Големина на текста:
РЕФЕРАТ
Двигателни нарушения при деца с умствена
изостаналост
изготвил: Цветанка Милчева Ванчукова-Бенова
специалност: Кинезитерапия на лица с
невросоматични заболявания
I курс, задочно обучение
22.03.2010 г.проверил: доц. Маринов
гр. Плевен
През последните няколко десетилетия в европейската и в нашата дефектология
навлязоха и се утвърдиха редица нови термини и понятия, които значително уточниха
нейното съдържание и същност. По подобен начин се измениха и множество понятия в
педагогиката на интелектуалната недостатъчност. Най-напред понятията
„олигофрения” и „слабоумие” бяха заменени с термини като „деца с умствена
изостаналост”, а след това в употреба влезе понятието „деца с интелектуална
недостатачност” ( ДИН ). Терминът ДИН отразява три основни типа дизонтогении,
между който общото устойчиво психическо недоразвитие ( т.нар. олигофрении ),
увреденото развитие известно като детска органична деменция и задръжка в
психичното развитие. В тази група са дисонтогениите с траен, а в повечето от случаите
и с необратим характер.
Представите за умствена изостаналост претърпяват в исторически план съществени
изменения и развитие. Интересът възниква още в дълбока древност. Аристотел,
Хипократ, Авицена и др. описват слабоумието ( малоумието ) и редица важни
симптоми на патологията, както и мерки за профилактиката и корекцията на това
състояние. Донаучните предствави за слабоумието се отнасят още от времето преди
новата ера. Някои автори откриват сведения за слабоумни деца в Евангелието, а към
края на 6 в н. е. вече се среща понятието tatuitas, което се разбира като „слабоумие”.
Авицена разграничава леко и тежко слабоумие, а в Европа аномалийте от този род се
обединяват с термина идиотиа.
Изследователските и теоретични обобщения на редица специалисти доказват, че
недоразвитието на психиката при състоянието на умствена изостаналост има тотален
характер, което означава, че страдат всички нейни страни и сфери. Най-съществени
отклонения представляват дефицираността и ограничеността на когнитивната сфера.
Наблюдават се непълноценност и затруднения в протичането на елементарни
психически процеси усещания и вазприятия; изостава нивото на формиране на
представите и знанията за околоната действителност. При умствено изостаналите деца
страдат мисловните дейности и процеси. Операциите сравнение, обощение, анализ,
синтез в процеса на формиране на понятията са значително трудни. Липсват
вазможностите за самостоятелно откриване на причинно-следствените зависимости в
хода на проследяване на определено сабитие или явления; трудно се пренасят
усвоените знания и умения в нови условия и при нови изисквания. В картината на
посоченото общопсихично недоразвитие, най-значително в познавателната сфера на
децата олигофрени, като водещ и значим недостатък се открива нарушеното мислене.
Този важен признак на умствена изостаналост е утвърден като основен, а Л. С.
Виготски пише: „Първото и най-често усложнение, възникващо като вторичен синдром
на умствена изостаналост е, недоразвитието на висшите психически функции. По това
се разбира обикновено недоразвитието на висшите форми на паметта, мисленето,
характера.” При разглеждане симптоматиката на първичните, вторичните и
последващите ги комплекси от отклонения при състоянието олигофрения, Виготски
отбелязва, че колкото по-далеч е разположен синдромът на първопричината, толкова
повече той се поддава на възпитателно и лечебно въздействие. Недоразвитието на
висшите психически функции и висшите характерологични образувания, проявяващи
се като вторично усложнение при олигофренията на практика се оказва по-
неустойчиво, по-поддаващо се на въздействие, по-отстранимо, отколкото
недоразвитието на нисшите или елементарни процеси, непосредствено обословени от
самия дефект. С това се обособява един от основните принципи на специалната
дефектологична практика. В процеса на корекционно развиващото обучение
педагогическото въздействие е насочено към преодоляване на вторичните отклонения и
към недопускането им по-нататък. При специалното обучение и възпитание на
умствено изостанали деца олигофренопедагогиката цели оформяне на висшите
психически процеси, както и възпитание, изграждане на социално полезна личност.
Понятието умствена изостаналост недостатъчност има голямо теоретично и
практическо значение. Умствената изостаналост е група от заболявания,
характеризиращи се с дизонтогения на нервната система, водещ признак на която е
общата психическа непълноценност. Тя представлява общо недоразвитие на психиката
или на отделни нейни сфери: това е трайно нарушение на личностното формиране на
детето. Основните белези на този вид аномоалия са:
-биологичен дефект, представен от органично поражение на централната нервна
система, засягащо тотално или парциално нейните основни функции;
стойчиви промени и отклонения в умственото развитие на детето, изразени в
нарушение на психическите функции и процеси, изоставане и трудности във
формирането на познавателната, емоционалната, социалната и други сфери на
детската личност;
-слабост и ограниченост на познавателната активност и гнозисните процеси,
изоставане и трудности в процеса на учене; дефиницираност в процеса на
усвояване на знанията, навиците и социалния опит;
-значителни трудности в адаптацията на умствено изостаналите деца към
изискванията на социалната среда;
-дефицираност на социалните умения и значителни затруднения в
практикуването на обществаните отношения с последващо отчуждаване на
социума или значителни проблеми при интеграцията на лица с интелектуална
недостатъчност в него.
Състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с
нарушение на уменията, които възникват в процеса на развитие и дават своя дял във
формирането на общото ниво на интелигнетност, т.е. когнитивните, речевите,
двигателните и социалните умения. Изотаването може да се съчетава, но може и да не
се съчетава с други психични или телесни разстройства. Умствено изостаналите лица
обаче могат да заболеят от целия спектър психични разстройства и в сравнение с
общата популация болестността от други психични заболявания при тях е поне 3-4
пъти по-висока. Освен това усмтвено изостаналите лица са изложени на по-голям риск
от експлоатация и физическо и/или сексуално насилие. Адаптивното поведение винаги
страда, но в защитена социална среда, където намират достъпна подкрепа, при лицата с
умствена изостаналост такива нарушения може изобщо да не се забележат.
Умствената изостаналост е вродено или рано придобито /през първите три
години/ заболяване, проявяващо се с обща психическа непълноценност на първо място
засягящо мисленето и интелекта. Разглежда се като аномалия с недоразвитие на
личността, психиката и организма. За умствената изостаналост са характерни два
основни признака:
1. психично недоразвитие с преобладаване на интелектуална недостатъчност;
2. отсъствие на прогредиентност.
Причините за умствена изостаналост са многобройни и всички водят до
неправилно формиране или ранно увреждане на главния мозък. Етиологините фактори
водещи до умствена изостаналост са многобройни. Те могат да въздействат в процеса
на развитие на организма в различно време и в зависимост от това се делят на:
? наследствени – непълноценност на половите клетки на родителите /които също могат
да са с умствена изостаналост/, различни увреждания на гените от интоксикации,
лечения и други.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
02 май 2020 в 19:59 ученик на 24 години от Пазарджик - ПГ по икономика и мениджмънт, випуск 2014
30 апр 2020 в 13:51 потребител
28 апр 2020 в 14:30 студент на 35 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - факултетпо начална и предучилищна педагогика, випуск 2023
13 апр 2020 в 14:37 студент на 34 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Педагогически, специалност - Специална педагогика, випуск 2020
28 фев 2020 в 19:13 родител
22 фев 2020 в 13:18 студент на 22 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Медицински колеж - Бургас, специалност - Медицинска сестра, випуск 2021
02 окт 2019 в 19:41 студент на 31 години от София - СУ "Св. Климент Охридски", факулетет - Факултет по славянски филологии, специалност - Българска филология, випуск 2018
22 май 2019 в 18:50 студент на 25 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Медицински колеж - Стара Загора, специалност - Медицински лаборант, випуск 2017
02 апр 2019 в 23:33 потребител
28 мар 2019 в 06:47 в момента не учи на 40 години
 
Подобни материали
 

Балнеология

03 мар 2020
·
2
·
29
·
1,300
·
3

Балнеологията изучава механизма на действие на минералните води върху човешкия организъм и тяхното терапевтично и профилактично въздействие при външно или вътрешно приложение в курортна или извънкурортна обстановка...
 
Онлайн тестове по Кинезитерапия
Тест по фармакология
професионален тест по Кинезитерапия за Студенти от 4 курс
Тест по фармакология за 7-ми семестър , четвърти курс Национална Спортна Академия. Въпросите са с един и повече от един верен отговор.
(Труден)
53
53
1
3 мин
10.02.2012
» виж всички онлайн тестове по кинезитерапия

Двигателни нарушения при деца с умствена изостаналост

Материал № 488444, от 11 апр 2010
Свален: 292 пъти
Прегледан: 369 пъти
Качен от:
Предмет: Кинезитерапия
Тип: Реферат
Брой страници: 7
Брой думи: 1,888
Брой символи: 13,411

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Двигателни нарушения при деца с умствена изоста ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала