Големина на текста:
Тема 1
Производствени механизми (ПМ) като обект на
автоматизация.Класификация и изисквания
Производствени мехазинми – обозначава се огромна група технически средства ,
помощта на които се реализира някакво производство.
Основни класификационни показатели :
1)според предназначението – делят се няколко групи
-подемнотранспортни – кранови , мостови , промишлени транспортни
мехзнизми , които пренасят материал в твърдо агрегатно състояние ,
трансманипулатори , роботизирани механизми , транспортьори
-земекопни и и строителни – ескалатори , земесмукателни – транспортира
се земна маса
-механизми за транспортиране и преобразуване на параметрите на флуиди-
центробежни,бътални помпи,компресори,вентилатори
-метало- и материалообразуващи механизми
2)според областта на приложение
- машиностроителни
- металорежещи
- строителни
- минни
- корабни
Общо промишлени механизми са всички горе описани
3)Според характера на технологичните процеси
- механизми с прекъснато (циклично) действие – работния процес се
състои от повтарящи се еднотипни цикли – различни видове кранове , подемни
механизми
- механизми с непрекъснато действие – технологичния процес има
непрекъснат характер . Това могат да бъдат различни видове конвейри ,
земесмукателни машини
Механизми с циклично действие – характерно е че общ за тях се явява режим на
работа, при който технологичния процес се състои от редица повтарящи се
еднотипни цикли , всеки един от който представлява завършена операция на
натоварване , преместване от една точка в друга в пространството и
разтоварване . Преобладаващи задвижвания са реверсивни.Задвижванията
трябва да имат добри възможности за реализация на различни спирачни
режими.Трябва да могат да се реализират различни защити.
Конкретни примери:
1)подемни и мостови кранове(с универсално предназначение) ; портални
кранове – основен представител на групата на вътрящите се кранове ; колокран –
разновидност на вътрящите се кранове , работните движения се обслужват от ЕЗ
1
касаещи придвиждането на крана , механизъм за завъртане , задвижване на
подемен механизъм , механизъм за задвижване на количка
2)ескаватори
3)подемни механизми – стационарни асансьори , лифтове
4)манипулатори – технически устройства , които възпроизвеждат двигателни
функции на човека , а в частност и на човешката ръка.В зависимост от
предназначението и броя на функциите , които възпроизвежда работните
движения и броя на степените на свобода на различноте манипулатори са
различни.
5)промишлени роботи – най-висшо ниво – напълно автоматизирани
манипулатори със специфика в конструкция, кинематика,ниво на
управление,способност и възможност за самообучение и т.н.
Механизми с непрекъснато действие – различни конвейри, различни видове
ескалатори, кръгови въжени линии , вертикални кофови елеватори, помпи,
вентилатори , компресори . Всички ги обединява това, че основната им функция
е пренос на твърди товари течности или газове . Характеризират се с простота на
управлението , съчетана с ефективност на движението им.Предпоставка са
механизмите за повишаване на производителността.КОнвейрите са най-
разпространени – те пренасят насипни в твърдо агрегатно състояние материали –
лентови , въжени , верижни. Елеватори / ескалатори – пасажерски вариант на
верижен конвейр.Основна характеристика са ограниченията по отношение на
скоростта и ограниченията по отношение на ускорението .
Центробежни и бутални механизми – една от най-големите групи – помпи,
вентилатори, компресори.Вентилатори – за пренасяне на газове ; помпи – за
пренасяне на течност , компресори – за получаване и пренасяне на сгъстен газ.
Помпите и вентилаторите имат една обща функция – транспортиране на на
флуиди при непрекуснат режим на работа. Компресорите изпълняват и трета
функция – акумулиране на енергия под формата на флуид под налягане.
Изискавания към ОМ и техните системи за атоматизирано
електрозадвиждане (САЕЗ)
Специфични изисквания, касаещи тяхната ефективност в процеса на работа:
-висока произодителност – по принцип произодителността се означава с
По. На всеки производствен механизъм По се представя като сума от
всички изпълнени за определено време Т производствени операции,
изразени в конкретни или обобщени нормативни единици N и отнесени
към това време Т. Много често при механизми с циклично действие По се
отнася като реципрочна стойност на средната продължителност на цикъла.
-точно спиране – определя качеството на работа. Всяко преместване от
даден начален пункт Sн до друг предварително зададен краен пункт Sк ,
трябва да извърши с достатъчна точност на спирането в зоната на
2
крайният пункт. При това изминатият път за времето на движение Тд не
трябва да се различава от зададения път за изминаване (Sк-Sн) с повече от
някаква допустима грешка при спирането
-ограничаване на максималната скорост – налага се до някои различни по
своя характер причини – простота ; породени изисквания по отношение на
износоустойчивост на материалообработването ; технологични
съображения . Пример : това е показано както по отношение на времето
така и по отношение на пътя (преместване в пространството)
-ограничаване на максималното ускорение в ПМ – неприятно
физиологично усещане ; при лентови транспортьори – приплъзването.
Ускорението характеризира динамиката (преходните процеси в
ПМ).Ускорението е функция на Мдин а=dv/dt=f(Mдин) т.е а
МАХ
се
ограничава от допустимия Мдин , който може да се реализира в
механизма. Много често друг конкретен параметър определя Мдин.
Пример:силата тегла за колокрановете и отклонението на количката от
основата на кулата определят а
МАХ
, за да остане в нормално състояние.
-Ограничаване на максималното натоварване – М
МАХ
и F
МАХ
конематичните вериги на механизмите са оразмерени за някакво
определено по стойност натоварване, чието превишаване води най-често
до авариен режим
-Ограничаване на първата производна на ускорението при някои
механизми . Причини за изискването :качество на извършваните
операции. Изпълняването на това изискване е свързано с използването на
различни еластични елементи
-Ограничаване амплитудата на колебанията на товара (типично е за
позиционните механизми).Позиционните механизми се делят на 2 основни
групи : еднопосочно и двупосочно. При металорежещите механизми е
недопустимо двупосочното
-Ограничаване на еквивалентното механично натоварване. Пример са
лентовите транцпортьори.
Очакван срок на служба t
O
– може да се представи като произведение на
нормирания срок на служба и отношението на номиналното към еквивалентното
натоварване за определено време
Обща структура на САЕЗ на производственните механизми
Основната задача при автоматизацията на ПМ касае изграждането на САЕЗ
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Производствени механизми (ПМ) като обект на автоматизация. Класификация и изисквания

Производствени механизми – обозначава се огромна група технически средства , с помощта на които се реализира някакво производство...
Изпратен от:
ердал
на 2010-04-01
Добавен в:
Теми
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
98 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
дипломна работа на тема: Автоматизация на технологичните процеси при производство на кашкавал
добавена от nikolamarkoni 29.10.2012
1
42
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Производствени механизми (ПМ) като обект на автоматизация. Класификация и изисквания

Материал № 484054, от 01 апр 2010
Свален: 98 пъти
Прегледан: 161 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Тема
Брой страници: 58
Брой думи: 8,252
Брой символи: 51,479

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Производствени механизми (ПМ) като обект на авт ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала