите подлежат на финансов
одит,извършен най-малко от двата
одитори-независими.
Печалбата се оформя чрез
съпоставяне м/у приход и разход на
банката.След приспадане от
печалбата на отчисленит суми за
специални резерви остатъка
подлежи на облагане с данък.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
13 дек 2018 в 12:11 студент на 42 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Геолого-географски факултет, специалност - География, випуск 2014
03 юни 2018 в 15:50 студент на 25 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Фиананси, випуск 2019
19 фев 2018 в 10:10 в момента не учи на 44 години
21 яну 2018 в 16:32 потребител на 25 години
19 фев 2017 в 15:39 студент на 30 години от София - Технически университет, факулетет - Стопански факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2019
14 мар 2016 в 10:35 в момента не учи на 51 години
28 юни 2015 в 20:28 в момента не учи
06 фев 2015 в 18:17 студентка на 33 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - трети, специалност - Счетоводство, випуск 2014
19 май 2013 в 12:28 студент на 40 години от София - Нов български университет, факулетет - Магистърски, випуск 2010
 
Подобни материали
 

Банково дело

20 апр 2009
·
197
·
38
·
5,854
·
128

В първата глава се анализира текущо състояние на системата за банков надзор в България. В това отношение се акцентира върху условията за развитие на практиката в областта на регулиране, контрол и надзор...
 

Анализ и профилиране на УниКредит Булбанк като основен конкурент на Банка ДСК

13 май 2009
·
289
·
11
·
2,270
·
332

През 2007 г. нетните преки чуждестранни инвестиции достигнаха 20.5% от БВП и покриват над 100% дефицита общо по текущата и по капиталовата сметка...
 

Същностна характеристика на банковата система

10 юли 2009
·
104
·
2
·
554
·
119

Банковата система като понятие е едно от основните, което е от особено значение както за банковото дело, така и за икономическата система като цяло...
 

Банково кредитиране

16 авг 2009
·
473
·
17
·
3,093
·
319

Разглеждат се видовете кредити, условията при кредитирането, видове рискове в банковата дейност и състоянието на банковото кредитиране в България...
 

Банково дело

05 окт 2009
·
65
·
13
·
2,254

Причините за възникване на парите който измерват натуралната форма на размяна са следните...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по банково дело за 2-ри курс
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Изходен тест по Банково дело за финансисти. Включва 37 въпроса от законодателството, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси и банково дело във 2-ри курс.
(Труден)
37
43
1
5 мин
03.09.2014
Тест по банково дело за студенти
междинен тест по Банково дело за Студенти
Тестът съдържа 10 въпроса за междинно изпитване на студенти от специалност Банково дело. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
10
52
1
1 мин
12.09.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Ликвидност на банките

Материал № 494041, от 21 апр 2010
Свален: 92 пъти
Прегледан: 88 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Пищов
Брой страници: 10
Брой думи: 2,417
Брой символи: 14,795

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Ликвидност на банките"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала