Големина на текста:
МАМИНОТО ДЕТЕНЦЕ
1Тема. От гюловите градини на Казанлък до кръчмите на Гюрево
Увод. Повестта на Любен Каравелов Маминото детенце пренася читателя в епохата на
Българското възраждане.Това е епохата , в която домът , сговорът, семейните ценности
са на почит.Уважавани са трудолюбието , честността, милосърдието.
Теза.Теза.Проследявайки отношенията ,,родители –син,, авторът внушава , че главният
герой чорбаджийският син Николчо е типично ,,мамино детенце,,.Обграден от
прекомерни грижи , той расте капризен , разглезен, невъзпитан,научен да получава
всичко даром.Под влиянието на ,,строгата семейна среда , а също и на училището и на
неподходящите приятели Николчо бързо изминава пътя от гюловите градини на
Казанлък до кръчмите на Гюргево, пътят на пълно нравствено падение.
1.П.Т. Главните виновници за Николчовото пропадане са родителите му-Нено и
Неновица. Те са без духовни, празни хора. Интересите им се свеждат до трупане на
пари и осигуряване на тишина и спокойствие . Възпитанието на единственото си дете ,
те са поверили на слугата.Дните им минават в мързел и без мислени разговори.В
такава среда расте и се възпитава Николчо . В бащиния си дом той не научава най-
важното:чувството за уважение към хората, за вина и отговорност , за трудолюбие и
почтеност. В чорбаджийският дом никой освен слугите не работи. На Николчо е
внушено , че именно трудът изгражда човека, калява волята и характера му.
2.П.Т. Още от малък Николчо се е научил да извлича полза от всяка ситуация . За да го
повика при себе си , баща му трябва да го подмами,,Баща ти те вика да ти даде ново
гроше”. Презрението към бедните , така характерно за Нено и Неновица , става
отличителен белег и в характера на Николчо . Затова без никакви задръжки , той
обижда слугата опитва се да възседне като кон , разкървавява пръста му , а накрая
несправедливо го обвинява.
3.П.Т..Прищевките в желанията на ,,маминото детенце” са закон за родителите му
.Дори когато пожелава да пие ракия ,те му подават без колебание пълна чаша и с
умиление гледат как я изпива на един дъх.
В първия момент Нено реагира трезво . Думите му звучат пророчески ,, Който пие
ракия той не става човек” , но ограничения Нено бързо променя позицията си , защото
неудобните Николчови въпроси го затрудняват и развалят спокойствието му. Неновица
е напълно заслепена в своята майчина обич. Тя не осъзнава колко гибелно е желанието
на Николчо и само го подтиква към порока,,Пини си, сине,пини си,мама!Ако ти тегли
сърцето ,то си попийвай по-малко’’.Така с родителска благословия Николчо се,,в
любовта,, в ракията, тя става смисъл на живота му и го погубва.
4П.Т..Уроците получени в семейството, продължават и в училище. Копнеещи за
тишина и спокойствие родители прехвърлят отговорността за възпитанието на Николчо
на знаменития даскал Славя,,.Възрожденския стремеж, към просвета е съвършено чудо
на без духовните, Нено и Неновица.За тях е важно само в училище да се отнасят със
сина им специално , както подобава за чорбаджийски син,,Не карайте му се ако –ако
даскал Славя посреща молбата им.Той всъщност е един вреден и безотговорен
човек,защото вместо да поправи недостатъците в характера на Николчо още повече ги
задълбочава. Чорбаджийският син разбира,че и в училище, всичко ще му бъде
позволено. Резултатът е плачевен – четири изгубени години през който момчето
научава две молитви.
5П.Т..Николчо израства с убеждението,че всичко му е позволено,че всичките му
проблеми са предварително решени.Майчината закрила под всяко негово
прегрешение ,предопределя пътя му към дъното.Преситен от обич Николчо не обича
никого дори и собствените си родители.Без да се колебае той открадва майчините си
пари,за да осигури безгрижен живот,в компанията на,,подходящи,,приятели.За Николчо
и другарите му,мнението на казанлъчани е категорично:-,,Подобни хора трябва да се
затварят при лудите и да им се налива на главата студена вода,защото от пияния бяга и
лудият,,. Когато кражбата е разкрита,читателят очаква,че този път родителите ще се
стреснат и ще прогледнат за истината,че синът им е станал престъпник. Но нищо
подобно не се случва,вместо да го изобличат и да го върнат в правя път Нено и
Неновица обвиняват за кражбата невинни хора.Особено голяма е вината на
Неновица.Колкото и да е ограничен, Нено проумява връзката между Николчовите
,,подвизи,,и откраднатите пари,,Аз мислех,че тая работа е извършил наш Никола,,.Но
лъжата на Неновица го заблуждава и поощрява.Николчо е извършил отвратителна
кражба и изразът на лицето му показва, че не е изгубил напълно,чувството за вина и
срам.Може би в този момент,той би признал престъплението си, но Неновица става
причина за пропускане на тази възможност.Подадената за помощ майчина се оказва
погубваща.Неновица не осъзнава,че Николчовата безнаказаност,един ден ще се
превърне в жестоко наказание за нея.Чорбаджийския син възприема кражбата,като
лесно средство за печелене на пари.
6П.Т.Разбрали безсилието си да вкарат сина си в правия път,родителите решават да го
оженят и естествено изборът им пада върху най-хубавото и най-доброто момиче в
Казанлък-Пенка.Това че,тя е сгодена за Стоян,когото обича,няма никакво
значение.Годежът е развален,потъпкани са обичта и бъдещето на две чисти души.Но
вече е твърде късно Никола да бъде поправен.Чувството за безнаказаност,богатството
добито на готово,превръща чорбаджийския син в жесток егоист,който съсипва всичко
до което се докосне.
7П.Т.Първата кражба е последвана от втора,което убива Нено.Много бързо в дома на
някогашния богат и самодоволен чорбаджия остава само сълзи,въздишки и страдания.
Николчо пребива майка си,бързо пропилява семейното богатство и изоставя на
произвола на съдбата-жена си и децата си.Страданието на Пенка и невинните деца са
най-суровата присъда на Любен Каравелов над чорбаджийте и техния живот.Пътят на
Николчовото падение свършва в Гюрево,където той живее издържан от една циганка.
З-Е.Със силата на сатиричното изображение Каравелов произнася своята присъда над
героите и внушава мисълта че неправилното възпитание и прекомерната родителска
обич,могат да убиват.
2 ТЕМА
Образа на чорбаджи Нено според 1-2 глава
на повестта „Маминото детенце”
Увод.В сатиричната повест,,Маминото детенце,,Любен Каравелов разглежда
проблем,актуален за времето-връзката между поколенията и взаимоотношенията между
родители и деца.Творбата разкрива историята на едно чорбаджийско дете,което
израствайки в без духовна и паразитна среда,нравствено деградира и морално пропада.
Теза.Още в началните страници на творбата изобразява един от главните герой
чорбаджи Нено.Рисувайки външния му вид,както и черти от характера му и
нравствеността му, писателят разкрива ярко отрицателното си отношение към
героя.Любен Каравелов използва описание и средства на карикатурата, като по този
начин умишлено обезличава своя герой.
1.П.Т.Още преди да представи Нено писателят рисува прелестна природна картина-
розобер.Картината е изпълнена с живот,красота и радост.Казанлъчани берат
трендафила и трудът ги прави щастливи.Жизнеността ,динамиката и оптимизма на
началния пейзаж ярко контрастира,спокойствието,бездействието и сянката в
чорбаджийския двор.
2.П.Т.Безцелното и без мислено съществуване на чорбаджийското семейство е една
безкрайна дрямка,самодоволство и неподвижност.За да изрази отношението си към
този начин на живот писателят използва метафоричната съпоставка с живота на
трендафила и съществуването на върбата:,, Трендафила живее малко, но неговия
маийски живот има повече сладки минути, нежеле многолетното съществуване на
върбата.Ако е живот,да бъде живот,а ако е дрямка-да бъде дрямка,,.Според твореца
един живот е осмислен и щастлив,когато е обществено полезен.
3.П.Т.Представлението на Нено започва с външния му вид.Портрета,който рисува
автора е карикатурен-той заостря и преувеличава недостатъците на героя. Чорбаджията
е толкова дебел,че тялото му е деформирано и затова писателя използва ироничното
сравнение с двете,,слепени либеници,,:
,,Едната либенеца, която била твърде голяма и малко продълговата,седяла на
черджето,а другата,която била малка и туплеста,седяла на първата либеница,така що от
тия две разно видни либеници произхождало едно неразделно мазно тяло.По този
начин автора показва отвращението си от героя.
Описвайки облеклото на чорбаджията писателят иронизира огромното му тяло чрез
използване на умалителни думи,,елеченце,, ,,пръчици,,.По този начин се постига
ефектен художествен контраст и се внушава мисълта за пълна безпомощност у
героя.Дори дишането представлява трудност за него.Звуците,който издава
героят,Каравелов подигравателно сравнява с,,клокащ вулкан,,.Опредметеното описание
на лицето на чорбаджията насочва към неговата без духовност.Очите са сравнени с
две,,черни точки,,в тях няма никаква светлина.Ушите и носът са,,червени
подлоги,,устата-,,някаква си дупка,,мустаците-,,уразалки козина,,.
4.П.Т.Социалната същност на Нено пролича ярко в отношението му към неговите слуги
и наемни работници.Поведението му е грубо,тиранично и унижаващо човешкото им
достойнство.Иван Нищото е напълно зависим от волята на своя
господар,безпрекословно изпълнява заповедите му изтърпява подигравките му-,,не
можеш да станеш човек,,.В очите на своя господар,той не е личност,дори е забранено
да мисли и да изказва мнения.Нено е подозрителен спрямо момичета,който работят в
неговите градини,упреква ги в мързел,не допуска,че трудът може да бъде радост за
някого.,,Пари им се плащат.Удряй.Тия хора нямат ни срам ни очи,,.От разговора между
господаря и слугата,става ясно и друго-чорбаджи Нено няма време дори за
единственото си дете,чието възпитание е поверил на слугата.За да повика Николчо при
себе си трябва да го подмами с подаръци.Бащата не е никакъв авторитет за своя син.
Безграничната ленивост на чорбаджията се отразила и върху речта му-
хаотична,неясна,израз на бавната му мисъл.Появата на Неновица е причина,съпругът
и,коренно да промени поведението си.До този момент е господарски самоуверен,но в
действителност е слабохарактерен,и безличен.
З-Е.Разкривайки образа на чорбаджи Нено,още в началото на повестта Любен
Каравелов изразява категорично отрицателното си отношение към него.Чорбаджията е
от онези хора,за който авторът казва:,,Гледаш си –няма нищо ,разгръщаш ги-не виждаш
нищо,анализираш ги-не намираш нищо,,

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

От гюловите градини на Казанлък до кръчмите на Гюрево

Повестта на Любен Каравелов Маминото детенце пренася читателя в епохата на Българското възраждане.Това е епохата , в която домът , сговорът, семейните ценности са на почит.Уважавани са трудолюбието , честността, милосърдието....
Изпратен от:
kostadin
на 2010-03-01
Добавен в:
ЛИС
по Литература
Статистика:
23 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Да напишем есе ако си убеден в своята правота трябва ли да налагаш мнението си на другите
добавена от teodora.peneva_2132 23.04.2019
0
14
Трябва ми помощ с домашната работа спешно
добавена от rositsa.sn 17.03.2019
0
20
Доволно ли е бялото гълъбче от промяната на цвета си
добавена от rymito2607 26.02.2019
0
4
Крадецът на праскови. Моляя помогнте!!!
добавена от ellie7719195 22.12.2016
2
10
плс спешно!!!!!!!!!!!!!!
добавена от robi.k. 19.12.2016
1
7
 
Онлайн тестове по Литература
Тест по български език и литература, подготовка за матура
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът може да послужи за подготовка за изпити - класно, матура и т.н. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
11
7
1
3 мин
20.08.2019
Иван Вазов - творчество
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Тестът е по старата учебна програма за 11. клас. Съдържа въпроси, свързани с творчеството на Вазов и епохата, в която твори.
(Труден)
20
4
1
1 мин
24.01.2020
» виж всички онлайн тестове по литература

От гюловите градини на Казанлък до кръчмите на Гюрево

Материал № 466099, от 01 мар 2010
Свален: 23 пъти
Прегледан: 134 пъти
Качен от:
Предмет: Литература
Тип: ЛИС
Брой страници: 23
Брой думи: 8,598
Брой символи: 50,124

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "От гюловите градини на Казанлък до кръчми ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Лиляна Георгиева
преподава по Литература
в град София
с опит от  39 години
57

Цветомира Вергова
преподава по Литература
в град Асеновград
с опит от  2 години
27

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения