Големина на текста:
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Стопански факултет
ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА
БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА:
І. Същност на банките и банковата система – организационни и
правни аспекти;
ІІ. Законодателни основи за дейността на съвременните банки;
ІІІ. Законодателно регулиране на банковата дейност в България.
Изготвил: Научен ръководител:
Банки и банкова система
УВОД
В научната литература от Древността до наши дни могат да се намерят
различни хипотези за възникването на банките.
Първите, който извършват някой от съвременните банкови операции и дават
тласък на развитието на банкоподобните институции, са лихварите и
сарафите. Лихварството е по-ниска степен на развитие на банкоподобните
отношения. Характерното за лихварите е, че предмет на дейността им е
обмяната на чужди пари срещу местни и даването на пари в заем. Другите
предшественици на банките – сарафите – започнали да приемат чужди пари
при себе си, т.е. сложили началото на депозитните операции и върху основата
на тях извършвали обменни и заемни операции.
През средните векове дейността на лихварите и сарафите бележи
периоди на възход и упадък.
Социалното и икономическо развитие на обществото през ХVІІ век
довежда до създаване на банки в големите европейски градове – в Амстердам
през 1609г., в Хамбург през 1619г. и в Лондон 1694г., които са основата на
съвременните банки. Именно през този период от развитието на стоково-
паричните отношения богатите хора, занимаващи се с търговия и
производство, започват да заделят част от функциониращия капитал и да
извършват с него обменни и кредитни операции, т.е. на мястото на лихварския
и сарафския капитал идва заемният, който поради това, че е даден за
временно ползване, носи на своя притежател доход под формата на лихва.
Има различни видове банки. Делението на банките може да се извършва
на основата на различни принципи, по – важните от който са :
1 характерът на основната им дейност ;
2 източника на формиране на собствения капитал ;
3 правната им форма ;
4 наличието на клонова мрежа и др.
Основните разлики между тези банки се състоят в това, че емисионните
банки единствени имат право да емитират пари, а търговските – да обслужват
стопанските обекти и гражданите.
Според източника на формиране на собствения капитал банките са:
- държавни ;
- общински ;
- частни ;
- кооперативни .
Държавните банки функционират с преобладаващо или изцяло държавно
участие в собствения капитал.
Общинските банки са банки на местните органи на властта и имат
публичноправен характер.
При частните банки собствения капитал е частна собственост . Те могат да
съществуват като еднолично предприятие или като акционерно дружество.
Собственият капитал на кооперативните банки е дялов и се набира от
членовете кооператори.
Според правната им форма банките биват:
еднолични фирми ;
търговски дружества ;
кооперации ;
2
Банки и банкова система
Едноличната е най – старата правна банкова форма в света, която в
съвременните условия губи своето приложение, тъй като едноличната форма
на собственост трудно би привлякла чужд паричен капитал , главно поради
липса на достатачно доверие.
Банките – търговските дружества, са дружества на лица и дружества на
капитал. Дружествата на лица са много блиски до едноличните банки , а
дружествата на капитали биват два вида: акционерни дружества и командитни
дружества.
Банките кооперации имат дружествен характер.
Банките могат да бъдат класифицирани и по това – дали имат или нямат
клонова мрежа. Поради този признак те се определят като:
- банки без поделения ;
- банки с поделения .
Финансовите системи на съвременните държави се характеризират със
съществуването на много по брой и разнообразие финансови институции. Те
могат да бъдат класифицирани по различни признаци в зависимост от
националните особености на съответната държава.
Закона за кредитните институции уточнява, че всички изброени дейности могат
да се извършват само от лице , което е получило разрешение за банка от БНБ
и от банка със седалище в чужбина , която е получила разрешение от БНБ да
осъществява дейност в страната чрез клон, т.е. извършването на банкова
дейност е подчинено на разрешителен режим от централната банка
Българската народна банка.
В същото време Закона за кредитните институции урежда и дееспособността
на небанковите финансови институции, които могат да извршват следните
сделки:
- покупка на менителници и запис на заповед;
- финансов лизинг;
- придобиване и управление на дялови участия;
- консултации на дружества относно капиталовата им структура,
промишлена стратегия и свързаните с това въпроси , както консултации и
услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на
предприятие;
- фючърси и опции, с инструменти , свързани с валутни курсове и
лихвени проценти;
- сделки по чл.54 от закона за покупко – продажба на ценни книжа;
- гаранционни сделки.
Известни са два типа банкови системи – европейско – континентална и
англосаксонска. Разликата между тях е в органа, който осъществява надзора
върху останалите банки. Така например в Германия , чиято банкова система е
от европейско – континенталния тип , тази функция се изпълнява от
специализиран финансов орган, а в Англия , Швейцария и други европейски
страни , включително и България , които са от англо – саксонския тип – от
централната банка.
Банките са завършена институционална форма за организация на
паричния оборот, разплащанията и кредитирането. Те стимулират
инвестиционната активност в икономикат, балансират народностопанската
ликвидност и носят отговорност за стабилността на финансовата система.
Като ключови финансови и информационни посредници, кредитните институти
осигуряват достъп на своите клиенти до националните и международни
финансови пазари. Банките са сред най-големите работодатели и имат
съществен принос за растежа на брутния вътрешен продукт.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 юни 2020 в 13:14 студент на 22 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Стопански факултет, специалност - Финанси. Банково дело, випуск 2020
05 юни 2020 в 14:15 студент на 30 години от София - МТМ Колеж - София, випуск 2020
20 фев 2020 в 19:39 ученик на 22 години от Пловдив - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2016
03 дек 2019 в 14:38 студент на 33 години от София - ууннс, специалност - Маркетинг, випуск 2015
06 юни 2019 в 11:28 студент на 23 години от Габрово - ТУ - Габрово, факулетет - Стопанско, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
04 юни 2019 в 23:40 ученик на 26 години от Летница - СОУ "Бачо Киро", випуск 2013
15 май 2019 в 13:51 студентка на 40 години от София - МВБУ, факулетет - 9231, специалност - Бизнес администрация, випуск 2021
 
Домашни по темата на материала
текущо развитие на банковата система
добавена от rado9401_abv_bg 09.04.2014
0
28
функционирането на банковата система в България през последните 12 месеца
добавена от anny1993 05.11.2013
1
69
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
287
·
38
·
1,837
·
482

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Глобалната финансова криза и развитието на банковите институции и ситеми

07 апр 2012
·
72
·
18
·
4,439
·
113

В последните години банковите институции са изправени пред редица изпитания. Сред конкретните фактори, формиращи най-голямата заплаха за банковия бизнес могат да се откроят:...
 

Банкова система на Франция

11 ное 2012
·
36
·
5
·
1,208
·
56

Френски финансов сектор. По традиция френският финансов сектор е банково-базиран. Пазарите на ценни книжа играят незначителна роля в процеса на финансовто посредничество, основни посредници във финансовата система са банковите институции, по-полупярни...
 

Пасиви и пасивни операции на банката

27 сеп 2012
·
63
·
9
·
3,064

Пасиви и пасивни операции на банката. Структура на пасивите. Собствен капитал и специални изисквания за капиталова адекватност. Базелски стандарти. Междубанкови пасивни операции...
 

Банки и банкови операции

29 юли 2012
·
78
·
13
·
2,281
·
143

Банки и банкови операции и документи за банкови операции...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Банков контролинг
изпитен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Tестът е предназначен за студенти от специалност банков мениджмънт и съдържа 25 отворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.
(Лесен)
25
34
1
1 мин
08.01.2015
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
1
8 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и банкова система

Материал № 471751, от 11 мар 2010
Свален: 796 пъти
Прегледан: 807 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 46
Брой думи: 16,076
Брой символи: 102,494

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и банкова система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала