Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
гр. Русе
КУРСОВА РАБОТА
по
Международно частно право
тема:
Непозволено увреждане -
отговорност за вреди;
ограничаване на конкуренцията
Изготвил: Проверил:......................
( Д. КЪНЕВА)
Спец. Маркетинг
III курс
гр. Русе
2009
Международните частни отношения са такива правоотношения, които са
свързани с два или повече право порядъка, поради което се налага да се определи
гражданското право на коя държава следва да се прилага. Тези норми се наричат
„колизионни”, защото тяхното предназначение е да определят правната норма от
кой право порядък следва да уреди определено правоотношение с международен
елемент. Колизионните норми нямат самостоятелно съдържание, отнасят се към
несамостоятелните правни норми.
Чрез частното право се регулират обществени отношения, които съставляват
гражданското общество. Тези отношения получават израза на правни отношения
между равнопоставени субекти на правото. В тези отношения правните субекти
влизат, за да задоволят своите потребности на основата на автономията на своята
воля. Те не са длъжни да участват в тези отношения, те определят тяхното
конкретно съдържание – в рамките на правните норми. В този смисъл частното
право се отличава от публичното право по метода на правното регулиране. Това е
метода на равнопоставеност на субектите. Тази равнопоставеност се
противопоставя на свободата на волята на правните субекти.
При наличието на тоталитарно право, държавата се намесва в частноправните
отношения. Тоталитарното общество, основаващо се на държавната собственост,
отнема в една или в друга степен спецификата на правното регулиране.
Тоталитарната държава прилага в една или в друга степен метода на
подчинението в частноправните отношения. По този начин в голяма степен се
загубва частноправния характер на вещното и облигационното право. По тази
причина при тоталитарното общество липсва отрасъла търговско право.
Международното право обхваща системата от норми, които регламентират
отношенията между държавите и гражданските общества.
Международното право се подразделя на:
- международно публично право
- международно частно право
Международното публично право регламентира отношението между държавите.
То се подразделя на:
- международно дипломатическо право
- международно консулско право
- международно морско право
- международно въздушно право
- международно военно право
Международното частно право съдържа системата от норми, които регламентират
отношенията между гражданските общества.
Международното частно право се характеризира с т.нар. колизионни норми,
т.е. които преодоляват противоречията между правните норми от две или повече
различни правни системи.
Международното частно право има двойнствена характеристика:
1. То е международно право да толкова до колкото се регламентира чрез
международни правни спогодби.
2. То е и вътрешно право до толкова до колкото всяка държава е суверена чрез
своите закони да регламентира международно частни правни отношения.
Международното частно право се подразделя на :
- семейно международното частно право
- наследствено международното частно право
- търговско международното частно право
Частното право се дели на няколко отрасъла:
- Вещно право: урежда отношенията по придобиване, защита, упражняване
правата на собственост и другите вещни права. Източници: Закон за
собствеността (ЗС), Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
2
(ЗСПЗЗ), Закон за държавната собственост, Закон за общинската собственост,
Закон за горите и т.н.
- Облигационно право: Има обща и специална част. Общата част обхваща общите
правила за източниците на облигационните отношение, за изпълнението,
неизпълнението и другите способи за погасяване на облигационни задължения.
Специалната част обхваща специални норми за основните видове облигационни
отношения. Източници: ЗЗД, ЗС, СК, ЗН, закон за електронната търговия, Закон за
потребителския кредит, Закон за защита на потребителя.
- Авторско право: урежда правния режим върху произведения на литературата,
науката и изкуството, изпълненията на артисти, звукозаписи и програми на
радиото и телевизията. Източници: Закон за авторските права и сродните права
( ЗАвПСП), Закон за филмовата индустрия, закон за радиото и телевизията, закон
за регулиране търговията с оптични дискове и т.н.
- Семейно право: урежда имуществени и неимуществени отношения между лица,
които са свързани помежду си чрез брак, произход и родство или осиновяване.
Източник: Семейният кодекс ( СК ). Чл. 614 ал. 2 и 3 от Търговския закон, чл 318
– 330 от новия ГПК ( относно видовете брачни искове ), чл. 502 – 506 от новия
ГПК
- Наследствено право: урежда преминаването на имуществени права и
задължения на едно ФЛ след неговата смърт към наследниците, които то е
определило със завещание и които законът сочи за наследници по закон.
Източници: ЗН, чл 341 – 365 от новия ГПК ( относно съдебната делба), чл 15 и чл
24 от Закон за жилищностроителната кооперация.
Когато говорим за вреди, не и за опасност от настъпване на вреди,
юрисдикцията на българския съд може да бъде налице.
Съществува компетентност на българския съд по ал. 2 на чл. 18 - (1) Българските
съдилища са компетентни по искове за вреди от непозволено увреждане освен в
случаите по чл. 4 и когато вредоносното деяние е извършено в Република
България или вредите или част от тях са настъпили в Република България.
(2) Компетентността по ал. 1 е налице и за прекия иск на увреденото лице срещу
застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси – прекият иск на увредения
срещу застрахователя на лицето, чиято отговорност се търси. Този текст е
въведен, защото много пъти имаме застраховане. За прекия иск срещу
застрахователя - чл. 4 плюс допълнителни основания, докато чл. 18, ал. 2 дава по-
голяма свобода на увреденото лице.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Непозволено увреждане - отговорност за вреди; ограничаване на конкуренцията

Международните частни отношения са такива правоотношения, които са свързани с два или повече право порядъка, поради което се налага да се определи гражданското право на коя държава следва да се прилага....
Изпратен от:
Радосвета Николчева
на 2010-04-07
Добавен в:
Курсови работи
по Международно право
Статистика:
86 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Курсова работа по Международно търговско право
добавена от ted_ka 28.02.2013
2
47
 
Онлайн тестове по Международно право
Тест по Международно търговско право за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Международно право за Студенти от 3 курс
Тест от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велико Търново, за изпит по Международно Търговско Право, един от трите варианта, които бяха дадени през 2015 година. Тази информация се отнася до Стопанския Факултет, студенти от 3-ти курс. Тестът е леко съкратен - състои се от 12 въпроса, които могат да имат повече от един верен отговор.
(Лесен)
12
2
1
4 мин
25.10.2016
» виж всички онлайн тестове по международно право

Непозволено увреждане - отговорност за вреди; ограничаване на конкуренцията

Материал № 486411, от 07 апр 2010
Свален: 86 пъти
Прегледан: 181 пъти
Качен от:
Предмет: Международно право, Право
Тип: Курсова работа
Брой страници: 11
Брой думи: 3,523
Брой символи: 21,713

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Непозволено увреждане - отговорност за вреди; о ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения