Големина на текста:
Социална характеристика на фирмата
Социална характеристика на фирмата
Външната и вътрешната среда на фирмата имат основно влияние
върху оформянето на стратегиите на фирмата, които всъщност
представляват ма-щабно разработен план за взаимодеиствие с
конкретните дадености на бизнес средата. Особено важно е да се
изследва и анализира тяхното детайлното влияние, Този процес обаче се
затруднява от големият им брой, комплек-сното и разнопосочното им
влияние и вътрешната им взаимообусловеност. Управленският перснал
изпълнява основните функции на своята дейност - планиране, органи-
зиране, мотивиране и контрол, при постоянно променящи се условия .
?
Външната среда
Външната среда на фирмата включва всички фактори, които
влияят върху организацията. Потребители, конку-ренти, доставчици и
човешки ресурси са само някои от очевидните фактори от външната за
фирмата среда.Те въздействат пряко върху дейността и за това са силно
осезаеми. Други, не така очевидни фактори са технологи-ческите,
икономическите, политическите, правните, нор-мативните, културните,
социалните и международните фактори.Тяхното въздеиствие се
осъществява косвено и следователно е необходим по-задълбочен анализ
за да се изследва и моделира поведението им.
?
Вътрешната среда
Вътрешната среда включва ситуационни фактори вътре в
организацията, които са пряко под контрола на ръководството.Ако
разгледаме организацията като открита система, то вътрешните
променливи се явяват елементи с напосредствено въздействие. Така
например управленското равнище в организациата е от значение за
работата на управляваните: мениджърите от най-високото равнище на
управление извършват дейности, които се различават от работата на
мениджърите от средното равнище, чиято работа от своя страна се
Петър Дамянов Петров 28 група ФН 55662
Социална характеристика на фирмата
различава от тази на мениджърите от най-ниското равнище на
управление. За да се справят с изискванията на вътрешната за фирмата
среда, ръководителите трябва да притежават различни умения и да
изпълняват различни роли. За да свършат възложената им работа те
трябва да имат необходимата квалификация и умение да се превъпла-
щават в различни роли.
Организациите като системи и като елементи на по-големи
Организациите като системи и като елементи на по-големи
системи
системи
.
.Организациите се различават една от друга по целите, които
използват. Училищата, болниците, банките, телефонните компании,
гражданските форми-рования и ресторантите - всички те са примери за
организа-ции с различни планове и цели. Те обаче имат един общ
елемент: мениджърите, техните ръководители.
Базисните постановки на теорията на системите помагат на менид-
жърите да опростят и да се справят със сложното взаимо-действие на
факторите от външната и вътрешната за фир-мата среда.Съставят се
различни модели, в които организа-цията се разглежда като отворена
система, но дейтваща в опростена реалност.Ако разгледаме системата
като свързан комплекс от елементи с определен брой прави и обратни
връзки и взаимодействащи си по между си елементи, то организацията е
просто един сред множество взаимнозависими елементи. Тя получава
ресурси (Input) от по-голямата система(външната за фирмата среда),
обработва тези ресурси вътре в своята система и ги връща обратно във
външната среда с променена форма (Output).
Една бизнес компания има главно два вида ресурси: от една страна,
човешки и от втора - други ресурси. Човешките ресурси това са хората,
които работят във фирмата. Те влагат време и енергия в организацията,
в замяна на което получават работни заплати и други материални и
нематериални облаги. Останалите ресурси, това са суровините и
информацията. Те се трансформират или използват в комбинация с
трудовите ресурси, което води до създаване на продукция.Така на
пример една стоманолеярна използва хора и доменни пещи плюс други
инструменти и машини, за да трансформира желязната руда в стомана и
стоманени продукти.”Дженерал МоторсКорпорпорейшън”купува
стомана, каучук, пластмаси, платове и др., от които по-средством
труда на хора, инструменти и оборудване – произвежда автомобили.
Нашият университет използва ресурси, за да обучава студенти, да
осъществява изследвания и да представи на обществото информация
посредством процеса на образованието. Ресурсите в този процес са
студентите, преподавателите и парите. Ресурсите на една болница са
нейният състав, снабдяването на болниците и пациентите. Пациентите
подлежат на“обработка” посредством прилагане на медицински
Петър Дамянов Петров 28 група ФН 55663
Социална характеристика на фирмата
познания и лечечние. ”Готовият продукт”, това са пациентите с
възстановено здра-вословно състояние, съответстващо на тежестта на
прекараното заболяване.
Мениджърите трябва да координират всички дейности в
организациите. Като правят това, те осъзнават, че организа-цията е
елемент от една по-голяма система, съставена от индивиди, организации
и институции, имащи определени изисквания, които тя трябва да
задоволи, тъй като имено от тях получава някакъв ценен продукт. Тази
по-голяма система всъщност представлява външната среда на фирмата.
Във времето, през което мениджърите трябва да удовлетворяват
исканията на външната среда, те трябва да управ-ляват и отделните
елементи на самата организация. Теорията за системите подчертава не
само ,че организациите са части от по-големи системи, но и това, че
организацията сама за себе си е самостоятелна система.
Външна среда
Идивидите често
ограничават и свеждат
представата си за организация
до елементите и дейностите в
нея: служители, мениджъри,
оборудване, инструменти,
процеси и др., които в
комбинация създават нейния
краен продукт или услуга. Тази
представа обаче е крайно
ограничена. Пълната картина
описваща една организация
трябва да включва нейната
външна среда. Голямата арена,
която съществува извън
организацията обхваща много
и разнообразни фактори,
влияещи върху нейната
структура, процеси и
дейност. Тези сили могат да
влияят пряко, като
въздействат непосредствено,
като въздействат веднага
индиректно върху
организацията или непряко,
като оказват влияние върху
климата, в който тя
осъществява дейността си
(те при определени условия се
превръщат във фактори,
влияещи пряко върху
организацията). До известна
степен тези преки и непреки
фактори са непредсказуеми и
неконтролируеми. При това
те обикновено са много
мощни, упражняват
съществено въздействие върху
Петър Дамянов Петров 28 група ФН 55664

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална характеристика на фирмата

Външната и вътрешната среда на фирмата имат основно влияние върху оформянето на стратегиите на фирмата, които всъщност представляват ма-щабно разработен план за взаимодеиствие с конкретните дадености на бизнес средата.
Изпратен от:

на 2006-06-06
Добавен в:
Реферати
по Социология
Статистика:
684 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Социално подпомагане

05 апр 2010
·
361
·
12
·
3,204
·
428
·
2

Цели; Същност; Органи за социално подпомагане; Социални помощи; Програми за социално подпомагане...
 

Последиците от безработицата в България

27 юни 2010
·
110
·
6
·
1,452
·
192

Целта на тази научна разработка е да покаже какви са последиците от безработицата в България. За тази цел ще се съпоставят различни идеологии...
 

Социология - пълни лекции

24 авг 2007
·
3,169
·
11
·
4,623
·
1,294
·
3

Пълен курс лекции по Социология, д-р Мария Петрова, Варненски Свободен Университет...
 

ЕСИ по Икономическа социология

17 апр 2010
·
268
·
6
·
897
·
344

Емпирично социологическо изследване на тема "Отношението на българина към собственото му здраве"; използвано през 2009г. по Икономическа социология...
 

Еволюционистката социология на Хърбърт Спенсър

28 мар 2008
·
161
·
7
·
1,806
·
161

Хърбърт Спенсър е роден на 20 април 1820г. в Дарби,Англия. Неговият баща е частен учител,като е бил и секретар на философското дружество в Дарби. Семейството има 7 деца, но всички умират още в непълнолетна възраст с изключение на Хърбърт.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Социална характеристика на фирмата

Материал № 4853, от 06 юни 2006
Свален: 684 пъти
Прегледан: 108 пъти
Предмет: Социология
Тип: Реферат
Брой страници: 36
Брой думи: 6,317
Брой символи: 56,387

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална характеристика на фирмата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения