Големина на текста:
ТЕМА 13
Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при
безработица и за професионална квалификация
Същност
Безработицата е основна характеристика на съвременните общества, в които
икономиката реагира на промените в производството и потреблението чрез динамиката на
търсенето и предлагането. Системата на задължителното обществено осгигурване
подпомага лицата в трудоспособна възраст останали извън пазара на труда, но които
активно търсят работа и ги насърчава в намирането на заетост и придобиването на нова
професионална квалификация.
Равнище на безработицата в България
На графиката може да проследите равнището на безработица в България за периода
2002 – 2008г. Безработицата в страната намалява от над 16% през 2002г. до близо 6% в
края на 2008г. Както се вижда от графиката делът на безработните жени намалява
значително по-бавно от броя на безработните мъже. В тази връзка МТСП стартира няколко
проекта, чиято цел е да се увеличи заетостта при жените.
Правна рамка
Редица вътрешни и международни източници оказват влияние върху действащата
нормативна уредба на трудовите и осигурителните права при безработица.
Външни източници
? Универсални актове на ООН, в които правото на закрила при безработица е сред
основните права на човека;
? Регионални международни актове, сред които и актове на ЕС;
? Конвенции на МОТ отнасящи се до закрилата срещу безработица;
? Двустранни договори на Република България, които се отнасят до социалните и
трудовите права при безработица и др.
Вътрешни източници
?Конституция на Република България и Постановления на Министерски съвет;
?Актове на Министерството на труда и
социалната политика;
?Кодекс за социално осигуряване;
?Закон за насърчаване на заетостта и др.
Осигуряване за безработица
Осигуряването за безработица бива два вида. Първият вид е задължителното
осигуряване, което се осъществява oт държавата. Другият вид е доброволното
осигуряване, което се осъществява от частни фондове за доброволно осигуряване при
безработица. В нашата презентация ще се спрем по-подробно на задължително
осигуряване при безработица.
Принципи на задължителното осигуряването за безработица
Задължителното осигуряване за безработица е система, която набира необходимите
средства с цел гарантиране на осигурените лица на право за парично обезщетяване и
подпомагане в случаи на оставане без работа. Тази система се базира на следните основни
принципи:
?Задължително участие на всички работодатели и търговски дружества, които
наемат или назначават лица;
?Задължително участие на всички лица, наети по трудов договор, по договор за
управление и контрол на търговски дружества и държавни и общински предприятия
?Солидарност на осигурените при използването на средствата за осигуряването при
безработица
?Участие на държавата, осигурените и осигурителите в управлението и контрола на
средствата
Права на осигурените лица
Лицата, които се осигуряват в тази система имат право на информация за
свободните работни места и право на посредничество за постъпване на подходяща работа .
Също така имат право на минимална трудова заетост, участие в курсове за професионална
квалификация и преквалификация и обезщетение и помощ при безработица, чийто размер
се определя от Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавното обществено
осигуряване за съответната година.
Финансиране на задължителното осигуряване при безработица
Задължителното осигуряване при безработица започва с нейното фактическо
възникване след демократичните промени. Указ V56 от 1989г. предвижда създаването на
фонд “Професионална квалификация и преквалификация”. През 1992г. този фонд е
преименуван във фонд “Професионална квалификация и безработица”,а от началото на
2002г. се създава специализиран фонд “Безработица”, чиято осовна цел е осигуряване на
безработицата. В този фонд постъпват осигурителните вноски и се изплащат
обезщетенията за безработица. Финансирането на дейностите по защита при безработица,
професиоална квалификация и насърчаване на заетостта се регулират от “Закон за
насърчаване на заетостта”.
Фонд “Безработица” - Приходи
Приходната част на фонд “Безработица” се състои от приходи от осигурителни
вноски, целеви суми от държавния бюджет за обезщетения по чл. 233 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България, лихви и дивиденти дарения и
завещания и други източници.
Осигурителни вноски
Източник на осигурителни вноски са всички осигуряващи се лица, а според Кодекса
за социалното осигуряване за безработица се осигуряват следните лица:
? работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40
часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на
заплащането и от източника на финансиране. Лицата, включени в програмите "От
социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството", не се
осигуряват за безработица;
? държавните служители;
? съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по
вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и
инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
? кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните
работи и Закона за изпълнение на наказанията, държавните служители по Закона за
Държавна агенция "Национална сигурност"
? членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи
възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови
правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;
? лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;
? изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества,
едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и
ликвидаторите;
? лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни
длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и
други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията.
Размерът на осигурителната вноска за фонд “Безработица” е 1% като тя бе
намалена от 3% през 2007г. и се разпределя в съотношение 60:40 между работодателя и
работника или служителя. Частта от вноската за сметка на работодателя се признава за
разход по дейността, а частта от вноската за сметка на осигуреното лице се удържа от
брутното му трудово възнаграждение преди облагането с данък.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
07 апр 2020 в 18:00 потребител
 
Подобни материали
 

Социално осигуряване

04 юни 2011
·
160
·
2
·
1,223
·
342
·
1

Пищови на четири теми от предмета социално осигуряване...
 

Социална политика и администрация

12 дек 2007
·
476
·
9
·
1,712
·
309

В условията на пазарна икономика въпросите,свързани със социалната политика придобиват все по голяма важност и актуалност.Социалната политика включва широк кръг елементи,между които се осъществяват социални взаимоотношения в резултат от влиянието на...
 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане

15 дек 2007
·
678
·
6
·
949
·
496
·
1

Семейни помощи за деца, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.
 

Тест по социално осигуряване

09 сеп 2008
·
398
·
4
·
1,153
·
1

Тест по Социално осигуряване, който е под формата на пищови.
 

Социално подпомагане

16 апр 2009
·
445
·
6
·
627
·
507
·
2

Обществените отношения, свързани със социалното подпомагане на гражданите в Република България се уреждат със Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му. Целта на закона е подпомагане на гражданите...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална политика
Социално осигуряване - тест 2
тест по Социална политика за Студенти от 3 курс
Tест по социално осигуряване за студенти от Бургаски свободен университет. Въпросите имат по повече от един верен отговор.
(Лесен)
10
65
1
28.05.2015
Тест по осигурителни системи
изпитен тест по Социална политика за Студенти от 4 курс
Тест по осигурителни системи за изпит или текущ контрол обхващащ целия материал. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
35
44
1
4 мин
31.10.2013
» виж всички онлайн тестове по социална политика

Същност, регулаторна рамка и финансиране на задължителното осигуряване при безработица и за професионална квалификация.

Материал № 483635, от 31 мар 2010
Свален: 112 пъти
Прегледан: 99 пъти
Качен от:
Предмет: Социална политика, Икономика
Тип: Анализ
Брой страници: 10
Брой думи: 2,555
Брой символи: 16,210

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Същност, регулаторна рамка и финансиране на зад ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала