Големина на текста:
№15
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧНИТЕ
ШКОЛИ.СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА
ПСИХОЛОГИЯ
Социалната психология възниква на границата между социология и
психология,за да изясни цял един свят,не диференциран до момента на
появяването и.Това са психологични явления и процеси,свързани със
социалното съществуване на човека.С нейното развитие се раждат няколко
обяснителни схеми,описващи основни социално психологични феномени –
това са народопсихологията,психология на масите и теорията на
инстинктите в социалното поведение.Във времето това се отнася към края
на 19 и началото на 20 век.
Немска народопсихологична школа.Основната теза на
народопсихологията е ,че съществува свръх индивидуална
душа,представляваща народа или нацията.Освен това,приема се приматът
на обществото ,от което индивидуалната душа е несамостоятелна душа.В
това решение на отношението индивид - общество се проектира догадката
за съществуването на нещо повече от взаимодействащи отделни индивиди
в обществото.Нещо,към което сега отнасяме свръх сумарния продукт на
групата или обществената психика,обществено съзнание.Хердер е един от
родоначалниците на това направление.Според това например духът на
народа е познаваем чрез неговата история ,традиции,обичаи,култура.
Официалното провъзгласяване на това направление се отнася към 1859г.
със започването на издаването на списание „Психология на народите и
езикознание”Именно тук е и изказана идеята ,че главен фактор в
историческото развитие е народът или духът на цялото;човек по своята
същност е обществено същество,той е предназначен за обществен живот и
само в него може да стане това,което трябва да бъде;духът на цялото
намира израз в изкуството ,религията,митовете,обичаите.Още праз
1863г.Вундт издава „Лекции за душата на човека и животните”,където
излага своя замисъл за делението на психологията на две части –
физиология и псохология на народите.
Френска школа на масите.Между предпоставките на психологията на
масите особена стойност има идеята на Тард за ролята на подражанието и
ирационалното в живота на човека.Според Тард всичко,което човек умее
да прави,без да се учи от чужд пример е да яде,да ходи т.е отнася се до
физиологичното.Всички други неща той ги усвоява по пътя на
подражанието.В основата на социалния процес той поставя три категории-
изобретения,подражание,опозиция.Отделни личности достигат да
творчески резултати – изобретенията.Основното в постановката на Тард
е ,че индивидът асимилира по пътя на подражанието нагласи,вярвания и
т.н.,които след това формират съдържанието на неговото социално
подражават на по-висшите социални кръгове.Освен това различни явления
на подражанието не могли да бъдат обяснени единствено в рамките на
интелектуалната психична сфера.Това ориентира Тард към изучаване на
афективните ирационални елементи на социалното поведение на индивида
т.е.за да разбере колектива,той излиза от индивидуалното,от
подражанието,от ирационалното .този механизъм на социално поведение
прави индивида различен в зависимост от това дали е сам или в тълпата.В
масата човек става лесно възбудим,следва безкритично поведението на
тълпата.Въвежда и понятието публика,която са формира със средствата на
комуникацията-телефони,книгоиздаване и др.,под влиянието на която се
създава общо самосъзнание.
Психология на масите – възниква в трудовете на Сигеле и Льобон.Сигеле
анализира ролята на афекта върху престъпленията,извършени в обстановка
на масови ситуации.
Льобон излага своите възгледи за масата като тълпа,като ги
противопоставя на елита.Льобон характеризира масите като волево не
развити и на ниско умствено равнище хора.В тълпата хората се
обезличават,губят своята самостоятелност,индивидът силно се поддава на
влияние.Господства закона на духовното единство на тълпата,загубва се
чувството за лична отговорност,отсъства контрол на интелекта върху
страстите.Масата има две разновидности- разнородна(улична
,парламентарна) и еднородна(секта каста и т.н.)Вадещо място в
обществения живот определя на елита.Елитът е този който внася нови
тенденции и завладява с тях масите.Масата винаги е хаотична и има нужда
от своя вожд.
Теория за инстинктите в социалното поведение.В началото на 20 в. се
появява книга на Макдугъл,която мнозина свързват с появата на
социалната психология.За своето време неговата теория придобива голяма
популярност.Тя си поставя за задача движещите сили на поведението на
човека и особеностите на неговото социално поведение.Основни понятия в
тази теория са хорме и инстинкти.Хорме(от гръцки-
стремеж,желание)представлява устременост към биологично значими
цели,дължаща се или на вредени инстинкти или на придобити
чувства.Така,според Макдугъл,основен принцип на поведението е
стремежът към целта.Инстинктите,склонностите и стремежите са
средствата,чрез които се реализира тази целенасоченост на
поведението.Инстинктите са вътрешно вродени способности към
целенасочено действие.Те са единствената мотивираща сила на
мисленето,на съзнанието,на социалното поведение.Инстинктът има
следния строеж:аферентна част/определяща
възприемането/;централна/благодарение на нея се появяват емоциите/и
ефекторна/обуславяща реакцията/.Със своята теория Макдугъл дава
своеобразна насока на социалната психология,утвърждаваща
ирационалното,безсъзнателните влечения като основна движеща сила на
социалния живот.
Съвременната социална психология ползва много малка част от
първооткривателите.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЕТАП.на границата между 19 и 20 в. в
психологичната наука стават някои концептуални ориентации,които
създават нова представа за психичното и нови парадигми за изследването
му.Появява се бихейвиоризма.Според основоположника на бихейвиоризма
Джон Уотсън психологията е наука за приспособяването на човека към
света,в който живее.Така че тя се явява наука за поведението и то е неин
единствен предмет.Всичко,което се включва в понятието човешка психика
са затваря в „черна кутия” и интерес за следователите му представлява
само входът и изходът.Релацията S –R се дефинира като крайна единица за
изследване в отношенията на организма със средата.По-късно Толмън
въвежда и т.нар. междинни променливи,представляващи централни
познавателни,подбудителни и др. фактори,стоящи между непосредствения
външен стимул и крайната реакция- поведение.Някои въвеждат организма
като медиатор и релацията придобива видаS-O-R.Основният процес за
това ,например научаването,не би могъл да бъде обяснен без прибягването
до такива психични състояния като драйвът(влечение,подбуда).Той
представлавя вътрешен натиск,породен от
потребностите.Подкреплението,получавано в резултат от редукцията на
драйва,води до закрепване на съответното поведение,до научаване.В този
контекст фигурират и други две основни понятия-
възнаграждение;наказание.Този въпрос в необихейвиоризма се разглежда в
неговия социално психологичен ракурс.Според разменната теория на
Тибот и Х.Кели всяко поведение ,в частност социалното поведение,има
своите физични,повременни и социални разходи.Съответно всяко
поведение има своето възнаграждение.То е право пропорционално на
социалните способности на индивида и обратно пропорционално на
физичната и духовна дистанциа между взаимодействащите лица.Разликата
между възнагражданието и разходите дава величаната на резултата –
ползата от поведението за съответния участник.Близка до тази представа за
механизма на социалните връзки е теорията на Хоманс.Той определя
непосредствената обмяна на дейности,чрез която индивидите са наказват
или възнагражадват,като елементарно социално поведение.този обмен е
подчинен на закона на пропорционалността.
Класика за необихейвиоризма са станали експериментите на Милър и
Долард,отнасящи се до социалното научаване чрез подражание.Всъщност
става дума за изследвания върху ролята на подражанието в процеса на
социализация.
Психоанализа.Безспорна е заслугата на създателя на психоанализата-
Фройд.Той откри подсъзнателното за науката-онова,което в гълбините на

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
29 юни 2021 в 18:48 потребител
 
Домашни по темата на материала
Анализ на реална житейска ситуация, използване на социално психологическите теории
добавена от mirella.kalinkova 03.12.2014
0
22
 
Онлайн тестове по Социална психология
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Характеристика на социално психологичните школи

Материал № 471521, от 10 мар 2010
Свален: 49 пъти
Прегледан: 65 пъти
Качен от:
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Пищов
Брой страници: 5
Брой думи: 1,469
Брой символи: 9,652

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Характеристика на социално психологичните школи"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала