Големина на текста:
Tema 4
1.Защо терминът „недепозитна финансова институция” се
използва като синоним на „небанкова финансова институция
В специализираната литература като синаним на „небанкова финансова
институция” се използва термина „недепозитна финансова институция”.
По този начин още по ясно се поставя разделителната черта между
банковите и небанковите финансови институции, а именно тяхната
влогонабирателна и кредитна дейност. Във всички законодателства е
приета тезата че единствено банките магат ексклузивно да
осъществяват този тип дейности.
2. Посочете обхвата на сделките според закона за банките, който
определя една институция ката „небанкова финансова
институция”.
-покупка на менителници и записи на заповед
-финансосов лизинг
-придобиване и управление на дялови участия
-сделки с чуждестранни средства за плащане
-консултации на дружества относно
3. Кои институции са изключени от обхвата на „небанкова финансова
институции” съгласно закона за банките
-застрахователните институции
-институциите по социалното и здравно осигуряване
-лицата които предоставят парични заеми срещу залог на вещи по ред
установен от министерския съвет
-инвестиционните посредници и приватизационните фондове
-взаимоспомагателните каси към кооперациите
4.Кои институции мажем да причислим към типи4ните набанкови
финансови институции
-взаимните фондове
-пенсионните фондове
-фондовете за вейнчърен капитал
-застрахователните компании
-инвестиционните компании
-брокерските фирми
-фондациите
-др институции, отговарящи на критериите за небанкови финансови
институции
5.Характеризирайте специфичните особености на дейността на
инвестиционните компании
Те са едни от осн небанкови финансови институции. Тяхната дейност се
характеризира с това че извършват инвестиции в ценни книжа на други
компании и същевремнно продават свои собствени акции на индивидуални
или институционални инвеститори.
6.Характеризирайте специфичните особености на дейността на
взаимните фондове.
Взаимният фонд е вид инвестиционна компания, която влага парите на
своите акционери в акции, облигации, ЦДК. И краткосрочни пазарни
инсртументи, включително фючърси, опции и събирания. Взаимният фонд
се характеризира със своя отворен характер.
7.Кои са осн предимства от инвестирането във взаимните
фондове?
Чрез участие в тях, инвеститорите закупуват портфейл от акции с
относително ниска въвръщаемост. Предимсвото на този тип инвестиция е
относителната диверсификация на инвеститорите сред голям брой фирми,
което от своя страна способства за намаляване на поемания от вложителя
риск и намаляване на таксите, свързани с инвестицията. Всичко това
съчетано с експертното управление на взаимния фонд, прави този начин на
инвестиране по-атрактивен и нискорисков спрямо традиционното
индивидуално инвестиране.
8.Кои са осн възможни стратегии, използвани от взаимните
фондове?
Обикновенно в инвестиционната стратегия се формулират рисковият
толеранс на инвестициите, както и областите, в които може или не може да
инвестира фондът. Целите са свързани с краткосрочно покачване
стойността на инвестирания капитал, постигане на дългосрочна
възвръщаемост или инвестиции в определени сектори или специфични
финансови инструменти.
9.Характеризирайте специфичните особености на пенсионните фондове.
Пенсионните фондове са институции, които чрез насърчаване на
спестяване от страна на индивидите, им гарантира бъдещи дохади след
тяхното пенсиониране. Приходите на пенсионните фондове са под формата
на отчисления от РЗ или друг вид доход, или под формата на регулярни
вноски от индивидите. Обикновенно тези вноски са освободени от данъци.
10.Посочете осн предимства и недостатъци на частните спрямо
държавните пенсионни фондове.
Държавните пенсионни фондове се създават и управляват от държавата. Те
гарантират определен бъдещ доход, съобразно размера на внесените
средства преди пенсионирането на лицето. Участието в тези фондове е
задължително и се рагламентира със специален закон.
Частните пенсионни фондове се създават и управляват от инвестиционни
компании, чиято дейност обикновенно се регламентира законодателно. Те
обикновенно се свързват с т. нар. Допълнително пенсионно осигуряване.
Участието в тези фондове е доброволно, кото размерът на вноските зависи
от избрания бъдещ доход след пенсионирането на съответния индивид.
11. Характеризирайте специфичние особености на дейността на
фондовете за вейнчърен капитал.
Те се създават с цел увеличаване на собствения капитал чрез инвестиции в
предприятия от група инветитори, търсещи значителни капиталови доходи
като компенсация на високия риск от загуба. Вейнчерният капитал е важен
източник за предприятия които нямат достъп до финансиране от ТБ-ки,
поради високия риск на предприемаческата бизнес дейност.
12. Посочете осн начини за формиране на печалбата при фондовете за
вейнчърен капитал.
- стратегия на изход
- при сливане с други компании
- при ликвидация
13. Характеризирайте специфичните особености на дейността на
застрахователните компании.
Те могат да бъдат разделени на 2 групи:
-компании, застраховащи имущество и срещу злополуки – дейноста им
се обособява в две осн направления – застраховане на риска и
управление на инвестициите.
-животозастраховащи компании – ангажирани с предаване на полици за
животозастраховане на клиентите и с инвестиране на средства
получени от премии по тези полици.
14. Характеризирайте специфичните особености на дейността на
фондациите.
Фондацията е организация с идеална цел, създадена да управлява
определен капитал и разпределя субсидии за цели, съвместими с мисията
или философията на организацията. Инвестиционната дейност на
фондациите е свързана с гарантиране на съответния непрекъснат
финансов поток който даим позволява ефективно да постигнат
поставените пред тях задачи, вкл. отпускането на целеви субсидии.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въпроси и отговори по банково дело

Това е четвърта тема от помагалото към учебника по банково дело и съдържа отговорите на въпросите от това помагало, които се падат на изпита...
Изпратен от:
canko
на 2010-03-20
Добавен в:
Упражнения
по Банково дело
Статистика:
110 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Банково дело

13 фев 2013
·
1
·
2
·
582

Тестът обхваща целия материал по финанси-Банково дело...
 

Корпоративна сигурност

10 май 2011
·
84
·
18
·
3,388

Първите кредитни карти в банковата система започват да се използват в сащ в началото на 80-те години. Според неофициални източници над 3,5 млрд. души в света днес ежедневно използват банкови кредитни карти като инструмент за разплащане...
 

Банкова система

16 окт 2011
·
107
·
12
·
2,834
·
149

Банковата система представлява съвкупност от банките на страната в тяхната взаимна обвързаност, подчиненост и законова регламентация. Съвкупността включва всички банки и лицензирани банкоподобни институции, които извършват банкова дейност...
 

Кредитни карти

27 ное 2011
·
225
·
23
·
4,846
·
278

В условията на глобализация на пазарите и с напредването на технологиите един от основните и неизменни банкови пордукти е кредитната карта. Банковите карти са модерен платежен инструмент, който опосредства разплащанията...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по Банков анализ за студенти от 3-ти курс
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 29 въпроса, някои от които имат повече от един верен отговор. Служи за подготовка за изпит на студенти, изучаващи Банково дело и анализи в 3-ти курс.
(Труден)
29
22
1
4 мин
13.10.2016
Въведение в банковото дело
тест по Банково дело за Потребители
Тестът включва въпроси върху особеностите на банковите услуги, управленските функции на банките и банковите операции. Всички въпроси са затворени и изискват само един или повече верни отговора.
(Лесен)
16
73
1
28.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Въпроси и отговори по банково дело

Материал № 477643, от 20 мар 2010
Свален: 110 пъти
Прегледан: 169 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Упражнение
Брой страници: 3
Брой думи: 680
Брой символи: 4,732

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въпроси и отговори по банково дело"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала