Големина на текста:
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”
Стопански факултет
ДИПЛОМНА РАБОТА
НА ТЕМА
БАНКИ И БАНКОВА СИСТЕМА:
І. Същност на банките и банковата система – организационни и
правни аспекти;
ІІ. Законодателни основи за дейността на съвременните банки;
ІІІ. Законодателно регулиране на банковата дейност в България.
Изготвил: Научен ръководител:
Банки и банкова система
УВОД
В научната литература от Древността до наши дни могат да се намерят
различни хипотези за възникването на банките.
Първите, който извършват някой от съвременните банкови операции и дават
тласък на развитието на банкоподобните институции, са лихварите и
сарафите. Лихварството е по-ниска степен на развитие на банкоподобните
отношения. Характерното за лихварите е, че предмет на дейността им е
обмяната на чужди пари срещу местни и даването на пари в заем. Другите
предшественици на банките – сарафите – започнали да приемат чужди пари
при себе си, т.е. сложили началото на депозитните операции и върху основата
на тях извършвали обменни и заемни операции.
През средните векове дейността на лихварите и сарафите бележи
периоди на възход и упадък.
Социалното и икономическо развитие на обществото през ХVІІ век
довежда до създаване на банки в големите европейски градове – в Амстердам
през 1609г., в Хамбург през 1619г. и в Лондон 1694г., които са основата на
съвременните банки. Именно през този период от развитието на стоково-
паричните отношения богатите хора, занимаващи се с търговия и
производство, започват да заделят част от функциониращия капитал и да
извършват с него обменни и кредитни операции, т.е. на мястото на лихварския
и сарафския капитал идва заемният, който поради това, че е даден за
временно ползване, носи на своя притежател доход под формата на лихва.
Има различни видове банки. Делението на банките може да се извършва
на основата на различни принципи, по – важните от който са :
1 характерът на основната им дейност ;
2 източника на формиране на собствения капитал ;
3 правната им форма ;
4 наличието на клонова мрежа и др.
Основните разлики между тези банки се състоят в това, че емисионните
банки единствени имат право да емитират пари, а търговските – да обслужват
стопанските обекти и гражданите.
Според източника на формиране на собствения капитал банките са:
- държавни ;
- общински ;
- частни ;
- кооперативни .
Държавните банки функционират с преобладаващо или изцяло държавно
участие в собствения капитал.
Общинските банки са банки на местните органи на властта и имат
публичноправен характер.
При частните банки собствения капитал е частна собственост . Те могат да
съществуват като еднолично предприятие или като акционерно дружество.
Собственият капитал на кооперативните банки е дялов и се набира от
членовете кооператори.
Според правната им форма банките биват:
еднолични фирми ;
търговски дружества ;
кооперации ;
2
Банки и банкова система
Едноличната е най – старата правна банкова форма в света, която в
съвременните условия губи своето приложение, тъй като едноличната форма
на собственост трудно би привлякла чужд паричен капитал , главно поради
липса на достатачно доверие.
Банките – търговските дружества, са дружества на лица и дружества на
капитал. Дружествата на лица са много блиски до едноличните банки , а
дружествата на капитали биват два вида: акционерни дружества и командитни
дружества.
Банките кооперации имат дружествен характер.
Банките могат да бъдат класифицирани и по това – дали имат или нямат
клонова мрежа. Поради този признак те се определят като:
- банки без поделения ;
- банки с поделения .
Финансовите системи на съвременните държави се характеризират със
съществуването на много по брой и разнообразие финансови институции. Те
могат да бъдат класифицирани по различни признаци в зависимост от
националните особености на съответната държава.
Закона за кредитните институции уточнява, че всички изброени дейности могат
да се извършват само от лице , което е получило разрешение за банка от БНБ
и от банка със седалище в чужбина , която е получила разрешение от БНБ да
осъществява дейност в страната чрез клон, т.е. извършването на банкова
дейност е подчинено на разрешителен режим от централната банка
Българската народна банка.
В същото време Закона за кредитните институции урежда и дееспособността
на небанковите финансови институции, които могат да извршват следните
сделки:
- покупка на менителници и запис на заповед;
- финансов лизинг;
- придобиване и управление на дялови участия;
- консултации на дружества относно капиталовата им структура,
промишлена стратегия и свързаните с това въпроси , както консултации и
услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на
предприятие;
- фючърси и опции, с инструменти , свързани с валутни курсове и
лихвени проценти;
- сделки по чл.54 от закона за покупко – продажба на ценни книжа;
- гаранционни сделки.
Известни са два типа банкови системи – европейско – континентална и
англосаксонска. Разликата между тях е в органа, който осъществява надзора
върху останалите банки. Така например в Германия , чиято банкова система е
от европейско – континенталния тип , тази функция се изпълнява от
специализиран финансов орган, а в Англия , Швейцария и други европейски
страни , включително и България , които са от англо – саксонския тип – от
централната банка.
Банките са завършена институционална форма за организация на
паричния оборот, разплащанията и кредитирането. Те стимулират
инвестиционната активност в икономикат, балансират народностопанската
ликвидност и носят отговорност за стабилността на финансовата система.
Като ключови финансови и информационни посредници, кредитните институти
осигуряват достъп на своите клиенти до националните и международни
финансови пазари. Банките са сред най-големите работодатели и имат
съществен принос за растежа на брутния вътрешен продукт.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Банки и банкова система

Същност на банките и банковата система – организационни и правни аспекти. Законодателни основи за дейността на съвременните банки. Законодателно регулиране на банковата дейност в България...
Изпратен от:
magnetica
на 2010-03-11
Добавен в:
Дипломни работи
по Банково дело
Статистика:
808 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
текущо развитие на банковата система
добавена от rado9401_abv_bg 09.04.2014
0
29
функционирането на банковата система в България през последните 12 месеца
добавена от anny1993 05.11.2013
1
69
Подобни материали
 

Банкова система

28 юни 2011
·
307
·
38
·
1,837
·
513

Презентация за банкова система. Централна банка. Търговски банки. Развитие на банките в България...
 

Институционална и регулаторна структура на банковата система

17 апр 2012
·
89
·
38
·
9,532
·
154

Институционална структура на банковата система. Видове БС. "Свободна" и централизирана банкова система. Единично банкиране, клоново банкиране и хибридна БС. Надеждност и стабилност на банковия сектор. Регулаторна структура на банковата система...
 

Създаване и първи години на БНБ

17 апр 2013
·
21
·
6
·
1,801
·
21

Изграждането на банковата система и създаването на централната банка у нас започва в края на ХІХ век, след освобождението ни от турско робство. По това време кредитна помощ оказвали само Земеделските каси....
 

Банки и банково дело

13 апр 2013
·
52
·
25
·
8,995
·
73

Основаването на Банк оф Ингланд и Банк оф Скотланд не само бележи началото на съвременното банкиране, но става и двигател на бързата индустриализация на Англия, Развитието на безналичното парично обръщение, заместването на златото и среброто с банкови...
 

Банковото дело у нас след Освобождението и стимулиране спестовността на населението

28 мар 2013
·
11
·
5
·
926

Доклада представя зараждането на банковата система у нас и обособяването на Българска народна банка, като "банка на банките" и единствен емисионен център...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Банково дело
Тест по търговско банкерство
изходен тест по Банково дело за Студенти от 5 курс
Тест по търговско банкерство за магистри. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
15
5
1
4 мин
31.10.2013
Банкови сделки
изходен тест по Банково дело за Студенти от 2 курс
Тестът включва въпроси относно депозитни продукти и услуги, кредитно посредничество, Private Banking/Wealth Management, кеш-мениджмънт, структурирани финансови продукти, доверително управление на активи, посредничество при инвестиции и емисии на ценни книжа и др. Всички въпроси са отворени и изискват един верен отговор.
(Лесен)
40
7
2
9 мин
22.10.2014
» виж всички онлайн тестове по банково дело

Банки и банкова система

Материал № 471751, от 11 мар 2010
Свален: 808 пъти
Прегледан: 825 пъти
Качен от:
Предмет: Банково дело
Тип: Дипломна работа
Брой страници: 46
Брой думи: 16,076
Брой символи: 102,494

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Банки и банкова система"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала