Големина на текста:
ФИНАНСИРАНЕ И КРЕДИТИРАНЕ НА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС
1.Същност на финансирането на дребния бизнес – съвкупност от дейности,
насочени към осигуряването на необходимия капитал за неговото учредяване,
функциониране и достигане на рентабилност от дейността.
2.Проблем ли е финансирането на дребния бизнес – проблем, който не може да
бъде разрешен без допълнителна подкрепа от страна на държавата. Това се дължи
преди всичко на вътрешната ресурсна ограниченост на фирмите от този сектор и
оттук невъзможността им да обезпечат оптусканите им кредити. Затова и една
значителна част от усилията са насочени към изграждане на система за
финансовото им подпомагане
3.Капитал – видове. Според произхода си:
a.Собствен – формира се от вътрешни източници:
1. личните спестявания на партньорите,
2. продажбите на собствени активи – движимо и недвижимо
имущество,
3. реинвестирането на печалбата от дейността и рискови
инвестиции срещу собственост на други инвеститори.
b.Привлечен – от външни за фирмата източници: банки,
1. специални фордове за подпомагане на ДБ,
2. правителствени агенции,
3. инвестиционни фондове,
4.застрахователни дружества,
5.фондове за рисково инвестиране,
6. производители на суровини, материали и оборудване,
клиенти и други частни инвеститори
4.Същност на кредитирането на ДБ – дейността по намирането, обслужването и
връщането на заетите средства от външните източници
5.Принципи и форми на финансиране и кредититране
a.Финансовата подкрепа за ДБ – като елемент на единна държавна
политика за комплексно подпомагане
b.Нива на финансовата подкрепа: национално и регионално
6.Национално ниво – осъществяват се общи стратегически и координационни
функции
a.Изработване на обща концепция за финансова подкрепа и принципи
за финансовите взаимоотношения между държавата и дребния бизнес
b.Формулиране на финансовите условия, при които работи дребния
бизнес, позволяващи увеличаване на конкурентните му способности
c.Финансова подкрепа за създаване на рамкови условия за важни
целеви дейности, изискващи допълнително финансиране –
национална система за трансфер на иновации,
1. технологии за малките и средните фирми,
2. изработване на стандарти за ообучение на предприемачите
и мениджърите
7.Регионално ниво – според местната специфика е нужно да се конкретизират
финансовите условия и дейности. Тук основни източници за финансиране са:
a.Собствените и семейните спестявания – само в случайте, когато не се
изискват големи капитали за функционирането на бизнеса
b.Печалба от реинвестиране дейността – един от основните и с най-
много предимства източници
c.Банковите кредити – най-често използвания източник.
1. Предимствата му са в достъпността, в широкия спектър
от допълнителни услуги, предоставяни от тях и
възможността за дългосрочно сътрудничество.
2. Недостатъците – са във високата цена на заемния капитал,
изискванията за високо обезпечаване на кредита,
неразбиране докрай същността на дребния бизнес.
d.Кредити от държавни и частни фондове за подпомагане на ДБ –
възможности за получаване на заеми при изгодни условия /лихва,
наличие на гратисен период, по-дълги срокове за погасяване и неголямо
обезпечение на кредита/
1.Недостатъците са свързани най-често със
специализираността на подобен род институции в
отпускането на кредити за конкретни отрасли или пък
необходимостта фирмата да отговаря на специфични
изисквания.
e.Рискови фондове на големи фирми – този източник се използва много
рядко и е характерен за високотехнологичните и рискови видове бизнес в
случайте, когато голямата фирма желае да придобие собственост в
малката.
f.Застрахователни дружества – особено са подходящи за дългосрочно
финансиране на дейността / инвестиране/
8.Видове кредит – с успех могат да бъдат приложени в България
a.Пряк кредит – т.н. „последна надежда”, който се отпуска, когато всички
други източници на финансиране са изчерпани
b.Кредит, отпускан съвместно с други кредитни институции
c.Кредит с голям гратисен период или срок на изплащане, поемане на
половината или част от дължимите по кредит лихви
d.Даване на гаранции – държавата гарантира на кредитната институция
до 80-90% от обема на заема
9.Финансиране и кредитиране на дребния бизнес в България
a.Един от проблемите е липсата на систематизирана
информация /според Агенцията за чуждестранни инвестиции/ - това
ограничава достъпа до различните програми и води до намаляване
на техния ефект
b.Преобладаващите източници на финансиране са:
1. собствените спестявания,
2.семейните спестявания
3. заеми от приятели и познати.
4. Чак след това се нареждат банковите кредити,
отпускани за дребния бизнес. Сравнително ниското
участие на банките е свидетелство за липсата на система за
облекчено кредититране и стимулиране на този бизнес,
въпреки официално декларираната политика на съдействие
c.Кредити, отпускани от някои международни кредитни институции
като:
1. Световната банка,
2. Европейската банка за възстановяване и развитие,
3.програмата Фар,
4. държавни фондове от рода на „Малки и средни
предприятия”- отпускащ кредити на частни бизнестмени
сгратисен период и редуцирана лихва,
d. Фонд Структурна и технологична политика към МОН – той
финансира:
1.конкурс за проекти за създаване и трансфер на нови и
усъвършенствани технологии, продукция и изделия и други
научно-приложни разработки за отраслите и дейностите от
националното стопанство, които водят до изменение на
структурата на икономиката
2.конкурс за проекти за производствена реализация на
готови иновационни разработки водещи до
преструктуриране и технологично обновяване,
усвояване на нови или усъвършенствувани изделия
3.За научни проекти в различни направления, свързани с
фундаментални изследвания /проекти/, някои от които
могат да бъдат и основа за създаване на иновативни
МСП.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
01 апр 2021 в 12:14 студентка на 46 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2014
10 яну 2020 в 00:35 ученик на 22 години от София - 007 СОУ "Свети Седмочисленици", випуск 2017
15 ное 2017 в 22:17 студентка на 27 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Исторически факултет, специалност - geografiq, випуск 2016
06 юли 2017 в 10:09 студент на 27 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - ФСК, випуск 2017
 
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Международни финанси за 5-ти курс
изпитен тест по Финанси за Студенти от 5 курс
Тестът съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
19
2
2 мин
31.08.2018
Тест по Финансови инвестиции за 3-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 3 курс
Тест по Финансови инвестиции за студенти от 3-ти курс, специалност Финанси. Съдържа 17 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
17
6
1
8 мин
03.09.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансиране и кредитиране на дребния бизнес

Материал № 489151, от 13 апр 2010
Свален: 83 пъти
Прегледан: 124 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Тема
Брой страници: 3
Брой думи: 684
Брой символи: 4,604

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансиране и кредитиране на дребния бизнес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала