Големина на текста:
Русенски Университет „А.Кънчев”
Факултет Аграрно Индустриален
Катедра Екология
Курсов Проект
ПО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ГАЗОВЕ
Разработена от : Гергина Илиянова Георгиева Фак.№062086
ІV курс спец.Екология и техника за опазване на околната среда
Проверил:
/ст.ас.Н. Ковачев /
Русе 2009
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Увод
ІІ. Замърсяване на въздуха, видове замърсители
ІІІ. Основните замърсители на атмосферата
ІV. Норми за ограничаване на замърсяването на въздуха в производствената,
работна среда.
V. Методите за пречистване на отпадъчните газове от прах. Оразмеряване на
камера на Хувър
VІI Мокропрахоулавяне. Оразмеряване на скрубер с пенен слой за пречистване на
частици с диаметър по-малък от 70um /фино дисперсно пречистване/.
VІI Методи за очистване на газовите потоци от вредни вещества
VІII Методи за пречистване на газа от серен диоксид. Оразмеряване на абсорбер с
псевдокипящ слой.
ІХ Методи за пречистване на газа от азотни оксиди
Х .Използвана литература
ІХ Чертеж на Aбсорбер с псевдокипящ слой.
2
І. Увод
Опазването на околната среда е един от основните проблеми на човечеството днес, заемащ
особено място в съвременното бързо променящо се общество. Нарушената хармония във връзката
”човек - природа” е подчинена на процесите на глобализация , която, както е известно, наред с
положителните, носи и много отрицателни последици. Съвременните екологични проблеми на
обществото трудно могат да се вместят в тясната рамка на една научна област или да се разглеждат
като парадигма от теоретични конструкции. Негативното въздействие на разнообразните човешки
дейности върху природата става все по интензивно, като в повечето случаи икономическите
интереси изместват на по заден план въпросите за опазването и възпроизводството на природните
ресурси и съхраняването на биологичното разнообразие. От друга страна антропогенния фактор води
не само до увреждане или унищожаване на основни елементи от екосистемата, но също и до пряко
негативно въздействие върху живота и здравето на хората.
ІІ. Замърсяване на въздуха, видове замърсители
Атмосферата е въздушната обвивка на Земята, чийто състав в приземния слой е сравнително
сложен. Замърсяване на атмосферния въздух е всяко постъпване на вредни вещества или техни
съединения в такива количества и в течение на такъв интервал от време, при което те могат или имат
тенденцията да причиняват вреда на човешкия живот, растенията, животните, материалните
ценности и др., както и прекомерно да повлияят на установените условия на живот или труд.
Замърсяването бива естествено и антропогенно.
- Естественото замърсяване е извънземно(космически прах) и земно (континенално –
изветряване, от действието на вулкани, от растения, животни, както и морско).
- Антропогенното е от човешката дейност, и то от производствените процеси. Те са
генераторите на атмосферните замърсители. Поради това е необходимо първоначално да се установи
процесът на замърсяване на въздуха в производствената среда, а след това тяхното емитиране и
разпространение във въздуха на естествената среда.
Производствените източници могат да бъдат:
-организирани, т.е. когато замърсителите се емитират от технически устройства, като вентилационни
системи, комини и др.
- неорганизирани, т.е. при емитиране през неплътности от производствените помещения,
производствени дейности, извършвани на открито в околната среда и други аналогични
обстоятелства.
Емисиите могат да бъдат в нормални условия на функциониране или в аварийни условия.
Обикновено разликата е в интензитета на емитиране на вредните вещества и съединения.
ІІІ. Основните замърсители на атмосферата
Основните замърсители на атмосферата се подразделят на следните групи:
Суспендирани частици. Към тази група се отнасят финият прах, едрият прах, димът и
мъглата. Суспендираните частици сами по себе си или в комбинация с други замърсители
представляват сериозна опасност за здравето на хората. Те попадат в човешкия организъм главно
чрез дихателната система. Установено е, че около 50% от частиците с размери 0,01 до 0,1
микрометра проникват в белите дробове и се отлагат. Суспендираните частици могат да предизвикат
и токсичен ефект. Ефектът на действието на праховите аерозоли зависи от физикохимичните им
свойства – размер, маса, форма и плътност на праховите частици, хигроскопичност и разтворимост,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 мар 2023 в 22:14 родител от Момчилград
 
Подобни материали
 

Пречистване на отпадъчни газове от прах с мокри прахоуловители– скрубери, мокри циклони


При промиване с течност с нея могат да се отстранят с газа голямо количество прах при контакт с по едрите частици под действие на инерционни сили и голяма кинетична енергия...
 

Технологии за пречистване на отпадъчни газове


Методи и технологии за пречистване на отпадъчни газове от серни оксиди, от азотни оксиди, от прах...
 

Курсов проект

Материал № 471775, от 11 мар 2010
Свален: 381 пъти
Прегледан: 400 пъти
Качен от:
Предмет: Технология за пречистване на въздуха, Екология
Тип: Курсова работа
Брой страници: 23
Брой думи: 4,853
Брой символи: 30,371

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсов проект"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала