Големина на текста:
ПРИНЦИПЪТ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА
ВЛАСТИТE
Кой е най-важният принцип е подвеждащ въпрос. Всички са
еднакво важни, тъй като нарушаването на един води принцип автоматично
води до нарушаването на друг. Идеята за разделението на властите е
възникнала още в древността при Аристотел.Развива се през средните
векове от Марсилий Падуански и се явява като завършена теория в
класическия труд на Монтескьо "за духа на законите". Принципът на
разделението на властите е възприет от всички съвременни демократични
конституции. У нас той е санкциониран в чл. 8 на Конституцията като
основен принцип, съгласно който всяка една от трите власти
(законодателна, изпълнителна и съдебна) е независима от другите и се
осъществява от свои органи.
Един от елементите на държавата е властта.Тя е единна и определя
поведението на попадащите в нейния кръг на действие лица.Принципът за
разделението на властите всъщност разпределя различни функции на
държавата за изпълнение от отделни нейни органи. Освен това, това
разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна, не
отразява пълнотата на посоченото разпределение на функциите. То е
достатъчно широко, но не е всеобхватно. Извън системата на разделение
на "властите", съществуват функции и органи със своите правомощия и
със свои възможности за въздействие, възпиране и контролиране върху
другите държавни органи. Принципът за единство на властта дава
възможност на държавата да действа еднопосочно, целенасочено, да
маневрира с функциите и органите си, да концентрира вниманието и
усилията на обществото за изпълнение на определените от нея конкретни
цели.
Законодателната власт се осъществява от парламента.Основната и
функция е да приема, изменя, допълва и отменя закони, задължителни за
другите две власти и за гражданите. Но освен това нашата конституция и
възлага и други функции: решава въпросите за обявяване на война и
сключване на мир; избира и освобождава министерския съвет; обявява
военно положение, ратифицира и денонсира някои международни
договори, дава амнистия и др.
Изпълнителната власт се осъществява от президента и министерския
съвет. Правомощията и са очертани и разграничени в
конституцията.Изпълнителната власт издава подзаконови актове (на първо
място постановления), регулиращи на основата на закона отделни области
на държавния и обществения живот.
Съдебната власт се осъществява от съдебните органи (съд,
прокуратура и следствие), които са самостоятелни и
независими.Правораздаването се извършва от съдилищата.Съдилищата
осъществяват контрол за законност на актове (тук се включват нормативни
и административни) и действия на административните органи.(Чл.120
Конституцията). Прокуратурата е надзорен орган за законност, който
привлича към наказателна отговорност лицата, извършили престъпления,
предприема действия за отмяна на незаконосъобразните актове и др.
Органите на следствието разследват престъпни деяния.
Като пример за независимостта на всяка от властите може да се
посочи решение на Върховния касационен съд. То гласи,че съобразно
общия принцип за разделението на властите /чл. 8 от Конституцията на РБ/
и принципа за независимостта на съдебната система /чл. 117, ал. 2 от
Конституцията на РБ/ със закон не могат да се отменят съдебни актове,
включително и присъди.Тълкувателно решение № 2 от 4.12.2009 г. на ВКС
по тълк. д. № 2/2009 г., ОСГК, докладчик съдията Маргарита Соколова
Редът и хармонията в държавния организъм се поддържат от
разделението на властите и е предпоставка за реда и хармонията в цялото
общество. Идеята на Монтескъо е винаги актуална, защото самата идея за
свободата е актуална. Нейната защита в държавно организираното
общество може да бъде осигурена с равнопоставеността, независимостта и
конституционносъобразността на трите разделени части на държавата
законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Кой е най-важния конституционен принцип

Принципът за разделението на властите...
Изпратен от:
Нели Бундакова
на 2010-04-12
Добавен в:
Есета
по Конституционно право
Статистика:
24 сваляния
виж още
 
 

Кой е най-важния конституционен принцип

Материал № 488659, от 12 апр 2010
Свален: 24 пъти
Прегледан: 21 пъти
Качен от:
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Есе
Брой страници: 2
Брой думи: 482
Брой символи: 3,168

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Кой е най-важния конституционен принцип"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала