Големина на текста:
Иван Алексеевич Бунин
1870 – 1953
Бунин е представител на руската класическа литературано сравнително по­малко 
известенТази сравнително по­слаба популярност се обяснява не толкова с 
аристократичния произход на писателяколкото с особеното развитие на личната му 
съдбаБунин е роден в град Воронеш през 1870гДетството и юношеството му 
преминават изцяло в семейното имение Бутирки (Орловска Губерния). Както Тургенев , 
така и Бунин расте и се възпитава в аристократична семейна обстановкаполучава 
изискано образование и познава живота на обикновените хораМакар и близък до 
народа Бунин излъчва респектиращ аристократизъмПървите си творчески опити прави 
в областта на поезията – това са юношески стиховев които се чувства влиянието на 
ПушкинЛермонтовМладия Бунин изпраща своите стихове на различни списания и те 
са отпечатаниза възрастта си той получава положителна оценкаТова му дава стимул 
да продължи със стихове за любовтаза природатаза отминалото детство – всички те 
са събрани в самостоятелен сборникСлед 1890г Бунин живее последователно в 
различни градове като ОрелХарковПолтаваи работи в литературни изданияБунин 
предприема пътуване в Украйна и трупа впечатления към руската природаКъм този 
период се отнася увлечението му към Толстой и неговото учение проповядващо 
несъпротивление на злотоно срещайки се с руската действителност Бунин скоро се 
разочарова от учението на ТолстойПисателят издава великолепния си очерк наречен 
Толстой”, в който се възхищава от таланта на великия писателно остро критикува 
неговото учение и възгледиБогатите впечатление от пътуването Бунин продължава да 
отразявав поетически произведенияно те са вече много по­съвършени , достигнали 
класическа яснотаВпечатленията на Бунин се трупат и поетическата форма става 
тясна за тяхното отразяванеБунин насочва усилията си в създаването на прозаически 
творбиПрез 1893г в сп. „Руско богатство” е публикуван първият разказ на Бунин „На 
края на света”, както радушно са посрещнати първите стихове на Бунинтака високо са 
оценени и разказите муПрез 1897г Бунин издава сборник разказиПисателят 
продължава да пътува и зад граница.Посещава западна ЕвропаМала АзияЕгипет
стига дори и Индия и БирмаПътешествията му продължават до 1905г и когато Бунин 
се връща в Русия попада в предреволюционна обстановка в навечерието на първата 
Руска Буржоазна Революция (1905г). Това кара Бунин да се върне отново на темата за 
живота на хората от низините доведени до нищета и отчаяниеБунин пише разказа 
Антоновски ябълки”. В него писателят  с болка разказва за разрушаването на старите 
дворянски гнездаПисателят съжалява за отлитащияугасващия дух на руското 
дворянствоВ разказа се чувства печал и горчивиначе времето на истинските 
дворянски родовекоито пазят стойностните традиции приключваСледващото голямо 
произведение е „Суходол”. В много отношения това е хроника на рода Бунини и е 
свързана с предходните произведения на писателяопиващи се да съхранят паметта за 
руското дворянствоНезависимо от своя произход Бунин е съпричастен към проблема
към трудностите в живота на руския народНеравенството между хората вълнува 
писателя и той се опитва да обхване различните аспекти на социалната несправедливост 
която съсипва и руския интелигент (учителя Турбини селските мужици и 
неграмотните хоракоито тънат в мрак и мизерияУчителимужициофицериогромна 
русия от различните й краищаПървата пуска революцияпроблемите на руското 
обществоидеите на руската интелигенция за промяна на руското обществосближават 
Бунин с Максим Горки и с реалистичното направление в тогавашната руска литература
Независимоче Бунин създава произведения в областта на прозатанеговото първо 
увлечение към повзията не е отминало и се ражда цикъл поетически произведенияс 
които се откроява поемата „Листопад”. Тя дава заглавието на поетически сборникв 
който са събрани стиховете муОтново високо оцененитези стихове дават основание 
на Академията на Науките да присъди Пушкиновата награда за литература на Бунин
Една от най­високите точки в творчеството му е издадената през 1909г повест „Село”. В 
повестта се разказва за събитията първата руска революция (1905ги за последвалата 
реакцияУжасяващи са картините на просяшкото съществуване на народаУжасяващи 
са юмручните боеве и невежествотоБунин внушаваче неграмотността и невежеството 
царят в неговата родина и държат в подчинение милиони хораМрачните картини на 
живота в Русияпоследвалата буржоазна революция са описани и в разказите „Учителят 
Борюгьов”, „Щуреца”, „Нощен разговор”, „Веселият двор”, „Игнат”, „108” и други
Настъпва 1917г  ­  революционните борби достигат кулминационна точка и в края на 
годината се извършва Октомврийската революцияДните след революционните 
действия са изпълнени с хаоскакто за всички хоратака и за БунинТой живее в Одеса
а по­късно с остатъци от белогвардейците напуска Русия и заминава за ФранцияДо 
края на живота си живее зад границаНезависимоче се намира далеч от Русия
натрупаните преди това впечатления хранят въображението на писателя и той създава 
редица произведения с високи литературни достойнстваТова са :
-Автобиографичната повест „ Животът на Арсениев
-Любовта на Митя
-Разказите „Слънчев удар”, „ Тъмните алеи
В тях се открива художественото майсторство на Бунинизразяващо се в пределна 
точност на езикаподбраност на детайлитеизразителност на описаниетоно творческия 
подем у Бунин се сменя с идейна кризадепресиякоято е свързана с откъснатостта от 
родната действителностКато че ли липсва музатакоято до този момент стимулира 
писателя и съвсем естествено Бунин не може да създаде нито едно поетическо или 
прозаическо произведениеПрез 1929г Бунин започва да пише стихове изпълнени с 
разочарованиепесимизъмбезвериеТой събира тези стихове и издава сборникв който 
обявява програмното си произведение „Петел на църковен покрив” – В него Бунин 
влага философските си размисли за смисъла на животаза относителността във времето 
и пространството
Започва втората световна войнаГермания окупира ФранцияПисателят преживява в 
крайна мизерия и не спира да търси информация за военните действияза тежката участ 
на руския народТой се чувства съпричастен  към нейната съдба и като творец обявява 
своята позиция на категорично отрицание на кръвопролитната войнаБунин доживява 
победата над хитлеристка ГерманияНе се завръща в Русияно следи възстановяването 
на Русия от тежестта на войнатаУмира във Франция и за цялостното си творчество 
получава Нобелова награда за литература.
Александър Александрович Блок
1880 – 1921
Роден е в Петербургв изключително интелектуално семействоНеговият дядо по 
майчина линия е учения Александър Бекетор – ректор на Петербургския университета 
баща му е професор по право и философия във Варшавския университетЖивота на 
Блок е свързан с Дмитрий Менделеевчиято дъщеря е съпруга на БлокИмението 
Шахматово е купено от бащатаВ него Блок за пръв път пристига на 6 месеца и 
прекарва там много времеНаписва към 300 стихотворенияВ семейството се отделя 
голямо внимание на литературата и изкуствотоСъвсем естествени са и увлеченията на 
Блок по отношение на философията и литературатаПрез 1906г Блок завършва 
историко – философския факултет на Петербургския университет ; като студент пише 
стиховекоито са свързани със символизма като литературно течениеа философската 
основа на символизма и мистицизмътвярата в другидеален святХарактерно за 
символизма е и субективното изразяване на чувстватана битиетона личносттакоето 
пренася човека в идеалния святРеалният образ е заменен от символВ този ранен 
период освен влиянието на символизмав творчеството на Блок се наблюдава и 
влиянието и възгледите на руския религиозен философ Владимир СоловьовВ 
философията на В.СоловьовБлок намира въплащение на идеала за вечната 
женственост като божествено начало.
През 1904г Блок издава „Стихове за прекрасната дама”. В този цикъл – стихове 
символичния живот е противопоставен на реалната действителностСтиховете са 
изпълнени с тревогас предчувствие за близка катастрофаТревожното очакване
мотивите за края на света и надеждата за вечност свидетелстват за неудовлетвореността 
на поета от действителносттаБлок много силно подчертава песимистичното 
настроениемисълта за отчужденост на човека от всичко земно и естествено
независимо от реалния прототип на образа на прекрасната дама – годеницата на БлокВ 
нейния образ Блок влага представата си за висше върховно начало на битиетоВ 
мистичен план поетът разсъждава и изяснява проблемите за призванието и 
способностите на човеказа пътя на неговото развитиеза постигането на прекрасното 
като идеал в животаБлагодарение на своята пределна наситеност с чувства и 
настроенияв най – широк диапазонот тревога през болка и страданиедо възторг
цикълът отбелязва нов момент и движение в руската поезияИ докато при създаването 
на този цикъл Блок все още е под въздействието на Владимир Соловьов , настъпващите 
обществени промени карат Блок да изпитва съмнения във философията на ВСоловьов . 
Реалната действителност засилва критичното отношение на Блок към неговите 
предишни мистични опованияБлок откликва на революционните промени и дори се 
включва в демонстрациите предхождащи първата руска буржоазна революция от 1905г
Това естествено не прави Блок революционер , тъй като той трудно разбира 
историческите закономерности и променино в резултат на тези събития Блок започва 
да преоценява своите естетически възгледи и критерии и да наблюдава обективно 
обкръжаващата го литературна средаВ произведенията от този период тъгата отстъпва 
място на ужаса пред надигащата се катастрофапоетът осъзнава обречеността на стария 
свята новият и неговото утвърждаване предизвикват страх и несигурностНа 
събитията от 1905гса посветени много стихове на Блоксъбрани в книгата „ Случайна 
радост”. Един цикъл от книгата е озаглавен „1905”, в него съвсем ярко се открояват 
стиховете :

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Иван Алексеевич Бунин и Александър Александрович Блок

Част от лекциите по руска литература за Бунин и Блок...
Изпратен от:
Destiiny
на 2010-04-06
Добавен в:
Лекции
по Руска литература
Статистика:
153 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Руска литература на 20 век

06 юни 2010
·
291
·
2
·
655
·
463

Развой и течения, представители в руската литература на 20 век...
 

Александър Куприн „Молох"

28 яну 2011
·
127
·
8
·
2,228
·
140

Александър Куприн е един от крупните представители на руската литература,на критическия реализъм. Той навлиза в литературното движение със свои теми, със своя позиция,разобличава буржоазната класа,защитава страдащите трудови хора...
 

Проза на неореализма

27 ное 2017
·
22
·
5
·
2,767
·
31

Проза на неореализма. И. А. Бунин (”Антоновские яблоки”, “Деревня”, “Суходол”, “Господин из Сан-Франциско”, “Братья”, “Жизнь Арсеньева”, “Темные аллеи”), А. Куприн (“Олеся”, “Поединок”), Л. Андреев...
 

Иван Алексеевич Бунин и Александър Александрович Блок

Материал № 485477, от 06 апр 2010
Свален: 153 пъти
Прегледан: 207 пъти
Качен от:
Предмет: Руска литература, Литература
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 2,408
Брой символи: 15,224

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Иван Алексеевич Бунин и Александър Александрови ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала