Големина на текста:
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Всяка държава се нуждае от институция, която да олицетворява народа и да го
представлява в междудържавните отношения. Първообраз на президентската
институция е монархът, който е пълновластен управител на държавата. В повечето
случаи, монархът е по скоро символ на държавата и нацията, отколкото носител на
реална публична власт./Холандия, Великобритания/.
При републиканската форма на управление се утвърди фигурата на президента като
глава на държавата. По различна е ролята на държавния глава в президентските
републики, където оглавява висшата изпълнителна власт.
В България след провъзгласяването й за република през 1946г. и приемането на
Конституцията през 1947г се предвижда избиране на председател на републиката , който
е заменен от Президиум на Народното събрание. Президиумът като висш орган
изпълнява функциите на колективен държавен глава.Конституцията от 1971г.
предвижда създаване на Държавен съвет, който осъществява някои от функциите на
държавен глава.
С изменението на конституцията от 1991г. се въвежда института на пряко избиране на
президента от народа.Според чл.92,ал.1 от Конституцията Президентът е „държавен
глава”, тези две понятия имат смисъл на синоними. Президентът в парламентарната
република има значително по ограничени правомощия от абсолютния монарх или от
държавния глава в президентските републики/Русия, САЩ/.
В чл.92, ал.1 от Конституцията от 1991г.се постановява:”Президентът e държавен
глава. Той олицетворява единството на нацията и представлява в
международните отношения.”
Президентът е висш държавен орган и символ на държавността.Президентът на
Република България заема особено място в системата на парламентарното
управление.Той притежава значителни конституционни правомощия и политически
средства, за да оказва въздействие върху осъществяването на публичната власт.Това е
дало основание да се твърди, че наред с трите власти съществува и самостоятелно
обособена „президентска власт”.
Президентът е интегриращ и стабилизиращ фактор в обществото и държавата.
Чрез конституционни и политически средства той съдейства за ефективното
взаимодействие между държавните органи и стимулира тяхната дейност за постигане на
основните национални цели. При осъществяване на своите функции той се стреми към
постигане на единодействие между политическите сили за защита на националните
интереси, за развитието на демократичния процес.
Неговото основно предназначение е осъществяване и създаване на условия за
гарантиране на глобалните национални интереси- териториалната цялост на държавата,
националната сигурност и просперитет на страната.Той играе стабилизираща роля в
кризисни ситуации.
Президентът притежава властнически правомощия и участват във формиране на
държавната политика на държавата и носи отговорност за нея.Президентската
институция по замисъла на своето създаване е предназначена да изпълнява балансираща
роля във взаимоотношенията между държавните органи т.е. да бъде фактор, който
който осигурява нормалното функциониране на държавните органи.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В юридическата литература се използва словосъчетанието”правно положение” и „правен
статус” на човека и гражданина. Това е система от правни норми , които определят неговото
положение като субект на правото в държавата и обществото.Правното положение е
фактическото състояние на човека и гражданина, определено от правните норми.
Конституционното право не урежда цялостно правния статус на човека и гражданина.То
установява само неговите основи-основни права, свободи и задължения. Основните права са
неотменими. В гражданското общество стои гражданинът със своите права и законни
интереси.Държавата и гражданите са равноправни правни субекти.Характерът и обемът на
представените права и свободи са мерило за развитието на демокрацията.
С проблема на правата и свободите на гражданите се занимават както юристи,
философи, социолози и др.Правата и свободите са предмет на правна уредба от различни
международноправни актове – Всеобщата декларация за правата на човека, Международния
пакт за икономическите, социалните и културни права,Международния пакт за гражданските и
политически права, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи, и др.
В нашата конституция е приведена в съответствие с предписанията на международните актове.
„Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.Всички граждани са равни
пред закона.” Държавата е задължена да осигури равноправието на всички, като създаде
условия и възможности за упражняване на техните права и за изпълнение на задълженията им.
Равноправието на гражданите и равенството им пред закона е основен принцип на
гражданското общество и на правовата държава.
В преамбюла на нашата конституция хуманизма е обявен за висша общочовешка ценност, която
е основа на демократичното общество и социалната държавата. Принципа на хуманизъм
особено се проявява в специалното внимание и грижи на държавата и обществото за някои
обществени групи, каквито са социално слабите, децата жените.Държавата закриля здравето на
гражданите. Лицата останали временно без работа са социално подпомагани по реда определен
от закона.Децата се ползват с особена закрила , за тяхното отглеждане до навършване на
пълнолетие се грижат родителите, подпомагани от държавата, децата останали без грижи на
близките си са под закрила на държавата. Мерило за хуманизма на обществото са преди всичко
реалните грижи на държавтата за благоденствието на човека.
Демократизмът се основава на политическия плурализъм, на юридическата възможност
гражданите да се сдружават в политически партии, които съдействат за фрмиране и изразяване
на тяхната политическа воля. Тя е снова на властта и се проявява чрез периодически
демократични избори при общо, равно и тайно гласуване или чрез други осигуряващи свобода
на гласуването. Член 10, от Конституцията провъзгласява принципите на общо, равно и пряко
избирателно право при избора на държавни органи, органи на самоуправление и произвеждане
на национални и местни референдуми.Демократизмът намира израз и в конституционните
разпоредби, които предоставят на гражданите свобода на убежденията, правото им да изразяват
мнение и да го разпространяват, да се събират на манифестации, митинги и събрания.Печатът и
другите средства
за масова информация са свободни и не подлежат на цензура.Всеки и ма право да получава и да
разпространява информация. Тези и други политически права и свободи са възможни в резултат
на демократичните процеси.Демократизмът е реална ценност за човека, когато гарантира
неговата лична свобода и неприкосновеност, неговата материална осигуреност и възможността
му пълноценно да участва в политическите процеси и да влияе върху публичната власт.Всички
права и свободи на гражданите, регламентирани в Конституцията са демократични по своето
съдържание.
ЕДИНСТВО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ
Правата и задълженията са взаимно обусловени т.е. равенство в правата и в задълженията.
Всички имат равни права и равни задължения.Неизпълнението но задълженията от някого не
може да бъде компенсирано с ограничаване на правата му,но винаги е съпроводено със
съответна отговорност.
Гражданството е качество на физическите лица, то е правно- политическа принадлежност на
физическите лица към държавата.Тази връзка е политическа, защото гражданството е
отношение между лицата и държавата.Българско гражданство се проявява в: право на
българските граждани да живеят в страната, право да не могат да бъдат изгонени от нея, право
да напускат страната и да се завръщат в нея, право на участие в управлението на страната/да
избират и да бъдат избирани/да заемат държавни длъжности. Правата предоставени на
българските граждани се упражняват и от чужденци и лица без гражданство, които пребивават
в България, с някои изключения.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Президент и вицепрезидент

Всяка държава се нуждае от институция, която да олицетворява народа и да го представлява в междудържавните отношения...
Изпратен от:
gergunica
на 2010-03-02
Добавен в:
Реферати
по Конституционно право
Статистика:
88 сваляния
виж още
 
 

Президент и вицепрезидент

Материал № 466426, от 02 мар 2010
Свален: 88 пъти
Прегледан: 102 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Реферат
Брой страници: 10
Брой думи: 3,318
Брой символи: 21,748

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Президент и вицепрезидент"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала