Големина на текста:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
АНГЕЛ КЪНЧЕВ
КУРСОВА РАБОТА
ПО ПОБА
Тема:
Описание на добри практики при
планиране и оцеляване при бедствия и
аварии.
НА ПОЛИНА СТЕФКОВА ПЕТРОВА
СПЕЦИАЛНОСТ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Ф.№075531
Изготвил:П.Петрова
Проверил:проф.Вл.Витлеемов
1
Природните бедсвия са явления в природата извън контрола на човека,
които водят до значителни човешки или материални загуби. Типични
примери за природни бедствия са вулканични изригвания, замeтресения,
наводнения, свличания на земни маси или лавини, тропически циклони и
др.
Природните феномени, които не водят до загуби, не могат да бъдат
класифицирани като бедствия. Някои човешки действия могат да доведат
до големи загуби без да са природни бедствия (напр. терористични атаки),
докато други могат да задействат разрушителната сила на природата или
да превърнат феномен в бедствие (напр. строителство в земетръсна зона)
[2].
Министерсвото на държавната политика при бедствия и аварии
(МДПБА) е българско министерство, създадено през 2005г. То обединява
съществуващите ведомства ангажирани с превенцията, реагирането,
управлението и възстановяването при кризи. Подчинена на МДПБА е
Национална служба „Гражданска защита”.
Това е агенция, осъществяваща държавната политика в областта на
защитата при кризисни ситуации, причинени от природни фактори и от
техногенната дейност. Гражданска защита е част от националната
сигурност на Република България, тя е система от държавни,
организационни и социални дейности, която има за цел защитата на
населението и националното стопанство при кризисни ситуации в мирно и
военно време. Агенцията е работен орган на Постоянната комисия за
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към
Министерския съвет[2].
За да се справи най-добре и да претърпи най-малко загуби, една
организация или обществото трябва да имат подготвен план за
възстановяване след бедствия и аварии.
Процедурите по възстановяването се разработват, за да парират
заплахата или щетите, които бедствието може да причини на активите на
организацията. Тези процедури се прилагат като незабавна реакция срещу
бедствието и целят защита на хората и имуществото. Когато бедствието
достигне организацията, то прекъсва нейните нормални бизнес операции.
Дълго след появата му, последиците от него продължават да влияят на
организацията, докато ситуацията не стане критична. Процедурите по
възстановяване след бедствия целят смекчаването на последиците от
бедствията и гарантирането на възстановяване на бизнес операциите на
организацията. За постигането на тази цел, планът за възстановяване след
бедствия трябва да притежава следните характеристики[1]:
-пълномощия- необходимо е да се дефинират ролите и отговорностите
на отделните хора от всеки слой на йерархията;
-процес- помага да се минимизира ефекта от бедствието за
организацията;
2
-достъпност- трябва да е създаден във форма, която е достъпна по време
на бедствието.
Създаването на плана след бедствие е съвместно усилие, което включва
хора от всички отдели на организацията. Изключително важно е в екипа,
който създава плана, да са включени служителите, които ще участват в
самия процес на възстановяване. Ако организацията не притежава
необходимата експертиза за създаването на плана, тя може да приложи
едно от следните решения[1]:
-консултанти- може да се наеме консултант или външен експерт, който
да създаде план според специфичните потребности на организацията.
Опитът и познанията му в тази област ще подобрят качеството на плана.
-специални доставчици на услуги- в зависимост от експертизата на
доставчика, може да се включи в плана и да се концентрира само върху
определени негови области, за сметка на всички останали части.
Стратегиите за възстановяване след бедствия варират и спряма ресурса,
който трябва да защитят. Те включват[1]:
-стратегии за възстановяване ка компютърни центрове; на отдели; на
комуникации и на данни и документация.
В областта на запаметяващите устройства, особено при компании с по-
напреднало мислене, се забелязва прогрес по посока на по-добро
съчетаване на най-важните данни. Наблюдават се и зачатъци на политики,
насочени към опазване на данните в името на бизнеса. Същевременно
възстановяването след бедствия и аварии е една от областите, в която
често се наблюдаван значителни слабости[3].
Гарантирането на бизнес без прекъсване е въпрос на оцеляване за
множество организации. Типични представители са болниците,
комуникационните оператори, армията, енергоснобдяването, борсите,
банките и др. За да се осигури бизнес без прекъсване е необходимо да се
внедри процес, който да осуетява или довежда до приемлив минимум
прекъсванията и пораженията предизвикани от събития като: стихийни
бедствия, аварии и др. Той трябва да обхваща превантивни и
възстановителни мерки, работата трябва да се планира по начин, чрез
който се избягват потенциалните заплахи. Но ако се получи срив трябва да
се осигури готовност за действия за възстановяване на нормалния режим
на работа.[4]
Много компании считат, че осигуряването на бизнес без прекъсване е
задача на информационните технологии, но това е сериозна грешка.
Изследване върху прекъсванията на нормалната работа на компютърните
приложения показва, че около 40% от тях са предизвикани от грешки или
неефективна работа на софтуера; 40% се дължат на операторски грешки и
20% са в резултат на системни проблеми в работната среда. От своя страна,
около 60% от системните проблеми или проблемите в работната среда са
следствие от повреда на хардуера. Като цяло, по-малко от 5% от
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
31 май 2019 в 17:18 студент на 43 години от Сливен - Инженерно- педагогически факултет към ТУ- София
28 май 2019 в 15:15 студентка на 45 години от Русе - Русенски университет "Ангел Кънчев"
01 апр 2019 в 11:50 студентка на 34 години от Шумен - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", факулетет - Педагогически факултет, специалност - Социални дейности, випуск 2019
28 мар 2019 в 11:48 студент на 34 години от София - Технически университет, факулетет - Машинно-технологичен факултет, специалност - Стопанско управление, випуск 2017
31 яну 2019 в 20:49 студент на 24 години от Варна - Технически университет, факулетет - Технически колеж, специалност - Електроника, випуск 2018
23 яну 2019 в 19:57 учител на 41 години
03 дек 2018 в 18:20 учител на 38 години
31 окт 2018 в 14:22 студент на 42 години от Бургас - Бургаски университет "Проф. Асен Златаров", факулетет - Медицински колеж - Бургас, специалност - Здравен мениджмън, випуск 2017
05 юни 2018 в 10:49 студент на 34 години от Смолян - Филиал към ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - Юридически, специалност - ЗНС, випуск 2012
23 май 2018 в 16:36 ученик на 26 години
 
Домашни по темата на материала
управление и управници, състояние,проблеми,тенденции за развитие в системата при БАК
добавена от kali.kl 22.11.2017
1
5
Подобни материали
 

Принудителна евакуация на работници при технически аварии в ДИП БЕЛЛА


Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати, съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, пожари, замърсяване на околната среда...
 

Кризи, бедствия, аварии, катастрофи


Управлението при кризи е елемент от защитата на националната сигурност и включва превантивни дейности, действия по ограничаване и овладяване на кризата, възстановителни и контролни дейности за защитата на гражданите, националното стопанство и околната...
 

Защита при бедствия и аварии - тест

04 апр 2008
·
228
·
37
·
6,086

Какво се разбира под специални (особени) въздействия? В най-широк смисъл под понятието специални (особени) въздействия се разбира съвкупността от всички въздействия, които възнекват върху даден обект при ненормални експлоатационни условия.....
 

Защита на населението при бедствия и аварии


Поведение и действие на населението в извън 30 километровата зона на аварирала АЕЦ.
 

Природни бедствия


Природно бедствие е явление в природата извън контрола на човека, което води до значителни човешки и/или материални загуби. Типични примери за природни бедствия са вулканични изригвания, земетресения, наводнения...
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по История и теория на обществената сигурност за 3-ти курс
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 3 курс
Тестът съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
11
1
1
2 мин
31.08.2018
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Добри практики при оцеляване при бедствия и аварии

Материал № 466348, от 02 мар 2010
Свален: 243 пъти
Прегледан: 351 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,727
Брой символи: 10,759

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Добри практики при оцеляване при бедствия и аварии"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения