Големина на текста:
Социалното подпомагане има за цел:
1. подпомагане на гражданите, които без помощта на другиго не
могат да задоволяват своите основни жизнени потребности;
2. укрепване и развитие на обществената солидарност в трудни
житейски ситуации;
3. подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които
получават социални помощи;
4. подпомагане на трудовата заетост на безработните лица, които
отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи;
5. насърчаване на предприемачеството в социалната сфера чрез
предоставяне на социални услуги от физически и юридически лица.
Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи и
услуги. То се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или в натура и
оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на
гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от
тях имущество.
Право на социално подпомагане имат българските граждани,
семейства и съжителстващи лица, които поради здравни, възрастови,
социални и други независещи от тях причини не могат сами чрез труда си
или доходите, реализирани от притежавано имущество, или с помощта на
задължените по закон да ги издържат лица да осигуряват задоволяване на
основните си жизнени потребности.
Получаването на месечни социални помощи се обвързва с
полагането на общественополезен труд, освен в случаите на майчинство
или когато възрастта и/или здравословното състояние на лицето не
позволяват това.
При осъществяване на социалното подпомагане не се допускат пряка
или непряка дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата,
етническа принадлежност, гражданство, политически или други
убеждения, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация,
семейно положение или произход, членуване в синдикални и други
обществени организации и движения.
ОРГАНИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
Министерският съвет определя държавната политика в областта на
социалното подпомагане. Министърът на труда и социалната политика
разработва, координира и провежда държавната политика в областта на
социалното подпомагане. Държавната политика в областта на социалното
подпомагане се осъществява в сътрудничество с областните
администрации, органите на местното самоуправление и юридическите
лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, които
създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в
тази област.
За изпълнение на държавната политика в областта на социалното
подпомагане се създава Агенция за социално подпомагане към министъра
на труда и социалната политика. Тя е изпълнителна агенция -
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда
и социалната политика, и е юридическо лице със седалище София.
СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Социалните помощи са средства в пари и/или в натура, които
допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени
потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности на
подпомаганите лица и семейства.
Социални помощи се получават от лица, след като са изчерпани
всички възможности за самоиздръжка и помощ от задължените по закон да
ги издържат лица.
Социалните помощи са:
1. месечни;
2. целеви;
3. еднократни.
Социални помощи се отпускат след преценка на:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други констатирани обстоятелства.
Министерският съвет определя месечен размер на гарантирания
минимален доход, който служи като база за определяне на социалните
помощи по ал. 1.
Безработните лица, които отговарят на условията за подпомагане с
месечни помощи, се включват в програми за заетост, утвърдени от
министъра на труда и социалната политика. Лицата, отказали участие в
програми за заетост, се лишават от месечни помощи за срок от една
година. Реализирането на програмите се осъществява съвместно от
общинските администрации, държавните, общинските и частните
предприятия и други юридически лица, териториалните поделения на
Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане.
Включването в програми за заетост не е задължително за:
1. полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст:
а) майки (осиновителки, осиновители);
б) родители, които отглеждат сами децата си;
в) настойници;
2. бременни жени след третия месец на бременността им;
3. лицата с трайни увреждания или с установена временна
неработоспособност;
4. лицата, полагащи грижи за болен член на семейството или за
роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен;
5. лицата, полагащи грижи за член на семейството или роднини по
възходяща и низходяща линия до втора степен, които имат увреждане и се
нуждаят постоянно от чужда помощ;
6. лицата с психични заболявания, установени от компетентните
органи.
Национални програми за целево социално подпомагане
1. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА
Едно от ключовите направления в политиката за повишаване на заетостта
включва прилагането на комплекс от мерки за насърчаване участието на жените
на пазара на труда и намаляване на разликите в равнищата на безработица,
заетост и заплащане между двата пола. В изпълнение на националните планове
за заетост бяха разработени и се изпълняват проекти за повишаване на
конкурентоспособността на жените на пазара на труда чрез включване в
професионално обучение, обучение по предприемачество, създаване на
възможности за заетост на безработни жени, ангажирани в отглеждането на
малки деца, насърчаване на работодателите да наемат безработни лица –
самотни родители с деца до 3-годишна възраст.
Въпреки предприетите действия все още са налице съществени разлики в
заетостта между двата пола. По данни на Националния статистически институт
през второто тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост за жените (15-64 г.)
е 59,5, а за мъжете – 68,4%. Една от основните причини за разликите в заетостта
по пол се дължи на ангажирането на жените в по-голяма степен с отглеждането
на деца и на затрудненията при съвместяването между семейния и
професионалния живот.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социално подпомагане

Цели; Същност; Органи за социално подпомагане; Социални помощи; Програми за социално подпомагане...
Изпратен от:
Галина НайденовА
на 2010-04-05
Добавен в:
Доклади
по Социология
Статистика:
360 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Неправителствени организации

03 дек 2010
·
189
·
37
·
6,988
·
429

Видове неправителствени организации за образование...
 

Социални политики – проблем на идентичността

25 авг 2008
·
213
·
32
·
10,556
·
154

В понятиен аспект у нас се говори само за социална политика, докато в развитите страни за социални политики, в множествено число. Обяснението се корени във факта, че става дума за политики, фиксирани в различни сфери (области) на социалния живот...
 

Образование и пазар на труда – изискванията на работодателите

26 ное 2007
·
261
·
7
·
1,697
·
153

Изследването “образование и пазар на труда – изискванията на работодателите” е проведено от социологическа агенция Алфа Рисърч в периода 8 – 18 януари по поръчка на Министерството на труда и социалната политика
 

Лидери и феномени в малката група

03 юли 2008
·
57
·
6
·
1,350

Дейностите, чрез които тя се реализира, са социално подпомагане, възпитание и превъзпитание, семейно съветване, образование.
 

Обществото в Човека

31 мар 2008
·
73
·
3
·
652
·
36
·
1

Сякаш четвъртата глава за човекът в обществото не е достатъчно депресираща, в главата „Обществото в Човека”, авторът задълбочава поразяващите за непросветения ум разкрития.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социология
Тест по обща и медицинска социология
изпитен тест по Социология за Студенти от 2 курс
Използван в МУ Варна при доц. Стоянова, през 2012 година. Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Труден)
13
74
1
1 мин
06.02.2013
Тест за изпит по социология на политиката
тематичен тест по Социология за Студенти от 3 курс
Тест за изпит на студенти в ІІІ курс, специалност "Социология"...
(Труден)
25
82
1
1 мин
13.12.2011
» виж всички онлайн тестове по социология

Социално подпомагане

Материал № 484929, от 05 апр 2010
Свален: 360 пъти
Прегледан: 428 пъти
Предмет: Социология
Тип: Доклад
Брой страници: 12
Брой думи: 3,204
Брой символи: 20,076

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социално подпомагане"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения