Големина на текста:
Обща дидактика
Теория на образованието и обучението
Интегративна наука за обучението и ученето като негова съставна част
Изследва най-същественото отношение между преподаването и ученето като цялост
Част от педгогическите науки, познание и предписания, които обхващат процесите на
училищното обучение и образование като фактори за развитие на човека и човешката
личност
Дидактическа проблематика
Задачи на дидактиката
Определя цели и задачи на обучението.
Разкриване на същността и закономерностите на обучението като процес и дейност.
Разработва проблема за съдържание на обуче-нието в съответствие с изискванията на
развитие на науката, техниката, културата.#Разработва рационални дидактически
техно-логии, за да се постигнат оптимални резултати.
Използване и усъвършенстване на органи-зационни системи и форми на обучение.
Основни изменения на професионално – педагогическата подготовка на учителя.
Процес на обучение
Обучението е организационно-функционално единство между дейността на учителя и
учениците, чрез което се постига управляване на външната и вътрешна активност на
ученика и се формират определени знания, умения, навици и начини на познание.
Обучението като бинарна дейност
Обучаемостта е общо свойство на човека и животни, спомага за предаване на опита на
други поколения, но е различна по съдър-жание и форми.
Обучението е функция на обществената дейност и се определя от социална програма.
Обучението е дейност за възпроизвеждане на всяка друга дейност.
Обучението като социален феномен
Човешките деца имат нужда от специални грижи и обучението е част от тях.
Предава се познавателния и производствен опит на човечеството.
Подготовка на подрастващите като член на обществото, а не само като производителна
сила.
Предаване на културни ценности.
Характеристики на обучението като социален феномен
Обучение в институции е човешки феномен.
Обща и вечна функция на обществото.
Има исторически характер
Непрекъснат характер.
Диференциран характер.
Национален характер.
Същност на ученето#в поведенческата психология
Процес с адаптивни изменения на индивидуалното поведение в резултат на придобит
опит.
Процес, който води до стабилни промени в поведението или предраз-положеност на
организма да се държи по определен начин.
В когнитивната психология-информационен подход
Всяко изменение на поведението спрямо околната среда в резултата на индивидуална
преработка на информацията.
Подбор, организация и използване на информацията за алтернативни възможности за
действие.
В дейностната теория на психиката
Научаване – устойчиво и целенасочено изменение на физическата и психическата
дейност, благодарение на предшестваща дейност и не е обусловено от вродени
физически реакции.
При животните - благодарение на условните рефлекси, а при хората е резултата от
ученето.
Видове научаване
Асоциативно - отразяват се елементи от предметите и действията и се свързват в
съзнанието.
Интелектуално – отразяват се самите връзки, структури и отношения. Най-висша негова
форма е научаване на мислене, свързано с формиране на умствени действия и операции
за познаване отношенията в действителността.
Видове научаване
Оперативно –процес и резултат от придобиване на по-голяма честота и интензивност на
определени реакции с подкрепление.
Перцептивно – развитие на възприятията.
Моторно –разширяване програмата на практически двигателни действия.
Сензорно и сензорномоторно.
Учебна дейност
Основен вид човешка дейност, насочена към усвояване на теоретични знания в процеса
на решаване на учебни задачи.
Структурата включва: потребност, учебна задача, мотиви, действия и операции.
При учебната задача учениците овладяват общи начини и принципи за решаването на цял
клас еднородни задачи.
Учебните действия включват:
приемане и съставяне на учебна задача;
преубразуване на условието и намиране общо отношение към учебния предмет;
построяване на система от частни задачи, решавани по общ начин;
контрол за изпълнение на действията;
оценка на усвоения общ начин за решаване.
Определение
Усвояване – основен път за придобиване от индивида обществено-исторически опит. То
е вътрешна, психическа страна на ученето, а ученето е дейност за организиране на
усвояването.
Усвояването – не само готови знания, но “рационални прийоми на мислене”
Видове учене при хората
Вероятностно - субективно се оценяват вероятностите за настъпване на дадено събитие
и промяна в поведението.
Фракционирано – учене на части. Прогресивно фракционирано – интегриране на
отделните заучени части.
Цялостно, масирано –заучаване на цялата материя.
Видове учене при хората
Когнитивно – овладяване на знания.Като процес включва: приемане, преработка и
оценяване на информацията.
Словесно – като резултата от него: разпознаване, реконструкция и възпроизвеждане на
срички, думи, изречения, числа и връзки между тях.
Механично – механично повторение без овладяване на смисъла.
Видове учене при хората
Структурно – последователно решаване в процеса на учене, които изискват
запаметяване, групиране, съотнасяне и преобразуване.
Двигателно – промяна на поведението, която се изразява във формиране на двигателни
умения и сръчности.
Сензорномоторно – промяна в поведението и връзка между двигателни мускулни
движения и различни възприятия.
Видове учене при хората
Учене чрез разбиране – овладяване на смисъла в учебния материал – диалогов модел.
Учене чрез решаване на проблеми – изследователси процес с предложения, търсения,
проби, проверки и оценки.Неформално ангажиране на личността, силна мотивация,
комплексно ползване на опита и др.
Видове учене при хората
Традиционно – съхраняване на съществуващи и доказали своята ефективност форми на
поведението.
Иновационно – алтернативи на традиционното учене, нововъведения в цели, техники и
резултати.
Преднамерено – с определени цели и мотивация.
Същност на преподавнето
Дейност на учителя, свързана с предаване на учениците на определен обем готови
знания, управление на учебно-възпитателната им дейност, на тяхното възпитание и
умствено развитие.
Ръководство и управление на учебно-познавателната дейност на учениците.
Дейност, чрез която се организира и осигурява среда за учене на учениците.Осигурява
активно присъствие на учениците и самостоятелност.
Да се учи другия как да се учи.
Структура на преподавнето
Конструктивна – подбор, проектиране на учебния материал.
Организаторска – на собственат дейност, професионалното поведение и дейността на
учениците.
Комуникативна – взаимоотношенията между учителя и учениците.
Гностична – обекта на дейността му, съдържание, форми, методи и средства на
дейността и достойнства и недостатъци на личността му.
Функции на преподаването
Управленска;
Информационно-комуникативна;
Познавателна;
Формиращо – моделираща;
Диагностично-прогностична;
Възпитателна.
Характеристика на основните функции на преподаване
Представяне и разработване на новото учебно съдържание.
Разбиране на учебното съдържание:
Осъзнаване – ученикът отнася възприетото към представите за предметите и явленията.
Осмислянето – установяване на смислови връзки ивзаимозависимости.
Характеристика на основните функции на преподаване
Просветление – скок от незнание към днание.
Обобщаване – разкриване на съществени признаци
Самостоятелна дейност – повторение, упражнение
Използване на знанията в практиката.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Дидактика 1 курс 2 семестър

всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
Изпратен от:
radoslava20
на 2010-03-14
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
361 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
изисквания,начини и средства за правилното отглеждане на детето
добавена от - 23.05.2012
0
13
Подобни материали
 

Съдържание на обучението


Понятие за съдържание на обучението, теории за подбор. Източници и структура на общото образование, наука и учебен предмет. Принципи за подбор на учебното съдържание...
 

Принцип за нагледност


Същността на принципа за нагледност се изразява в това усвояването на учебното съдържание да съчетава словесното изложение и непосредственото възприемане от учениците на изучаваните предмети и явления и техните изображение...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Процес на обучение - дидактика


Предназначена за студенти от педагогическите специалности...
 

Груповата форма на обучение


Рефератът разглежда груповата форма на обучение в следните раздели: Увод; Исторически корени на груповата форма на обучение; Особености, структура и класификации на груповата форма на обучение; Заключение; Използвана литература...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Дидактика 1 курс 2 семестър

Материал № 473781, от 14 мар 2010
Свален: 361 пъти
Прегледан: 912 пъти
Качен от:
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 3
Брой думи: 837
Брой символи: 6,061

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Дидактика 1 курс 2 семестър"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала