Големина на текста:
Динамика на системите по качество.
Като една от ключовите подсистеми в организацията управлението на
качеството има своя история на сьздаване,чрез която може добре да се проследи
динамиката на системите по качество.Познаването на тази динамика има голямо
значение за сьздаването на балгарскимодел по управление на качеството.
Ощте тук трябва да кажем,че управлението на качеството като организационна
подсистема в решаваща степен зависи от цялостната система на организационно
развитие.
Именно затова ще представим системите(подсистемите) по управление на
качеството през призмата на цялостната динамика на организационните системи.
Можем да говорим за следните подсистеми(системи) поуправление по
управление на качеството.
1.1.Система за пряк контрол на качеството
1.2.Система за краен контрол на качеството
1.3.Система за процесен контрол на качеството
1.4.Система за тотално управление на качеството
Следва да подчертаем,че тази класификация има универсален характер в
смисьл,че тя отразява наличието на практически сьществуващи системи,които са
относително независими от националните и културните особености.
Нека да разгледаме всяка една от тези системи в детаили:
1.1.Система за пряк контрол на качеството(СПрКК) е
характерна за малките организации,които са два типа
-традиционна организация
-организация на естественият или прекият контрол
Като основа за разбиране на функционирането на подсистемата по
качеството,ще представим базовите параметри на функциониране на тези
организации.
*Базовите параметри на модела на функциониране на традиционния тип
организация.Това са различните семейни форми на организирана дейност
т.е.основа на крьвното родство.Тук мотивацията за труд произтича от самата
сьщност на организацията и се сьздава по естествен начин.Като цяло се
осигурява високоа ефективност на работа,въпреки че организацията не е лишена
от своите проблеми и конфликти.
Като предимства се отчитат:
1.Ефективната вътрешна комуникация,поради съкратените комуникационни
линии,високо мотивационно равнище и свобода на общуване в резултат на
семейните връзки и отношения.
2.Ефективна комуникация с външната среда,поради относителната „плоскост”
на организацията,а оттук и възможността почти всичките и членове да бъдат в
пряк контрол с външната среда.
3.Възможност за бърза промяна,тъй като в резултат на посочените достойнства
съпротивата срещу промяната е сведена до минимум.
Като недостатъци приемаме:
1.Много голяма зависимост от личния фактор,защото ако отделната
личност,която осъществява ролята на изпълнителе „ограничена”,това в
значителна степен „ограничава” цялата организация.
2.Като правило отсъства всякакъв системен подход в управленската
дейност,което еследствие до голяма степен от семейните връзки и
отношения,които трудно се формализират,а даже формамализациията вреди на
тези връзки.
3.Естествено ограничение в размера на организацията,определящо се от
големината на семейството.В случай че започне интегриране на хора извън
семейството прераства в дръг тип управление,т.нар. „кланово управление” с
различни параметри на функциониране.
*Базови параметри на модела на функциониране на организацията на
естествения или прекия контрол.Нужното равнище на изпълнение на задачите се
гарантира чрез прекия контрол от страна на ръководещия трудовите
процеси.Като цяло този тип управление може да бъде описан по следния начин:
1.неголямо организационно пространство;
2.относително несложна трудова дейност;
3.тези два фактора допринасят за осъществяване на пряк контрол на
организационните процеси от ръководителя като механизъм за осигуряване на
трудова мотивация на изпълнителите;
4.Няма нужда от сложни мероприятия при осъществяване на управленската
дейнодт.
Като предимства се отчитат:
1.Относително висока ефективност на комуникация във вътрешен план.
2.По-висока степен на гъвкавост при избора на сътрудници в сравнение с
традиционния тип организации,тъй като предприемачът или мениджърът взема
този,който счита за необходим.
3.Поради неголямото си организационно пространство се запазват все още
възможностите за създаване по един естествен начин(без използване на
системни подходи) на силен заряд от позитивни неформални взаимоотношения
между членовете на организацията.Този заряд може да бъде съществен фактор
за формиране на организационна култура,интегрираща в дългосрочен аспект
целите на организацията с целите на нейния сътрудник.
Като недостатъци приемаме:
1.пръв и основен недостатък е липсата на системна работа в управленски
план,което е следствие от неразбиране и поради недостиг на управленските
знания и умения на предприемачите и ръководителите.
2.Друг недостатък е зависимостта от фактора „личност”.
3.Трета основна слабост е относителна ограниченост на ресурсите,в това число
хора,финанси,технологии,с които разполага малката организация.
Системата за пряк контрол на качеството е проста и елементарна.Не
съществуват специализирани структори за инспекция на качеството на
изделията.Разчита се основно на прекият външен оглед на изработените изделия
от страна на изпълнителите,ръководните лица,а в някои случаи и клиентите.Тя е
необходима за осигуряване на определеното равнище на качеството на
изделията,но слабостта й е,че е недостатъчна.Липсва и системен подход по
отношение на качеството.
2.2.Система за краен контрол на качеството(СККК).Тази система
по качество се формира в рамките на специфичен модел на организационни
взаимоотношения,който,използвайки термина,даден от известния „гуру” на
управленската наука-Питър Дракър,може да наречем „организация на командно-
контролните структури”.(ОККС) e общочовешки феномен,характеризиращ
първоначалният етап на развитие на организациите, „надскочили” мащабите на
възможностите за пряк контрол по целия свят.
Ще се спрем по-подробно върху характеристиката на организацията на
командно-контролните структори,тъй като тя е явление,доминиращо
организационния живот у нас днес в смисъл,че масата български организации
могат да бъдат характеризирани именно като организации на командно-
контролните структори.Ето защо подробният анализ на организационните
взаимодействия от този тип е от съществено значение за разбиране на
организационната обстановка в България.
*Базови параметри на модела на функциониране на организацията на командно-
контролните структори:
1.Значителен обем на организационното пространство,което позволява
организацията да извършва значително по-сложни дейности и да притежава по-
сложни технологии в сравнение с малките фирми.Сложността и обема на
дейността естествено създават необходимост от тясна специализация в рамките
на отделните работни места.
2.Тъй като обемът на организационното пространство надхвърля потенциала за
пряк контрол върху членовете на организацията,се създава йерархична пирамида
от няколко управленси равнища,т.е. се прави опит за „мултипликация” на
управлението на прекия контрол.
3.Отнисителна примитивност на управленската система не позволява да се
проследи приноса на отделният изпълнител за крайния продукт,който е плод от
усилията на всички сътрудници на организацията.
Като предимства се отчитат:
1.Ключово предимство е много по-големият потенциал,който притежава в
сравнение с малките организации,оттук следва че се преминава на ново равнише
на на функциониране .За съжаление „потенциалът на мащаба” при командно-
контролният начин на управление не се използва оптимално.
2.Относително по-тясната специализация на изпалнителите създава условия за
формализиране на дейността,с което се улесняват възможностите за
систематизиране на управлението,но и ток тя не винаги се използва оптимално.
Като недостатъци приемаме:
1.Липсата на оценка на дейността на отделния изпълнител в организацията
поражда системата,при която се плаща не за свършена работа,а за работно място
или по-точно за длъжност,стаж и ражнище на образование „статусна
уравниловка”
2.Негативен подход –в условията на статусна уравниловка мотивацията на
сътрудниците не е да се стремят към максимизация на своите усилия за
постигане на целите на организацията,а да не падат под приемливо равнище на
трудово поведение,тъй като основен модел на управленското въздействие е този
на „негативният подход” (санкционирането при не свършена работа,но няма
поощряване при добре свършена работа).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Динамика на системите по качество

Като една от ключовите подсистеми в организацията управлението на качеството има своя история на създаване, чрез която може добре да се проследи динамиката на системите по качество. Познаването на тази динамика има голямо значение...
Изпратен от:
ne6i1111
на 2010-03-10
Добавен в:
Лекции
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
35 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Динамика на системите по качество

Материал № 471081, от 10 мар 2010
Свален: 35 пъти
Прегледан: 32 пъти
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,740
Брой символи: 11,237

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Динамика на системите по качество"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала