Големина на текста:
МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
1. Същност и история на международната икономика и на МБО
1. СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ИКОНОМИКА И НА
МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ
В икономическата наука няма единодушно разбиране на същността на понятията
„международна икономика”, световно стопанство”, световна икономика”,
„международни икономически отношения”, „международни бизнес отношения”,
„международна икономическа система” и др.
Много разпространено е разбирането, че понятията „международна икономика” и
„световното стопанство” изразяват съвкупност от взаимосвързани национални
стопанства. В този смисъл предмет на изследване трябва да бъдат взаимодействащите
си национални стопанства в областта на производството, търговията, финансите и т.н.
Икономическите субекти са държави, фирми, международни организации и др.
Разбирането, че понятията отразяват съвкупност от национални стопанства налага
контекст на изследване на емпиричните взаимодействия между тях. Този подход
обособява и разграничава понятието „международни икономически отношения”. То се
разбира като съвкупност от външноикономически отношения на отделните страни. И
въпреки разграничаването, много често тези понятия се използват като синоними.
Международната икономика възниква и се развива на основата на развитието на
международните икономически отношения. Това разбиране налага понятията да бъдат
разграничавани. Но вече изградената международната икономика означава съвкупност
от международни икономически отношения, което позволява те да се използват като
синоними.
Понятията „международна икономика” и „световно стопанство” се разграничават,
особено в западната литература. Под международна икономика се разбира теория на
световната икономика и международните икономически отношения.
“Международни бизнес отношения” е съвременен, модерен термин, който в
последните години се наложи в нашата теория и практика наред с понятието
“международни икономически отношения”. В основната си същност двете категории са
идентични, което позволява тяхното синонимно и еднозначно използване. Но е
възможно те да бъдат разграничени по влагания в тях концептуален акцент.
“Международните икономически отношения” могат да се разглеждат като
макроикономическа система от знания. Затова доминиращият подход в изследването и
изучаването им е макроикономически. Докато преобладаващи в “Международните
бизнес отношения” са фирмените концепции, които могат да ги определят, предимно,
като микроикономическа теоретична система.
Става ясно, че различното съдържание на понятията се определя от различния
подход на изследването. Изброяването на подходи, позиции и схващания може да
продължи, но то би съдържало риска да усложни разбирането, а не да го изясни и
уточни.
В този учебник се споделят следните разбирания:
За целите на академичния анализ и без претенции за прецизност понятията
могат да се използват като синоними. Различният смисъл се влага в зависимост
от текстовия контекст.
Дава се приоритет на понятието “международен бизнес”. Акцентът е върху
неговото разбиране като теория на международните бизнес отношения, в този
смисъл и на световната икономика.
Понятията “международни бизнес отношения” и “международни икономически
отношения”се използват синонимно, с амбицията за съчетаване на микро- и
макроикономическия подход.
Международните бизнес отношения (МБО) са продукт на цялостното
цивилизационно развитие. Факт, който затруднява тяхното дефиниране и не позволява
една дефинитивна същност да бъде валидна за неговите различни етапи. Същността на
международните икономически отношения не се дефинира еднозначно и от гледна
точка на различните теоретични направления. Обособени според методологическата
основа, теоретичните подходи, научните цели, идеологическите пристрастия, те
определят същността на МБО невероятно разнообразно.
МИО (International economic relations) могат да се дефинират като динамична
система от отношения, които се проявяват на основата на международното разделение
на труда и на интернационализацията на стопанската дейност и обхващат всички
области на икономиката и всички етапи на възпроизводствения процес. Те са система
от взаимозависими производствени, търговски, транспортни, инвестиционни, платежни
и др. отношения, изразяващи интересите на стопанските субекти – държави и фирми, за
получаване на икономическа изгода.
МБО са резултат на международното разделение на труда (International
worksharing). То е проявление на специализацията в производството на отделните
страни, отразяваща различията в природните, капиталовите, трудовите,
информационните, предприемаческите ресурси и изискваща икономическото им
взаимодействие. Продължително време международното разделение на труда се
определя от естествените различия в природните условия на отделните страни. В
съвременното си развитие то все повече се обуславя от усъвършенстването и напредъка
в науката, техниката, технологиите, квалификацията и т. н. Това именно определя ясно
изразеното конкурентно проявление на международното разделение на труда,
съществената му роля в световния икономически прогрес и безусловното му значение
за динамичното развитие на МИО.
МИО са във взаимозависима връзка с интернационализацията на икономиката.
Те са формата, в която тя се проявява. Интернационализацията е процес на предоляване
на обособеността и икономическия национализъм, процес на сближаване и
взаимообвързване на националните стопанства. Този процес характеризира цялостното
историческо развитие на световната икономика, но след Втората световна война
неговата интензивност нараства и придобива нови качествени характеристики. Именно
това се отразява на спецификата на МИО, свързана с динамичното развитие на
международния пазар на капитали, бързия растеж на многонационалните корпорации,
транснационализацията на бизнеса, разрастването на стремежа за съвместно регулиране
на икономическите и социалните процеси и т. н. Тези мощни тенденции за промяна се
дължат на капитала. Защото той по своята същност е интернационален. Не може да
бъде затворен в национални рамки, предполага и изисква интернационализацията на
човешката дейност.
Интернационализацията на производството е исторически протичащ процес, с
различна степен на зрелост, определяща и степента на зрелост на МБО. В тази логика
може да се обособят няколко етапа:
Интернационално производство. То демонстрира състояние, когато
производството е национално обособено, а връзките в световното стопанство се
осъществяват посредством вноса и износа.
Мултинационално производство. При него националните фирми не само
продават и купуват от международните пазари, но започват да произвеждат
извън страната.
Транснационално производство. Констатира се, че при него по-голямата част
от производствения процес е разположена извън страната, при това в много
страни. Осъществява се в система от клонове и филиали, в резултат на което
производството загубва националните си характеристики.
Следователно зараждането, еволюцията, динамиката, характеристиката и т. н. на
МБО са обективен резултат на икономическото движение, поради което те имат ясно
проявяващ се исторически характер. В същото време обаче тяхното значение за
развитието на националните стопанства и на световната икономика е безспорно. Те
способстват взаимозависимостта между националните стопанства, с което се
надхвърлят национално обособените икономически граници. Създават се възможности
за икономическо развитие над националния потенциал. Но в същото време се забелязва
несъизмерима икономическа взаимозависимост, обособяваща развити и неразвити
икономики. Чрез МИО ръстът на националните стопанства се обосновава, в различна

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Международна икономика

Лекции по Международна икономика на специалност Финанси...
Изпратен от:
Миглена
на 2010-04-19
Добавен в:
Лекции
по Международна икономика
Статистика:
737 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство
добавена от dronkova 08.10.2013
0
79
Роля на длъжностната характеристика в аграрното предприятие.
добавена от meriem_1992 14.12.2012
0
7
Задача по международна икономика
добавена от ivelina.nedelcheva_fb 02.11.2020
2
11
Глобалните проблеми пред световната икономика – същност и възможности за разрешаване
добавена от wtedi 26.12.2016
2
10
Подобни материали
 

Еволюцията в теоретичните възгледи за ролята на международната търговия pro

01 авг 2016
·
5
·
12
·
2,300
·
24
·
8.00 лв.

Международната търговия може да се разглежда като съвкупност от излишъци от продукцията на конкретна държава, в следствие на разпределението на труда в нея, който излишък реално е потребен за друга държава...
 

Международен валутен фонд


Международен валутен фонд - история, култура, структура, дефиниция на валутния фонд...
 

Протекционистична външнотърговска политика: цели, инструменти, последици. Аргументи "За" и "Против" протекционизма (по принцип и примера на България)


В определен период от развитието на международната търговия се появява външнотърговската политика. Тя се появява в момент, в който търговците и търговските организации не са могли сами да защитават своите интереси на международните пазари...
 

Икономика на Венецуела

18 окт 2015
·
8
·
12
·
1,381
·
11

Анализ на икономиката на Венецуела с включени външнотърговски показатели...
 

Развити теми по Международен бизнес pro

24 окт 2015
·
57
·
17,793
·
25.00 лв.

Развитието на съвременното световно стопанство и на международната система е под силното влияние на интеграционните процеси между групи от държави в определени географски райони...
1 2 3 4 5 » 7
 
Онлайн тестове по Международна икономика
Тест по Mеждународен бизнес за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 3 курс
Тестът съдъжа 22 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 3-ти курс Международна икономика, Мениджмънт, МИО, Бизнес администрация, Управление на бизнес процеси и други.
(Труден)
22
4
1
8 мин
11.11.2016
Интернационализация
изпитен тест по Международна икономика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти от икономическите специалности за проверка на знанията. Всички въпроси са от затворен тип - имат само един верен отговор.
(Труден)
38
1
1
6 мин
09.08.2019
» виж всички онлайн тестове по международна икономика

Международна икономика

Материал № 492571, от 19 апр 2010
Свален: 737 пъти
Прегледан: 953 пъти
Качен от:
Предмет: Международна икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 151
Брой думи: 44,241
Брой символи: 298,975

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Международна икономика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала