Големина на текста:
I Увод
Лизингът е една от най-модерните техники за отдаване и
притежаване на активи. Той е основен източник на дългосрочно
финансиране, който задължава финансово фирмата, която получава под
наем даден аквит за определено време. Минималният лизингов процент,
фиксиран от лизингодателя, може да бъде определен като се използват
техниките на сегашната стойност. Финансовите лизинги се оценяват от
лизингополучателя въз основа на т.нар. нетно предимство на лизинга, което
сравнява лизинга с възможността за закупуване на актива. Подходът нетно
предимство на лизинга разграничава решението за капиталово инвестиране
от решението за финансиране. За да бъде неутрализиран рискът между
вариантите за лизинг и за купуване, лихвеният процент по заема се
използва като дисконтов процент.
През последните години лизингът се превръща в един от основнте
източници за финансиране. Независимо че не всички решения за лизинг са
обшири и комплексни, може да се каже, че делът на тази техника за
финансиране на нови активи нараства. По принцип решението за лизинг
или покупка трябва да съответства на целта на фирмата за
максимализиране на богастството.
II Същност и видове лизинг
При съвременните условия фирмите често участват в наемни
съглашения, наричани лизинг. Притежателят на собствеността се нарича
лизингодател. Той я отдава на лизинг на ползвателя или
лизингополучателя. Всъщност всичко, от което фирмата има нужда, като
машини, сгради, складове, компютри, може да бъде дадено на лизинг.
По принцип лизинговото финансиране може да бъде осигурено от
производителите, като част от обичайната им продажна дейност, или пък
може да бъде осигурено от фирми, които специализират във финансиране
на лизинг.
Лизингът има различни измерения, очертания и форми, но във
всички случаи лизингополучателя е задлжен по принцип да извършва
периодични плащания на лизингодателя. Тези плащния обикновено се
извършват месечно, тримесечно или на полугодие, като първото плащане е
дължимо при подписването на договора за лизинг. Финансовата теория и
практика разграничава:
- Оперативен лизинг. Това е краткосрочен лизинг, който по принцип е
отменяем. Той се прилага често за финансирането на офис машини, коли и
подобни не много скъпи аквити, които изискват периодича поддръжка.
Този лизинг често се нарича лизинг по поддръжката, тъй като
лизингодателя всъщност е отговорен за цялостното обслужване, както и за
данъците, застраховането и собствеността на активите. Понасяните от
лизингодателя разходи минават по сметка, тъй като са вградени в
лизинговите плащания. По правило големите лизинги по обслужването
трябва да бъдат подчинени на финансовото оценяване. По-малките или
лизингите с по кратък срок не са подчинени на обширен финансов анализ.
- Финансов лизинг. Той има за цел да посочи дългосрочен
неотменяем договор между лизнингодателя, който притежава актива и
лизинго получателя, който се съгласява да ползва актива за някакъв
определен период. Финансовите лизинги са форма на дългосрочно
финансиране, подобна на наема. Лизингополучателя печели незабавно
използване на актива, но в замяна на това поема обвързващо задължение да
извършва плащания по начин, определен в договора за лизинг. Участието в
лизинг е подобно на заема, що се отнася до свързаните с паричния пото
последици за лизингополучателя. Поради тази причина финансовия
анализ, прилаган от лизингополучателя, сравнява свързаните с паричния
поток последици от лизинга и заема. Лизингополучателя се съгласява да
осигурява поддръжка и да заплаща застрахователното покритие и данъците
върху собствеността, свързани с лизинговото ползване на актива.
- Продажба и ползване на лизинг. Продажбата и ползването на лизинг
възникват, когато собственикът на един актив реши да го продаде на друга
страна и след това да го ползва на лизинг. Този вид сделка се получава
често, когато една фирма изка да натрупа капитал чрез продажба на сграда
или фабрика, но желае да продължи да ползва приспособлението за
определен период. От гледна точка на лизингополучателя финансовия
анализ на продажбата и позлването на лизинг, съпоставени със заема,
съвпада с този на други финансови лизинги.
- Лостов лзиинг. Тук става дума за споразумение, което включва три
страни вместо две заемодателят, който осигурява голяма част от парите,
лизингодателят, който притежава актива и лизингополучателя. Лостовите
лизинги са усложнени от гледна точка на заемателя и на
лизингополучателя.
На тази база трябва да се има впредвид, че при оперативния лзиинг,
който често е с кратък срок, обикновено няма обширен анализ на
финансовото ми въздействие.
Лизингът има различно значение за фирмата, която предоставя
активите на фирмата, която ги ползва. От гледна точка на
лизингополучателя лизинговите плащания са разход за дейността и се
приспадат за даначни цели. Тъй като лизингодателят е собственик на
актива, амортизацията се отчита като разход, който се приспада от данъка.
В съответствие с действащите в световен мащаб данъчни закони, лизингът
може да се осъществи рпи следните условия.
? Собствеността е квалифицирана за амортизиране за данъчни цели;
? Сделката има икономическа същност, независима от данъчните
ползи;
? Лизингът настъпва в разстояние на 90 дни, след като собствеността
е посочена за обслужване;
2
? На лизингополучателя може да бъде позволено да закупи аквити,
ако опционната цена е поне 10% от първоначалната стойност на
собствеността.
Важно значение за всяка характеристика на лизинга е оценяването на
финансовите последици от неговото позлване. Преди това е целесъбразно
лизингът да се разгледа от гледна точка на счетоводството. Характерно е,
че има големи различия в терминологията и в третирането за данъчни и
счетоводни цели. Основното терминологично различие е, че
счетоводителите разглеждат дългосрочните лизинги, които трябва да бъдат
капитализирани от финансовите отчети на фирмата, като капиталови
лизинги. Всички други лизинги са оперативни лизинги.
Дълго време всички лизинги осигуряват извънбалансовото
финансиране, това означава, че фирмата е използвала активи, както и
договорни задължения за извършване на периодични лизингови плащания,
които се изнасят само под линия. Поради обстоятелството обаче, че
лизинговите задължения са обвързващи като дълга, декларираните
финансови отчети не представляват действителното финансово състояние
на фирмата, ако тя има дългосрочни лизингови активи.
Нетният ефект на препоръките на финансовите счетоводни стандарти
е насочен към финансовите отчети, които да отръзяват малко по – точно
фирмените задължения, свързани с дълга. За да заобиколят това изискване
за отчитане, много фирми структурират дългосрочни лизинги, които
технически не са капиталови. Тези оперативни лизинги не трябва да бъдат
отразявани в балансовия отчет на фирмата а само под линия. Тъй като
много фирми запазват значителни лизингови задължения, извън
балансовите отчети, ползите от това са неясни, освен ако лизингът е
икономически оправдан и се приема, че инвеститорите и банкерите са
наивни и не отчитат това продължително задбалансово финансиране.
III Предимства на предобиването на активи чрез лизинг
Ако вниманието се насочи към т.нар. основателни причини за
използването на лизинг, централно място може да се определи на:
- Данъчните ползи. Една от най-важните причини за използването на
лизинг са данъчните ползи, свързани с лизинга. Лизингополучателите
често да облагодетелствени от лизинга, ако имат по-нисък пределен
данъчен размер от лизингодателите. Във връзка с това разликата в
данъчните размери, основана на амортазиционната данъчна полза, може да
бъде изгодна за лизингодател с по-висока данъчна категория, като
резултатът от това ще бъде получаването на допълнителен доход за
лизингополучателя.
- Гъвкавостта и удобството. Втората причина за използването за
лизинга е, че той може да повиши гъвкавостта на фирмата. Нерядко е
много по изгодно за определени видове активи да се използва лизинг
вместо да се закупуват. Освен това удобството да има на разположение
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 мар 2018 в 16:12 ученик на 25 години от Пловдив - 19 СОУ"Елин Пелин", випуск 2013
28 фев 2018 в 11:10 студент на 24 години от София - УНСС, факулетет - Финансово-счетоводен, специалност - Международни икономически отношения, випуск 2019
01 май 2017 в 13:18 студент на 30 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - трети, специалност - Бизнес администрация, випуск 2014
06 ное 2016 в 21:35 студент на 28 години от Варна - Икономически университет, факулетет - Факултет управление, специалност - Стопанско управление, випуск 2015
29 окт 2016 в 17:05 в момента не учи на 49 години от София
27 дек 2015 в 13:07 студент на 28 години от София - Нов български университет, факулетет - Икономика, випуск 2017
 
 

Лизингът като техника на финансиране

Материал № 488736, от 12 апр 2010
Свален: 209 пъти
Прегледан: 146 пъти
Качен от:
Предмет: Финансово право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 6
Брой думи: 674
Брой символи: 4,156

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Лизингът като техника на финансиране"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала