Големина на текста:
1 Тема
Мелиоративни работи в земеделието.Същност и задачи.Видове
мелиоративни работи.
По отношение на отглеждане на културите се работи в 3 направления:
- Да се подобри структурата и сортовете на отглежданите култури от научни
институти,методи на генетика и т.н.
- Прилагане на оптимална технология и условия за отгхлеждане на растенията;
- Повишаване на плодородието на почвата(земя) си има ограничени
ресурси,човек извършва известни подобрения за отглеждане на някои култури.За
повишаване плодородието на почвата се извършва милеорация,посредством която
се осигурява устойчивост и динамичност в развитието на селскостопанското
производство и намаляване влиянието му от климатични фактори.
Мелиорация – има латински произход (melioratio),означава подобряване и
включва всички дейности за подобряване на почвената структура.
Определение :
Система от организационно стопански,технически,агротехнически и др.
Мероприятия насочени към коренно подобряване на почвата и продуктивността на
земята.
Това подобрение се осъществява чрез подобрения на въздушния,хранителния и
топлинния режим.
Подобряване на микроклимата в приземния слой,с това се дава възможност за
по-добри условия за растежа на растенията.
От съществено значение е и рационалното използване на селскостопански
машини и механизми – за по-добър ефект е необходимо да се създадат максимални
условия за използване на машините.
2 Необходимост от мелиорация.
За България обработваемата земя е доста ограничена – около 40% от цялата
площ(4,5 мл.дка.).
От тези 12% са почви с неблагоприятни свойства:
- преовлажнени почви-след дъжд,топене на сняг;
- засолени почви;
При тези почви ако има обработване на почвата добивите сда много
минимални.
Останалата част отчитаме загуба,това са:
-промишлени предприятия;
-замърсяване на почвата с вредни вещества от типа на тежки метали от
предприятията (Кърджали, Кремиковци и др.).
-обработване на храсти и дървета-доста от земите се изоставят по различни
причини и тези земи обрастват с храсти,малки дървета и др.
-водна и ветрова ерозия - земи с такава ерозия не могат да се използват за
отглеждане на различни култури;
3 Основни задачи на мелиорацията.
1.Изграждане на напоителни мрежи и системи
Тук се стремим да се подаде вода към отглежданите култури с цел подобряване
плодородието на почвата,съчетано с високо ефективно технологически и
съвременни машини.
2.Отвеждане на повърхностите и снижаване нивото на подпочвените
води посредством моделиране и дрениране на повърхностно преовлажнени
почви,заблатени и мучурливи земи,засолени почви и др.
3.Ограничаване вредното влияние на ерозионните процеси в почвата.
4.Усвояване на пустеещи земи и рекултивиране на площите-използвани за
нуждите на други отрасли на стопанството.
5.Ефективна борба с болести и неприятели по растенията,животните и
човека.
За решаване на задачите усилията на един вид специалисти не е
достатъчен,необходимо е съчетаването на група специалисти,отговарящи за всяка
една дейност.
4 Видове милиоративни работи.
За разлика от ежегодните агротехнически мероприятия,които се
извършват,голяма част от мелиоративните работи имат по-голяма част
продължителност или трайност във времето.
Класификация:
1.Според начина и средствата,чрез които се въздейства върху
продуктивността на земята,имаме три вида мелиоративни работи:
а)Културнотехническа мелиорация - комплекс от мероприятия за подготовка
на земята за селскостопанско използване,включва мероприятия за почистване на
площите от камъни,храсти.
Подхранване на терена.Тази мелиорация съпътства т.н. хидромилиорация.
б)Хидромилиорация - подобряване водният режим на почвата посредством
напояване или отводняване(пресушаване),тук свързваме дейности за
водоснабдяване на пасищни и животновъдни комплекси.
в)Химическа мелиорация - мероприятието насочва към подобряване на
свойствата на почвата посредством промяна на химичните и физични свойства на
почвата.(Варуване, гипсуване, съчетаване на почви богати на торф, обработване с
химични мелиоранти при засолени почви).
2.Класификация според целите и задачите,които трябва да се решат.
а)Селскостопанска мелиорация - насочва към повишаване продуктивността на
земята и увеличаване за сметка на усвояване на блата,мучурища,пустеещи
земи,прокарване на вътрешностопански пътища,някои други дейности с захранване
на водохранилища и др.
б)Горска мелиорация - повишаване горският фонд,опазване на горските
насаждения,
подобряване на растежа им и пълноценно използване на дървесината.
в)Противоерозийната мелиорация - ерозията е отделяне и отнасяне на
плодородните почвени частици от действието на водата и вятъра.
г)Санитарни мелиорации - борба с малария и други болести
д)Зоомелиорация - борба с вредни гризачи,някои насекоми.Основно
мероприятие е чрез наводняване на терени.
Връзката между отделните мелиоративни работи е голяма.Те се съпътстват или
предшестват или съвместно се извършват.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 мар 2021 в 09:13 студент на 41 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2023
01 фев 2021 в 09:09 студент на 48 години от Варна - ТУ, факулетет - MF, специалност - TTT, випуск 2014
26 яну 2021 в 09:57 студент на 32 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев", факулетет - Машиннотехнологичен факултет, специалност - Машиностроителна техника и технологии, випуск 2021
06 апр 2020 в 13:40 учител на 26 години от Омуртаг - ПГТЛП, випуск 2020
18 яну 2019 в 20:10 студент на 37 години от Пловдив - Аграрен университет, факулетет - Факултет по агрономство, специалност - Агрономство - полевъдство, випуск 2019
29 окт 2018 в 18:47 ученичка на 28 години от Димитровград - ПГХХТ "Проф. д-р Асен Златаров", випуск 2012
08 юни 2018 в 08:34 студент на 26 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2018
25 яну 2018 в 11:46 студент на 34 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Агрономство, випуск 2018
18 яну 2018 в 11:25 потребител на 26 години
01 мар 2017 в 15:49 студент на 39 години от Стара Загора - Тракийски университет, факулетет - Аграрен факултет, специалност - Аграрно инженерство, випуск 2018
 
Подобни материали
 

Отглеждане на слънчоглед

12 май 2009
·
277
·
17
·
1,772
·
403

технология за отглеждане на слънчоглед за даден технологичен рарайон...
 

Проблеми на изграждане и функциониране на частните земеделски стопанства

05 апр 2007
·
501
·
11
·
1,813
·
76

Изводите и оценките които се представят в настоящата разработка са направени след наблюдения и анкетиране на еднолични стопани, членове на земеделски сдружения, арендатори и кооперации във Варненска област –община Суворово.
 

Обща характеристика на отглеждането на охлюви

07 фев 2008
·
615
·
17
·
2,809
·
622
·
4

Охлювите са едни от първите животни консумирани от хората. За това свидетелства голямото количество черупки или части от тях, намерени в разкопките,които показват, че още пещерните хора са се хранели с охлюви...
 

Производството на тютюн в България

27 фев 2006
·
548
·
10
·
1,627
·
69
·
2

Ежегодно до 15 януари по предложение на фонд "Тютюн" министърът на земеделието и горите определя със заповед количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн. Определянето на квоти се налага, за да се регулира и г
 

Екологични рискове и екологична безопасност на стопанската дейност

27 фев 2006
·
1,366
·
11
·
3,776
·
422

През последните две столетия страните от Северна Америка и Европа съществуват в условията на пазарна икономика. Добре са известни достойнствата на този тип стопанство ефективно използване на капитала, работната сила и други “фактори на производството” ;
1 2 3 4 5 » 11
 

Мелиоративни работи в земеделието

Материал № 48270, от 28 ное 2007
Свален: 146 пъти
Прегледан: 142 пъти
Предмет: Селско стопанство
Тип: Урок
Брой страници: 2
Брой думи: 435
Брой символи: 4,035

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мелиоративни работи в земеделието"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения