Големина на текста:
№18
АНАЛИЗ НА ОБЩУВАНЕТО КАТО ОБМЕН НА
ИНФОРМАЦИЯ,МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЪЗПРИЕМАНЕ И
ПОВЕДЕНИЕ
В ежедневното общуване,в средствата за масова информация,в научните
изследвания все по-широко навлиза понятието информация като един от
основните инструменти за анализ на възникващи събития и явления,за
оценка на политически социални-психологически процеси.Принос за това
даде развиващата се самостоятелна научна дисциплина теория на
информацията.Един от изводите на тази теория е ,че основно свойство на
информацията е способността и да управлява и чу тя е независима и
непроменлива по отношение на своя носител.В междуличностните
отношения обаче обмена на информация има свои психологични
особености,които на се обхващат от общите изводи на информационната
теория.
Общуването като обмен на информация между хората има следните
особености:
Като обмен на информация между двама партньори непременно
трябва да се отчита и че между тях се формира и определена система
на отношения.В тази система всеки от партньорите е активен субект
и взаимното им информиране предполага очертаване и взаимно
разбиране за съвместната им дейност.Освен това тъй като и двете
страни са активни субекти в комуникативния процес,те трябва де
съобразяват както със своята активност ,така и с активността на
партньора.Активността на общуващите индивиди се изразява най-
вече чрез тяхното отношение към съдържанието на информацията и
в отношението им един към друг като личности.Всяко
информационно въздействие има две страни:семантична и
ценностна.Познавателната страна е свързана с проблема доколко
съдържанието на информацията е адекватно на отразяваната
действителност.Ценностната страна е свързана с проблема за
личностната значимост на информацията..По този начин
информацията запазва своята познавателна стойност,но по
отношение на конкретния човек тя придобива и личностна
стойност.,личностен смисъл,който придава пристрастност на
човешкото съзнание.Тази пристрастност се определя от
емоционалното отношение на личността спрямо получаваната
информация.По такъв начин нивото на отделната личност в процеса
на общуване познавателната и ценностната страна на информацията
могат да имат различно въздействие.Този психологичен принцип е
формулиран от Рубинщайн ,според който всички външни
въздействия се пречупват пред призмата на индивидуалните
вътрешни особености на личността ,формирали се в процеса на
нейното развитие.
Информацията,която обменят общуващите индивиди,има характер
на психично въздействие.Посредством информацията партньорите
могат да си влияят един на друг и като краен резултата да променят
своето поведение,т.е. информацията изпълнява своята основна
функция – управление.
В условията на общуване като обмен на информация възникват
специфични комуникативни бариери,които смущават взаимното
разбиране на партньорите.Знаейки едни и същи думи,различните
хора влагат различно съдържание в тях поради
социални,възрастови и др. различия.Процесът на междуличностния
обмен на информация може да бъде смущаван от специфични
социални и психологични фактори,които се отбелязват с понятието
смислови или комуникационни бариери.Смисловите бариери се
пораждат от обективни социални причини:принадлежност към
различни социални групи,възрастови национални ,религиозни и
др.различия.Смисловите бариери могат и психичен
характер:скромност или срамежливост агресивност от страна на един
от общуващите и т.н.Те действат така ,че обективна и вярна
информация,може да се окаже неприета,а лъжлива –да се приеме .
Активното приемане на информация при общуването става възможно
единствено чрез знаковите системи:езикова/вербална/ и невербална-
използването на различни не речеви знаци като
мимика,жестикулация,специфична интонация и т.н.
При вербалана информация се използва човешката реч.Тя е форма на
общуване чрез езика и е писмена или устна.Устната реч от своя страна
бива диалогична и монологична.Най-простата и най-често срещаната
форма устна форма в процеса на общуване е диалогичната реч.
Роля играе и неречевата комуникация.Основен дял от тази
комуникация се пада на зрително-двигателната система от
знаци.Движенията на различните части на тялото отразяват емоциите
и чувствата на общуващите.Тя придава специфични нюанси на
общуването.
Друго система от знаци това е контактът на очите,който се наблюдава
при визуалното общуване.Използва се параезикова и екстраезикова
система от знаци система от знаци.Параезиковата система определя
качеството на гласа :тембър,диапазон и тоналност,а екстраезиковата
страна се отнася до включването на паузи,възклицания плач,смях и
промяна не темпа на изказването.
Влияние върху общуването оказва и временно-пространствената
организация на общуването като знакова система:дали партньорите са
обърнати с лице един към друг и т.н.
Общуването като междуличностно взаимодействие.При
осъществяване на съвместната дейност за участниците в нея е не само
важно да обменят информация,но и да организират и обмен на своите
поведенчески реакции и действия.Обменът на информация се извършва
в хода на съвместната дейност,където информацията изпълнява своята
основна функция- управление на дейността.
Общуването като взаимодействие е конкретен израз на единството
между обществените и междуличностните отношения,разгърнали се
като система при изпълнение на конкретна съвместна дейност.
Съвместната дейност на хората винаги протича в условията на социален
контрол,осъществяван чрез социалните норми.При нарушаването на
тези норми се включва механизма на социалния контрол.В общуването
като междуличностно взаимодействие всеки партньор в най-голяма
степен реализира своята нравствена култура,нравствено съзнание и
нравствено поведение.
Социалният контрол в процеса на взаимодействие се осъществява още и
с ролите и ролевите очаквания в общуването.В психологията под роля
се разбира нормативно одобрен образец на поведение,което околните
очакват от всеки,който заема дадена социална позиция..Един и същи
човек изпълнява едновременно различни роли;на всяка роля отговарят
определени изисквания и очаквания от страна на другите хора,с които
се общува.Ролевите очаквания регулират взаимодействията между
личности,изпълняващи различни роли.Дали желаем това или
не,хората ,с които общуваме очакват от нас поведение,съответстващо на
определени образци,което е едно от значимите условия за успешното
протичане на общуването като взаимодействие.Способността на човека
точно да определи очакваното от другия служебно и нравствено
поведение се нарича такт.
В психологичната литература се разглеждат две форми на
взаимодействие:съгласувано/кооперирано/и не
съгласувано/конфликтно/взаимодействие.И двете форми на общуване
имат за личността формиращо въздействие.Съгласуваното общуване се
характеризира като обмен на действия,отношения и поведенчески
актове,в резултата на което се получава външен материален
продукт.Заедно с това се формират определени качества в характера на
общуващите личности.При съгласуваното общуване действат
специфични психологични механизми ,които помагат за неговото
осъществяване и един от тези механизми е саморазкриването –
ефективността от съгласуваното общуване е в пряка зависимост от
степента на саморазкриване.Освен саморазкриването ,друг

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
09 фев 2021 в 17:52 потребител
 
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Анализа на общуването като обмен на информация, междуличностно възприемане и поведение

Материал № 471529, от 10 мар 2010
Свален: 79 пъти
Прегледан: 85 пъти
Качен от:
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,287
Брой символи: 8,709

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Анализа на общуването като обмен на информация, ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала