Големина на текста:
3 ТЕМА
Теория на спорта като система от научни знания .Предметна област
,предмет ,методи,структура,и съдържание на ТС .Същност на системния
подход и неговото медологично значение за теория и методика на спорта .
Теорията на спорта изучава основните явления и процеси в спортната дейност ,както и
закономерностите ,принципните способи и условоята за формирането и развитието на
спортните постижения .
Предметна област –на теорията на спорта е спортното усъвършенстване в неговата
цялостност – от началните форми на обучение и тренировка ,до високото спортно
майсторство .
Предмет на научното изследване са процесите на развитието и управлението на
структурното и функционалното усъвършенстване на човека в специфичните условия
на тренировката и на спортното състезание .Именно в това се състои основната
характеристика на теотията на спорта като самостоятелна област на научно знание .
Съдържанието на теотията на спорта включва изучаването на тренировъчните
средства ,способи и форми ,тяхната систематика ,функции и условията за тяхното
усъществяване в рамките на предметната област .Както при редица научни дисциплини
теорията на спорта си служи с опитни методи (включващи експетиментна или
непосредтвено изучаване на явлението в естествени условия )и теоретични методи за
изследване .В пъвия случай основен е спортно педагогическият експеримент (в
лабораторни ,тренировъчни и състезателни условия)с помоща на специализирани
физ.упр .(тестове ),които отговарят на всички изисквания за надежност ,валидност
,обективност и стандартност .
Структура тя се определя от системата на връските и отношенията ,възникващи при
усъществяване на тези функции .Централното място в общата теория на спорта заема
теорията и методиката на спортната подготовка .
1 Състезателна деиност и спортни постижения
2Теория и методика на спортния подбор .
3 Теория и методика на обучението и възпитанието
4 Теория и технология на построяването и управлението на спотната подготовка .
Същност на системния подход и неговото медологично значение за теория и методика
на спорта – В своето съдържание системния подход включва два основни аспекта –
Исторически и структурно –функционален .От тази гледна точка ,както всяка система
така и спотът може да бъде разгледан в няколко аспекта:
Системно исторически – разкрива появата и развитието на спорта като обществено
явлние . Системно структурен –разкрива йерархическата структура на системата .
Системно – функционален –иследва принципите и механизмите за функционирането на
системата (веществени ,енергетични и информ.процеси . )
Системно- интегративен –изу4ава факторите на системата и механизмите ,осигуряващи
запазването на качествената специфика на системата .
Системно-комуникативен-харакреризира мястото и взаимовръските на спорта с другите
системи от социално и природно естество .
4 ТЕМА
Системообразуващи фактори на спортната подготовка :генотипни
,фенотипни,материално–технически ,управленчески-характеристика .
Като многофакторен процес спортната подготовка представлява система от
специализирани знания ,средства ,методи и организационни форми ,осигуряващи
комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на потенциалните
възможности на спортиста .
Генотипни (наследствени) фактори –Това са т .н детерминирани компоненти на
индивида които опредеят капацитета на неговите потенциални възможности за
определен вид двиг .дейност . Теорията на спорта ги определя като „спортни заложби
„(дарба или талант )
Научно- метдически проблеми на подбора включват три предметни области :
1 .Морфоантропометрични признаци и показатели за здравния статус .
2 Моторни признаци – характеризиращи генетичния капацитет на двигателните и
вегетативни функции .
3.Психологически признаци –интелектуални ,емоционални ,и др .
В теорията на спорта се използват два принципни подхода:
1.Чрез изучаване стабилността на показателите (признаците)
2 Чрез определяне влиянието на наследствените фактори .
Методи за прогнозиране на спортните способности -
1 Лонгитудинални т.е продължителни периодични наблюдения на победителите от
детските и юношеските състезания .
2 Иследване биографията на висококвалифиц .спортисти ,по спефиално техните
спортни . постиж и други показатели в детската и юношеската възраст .
Следователно прогнозите за ефективността на спортната подготовка трябва да се
базират в/у високите абсолютни показатели на водещите признаци за спортните
способности и на висиките темпове на ръста на лабилните признаци .
Фенотипни фактори :
1.Спортна тренировка – заема централно място в в подсистемата на фенотипните
фактори .
- средства методи и принципи в/у които се изгражда тренировъчния зидъея
- видове спортна подготовка –физ ,технич ,и тактич подготовка .
- управление на тренировъчния процес – оценяване ,контрол и др .
2 .Състезателен процес –е относително самостоятелна форма на спортна подготовка .
- сруктура –основни фази -
- фактори на с състезателената ефективност
- видове спортни състезания
- система за провеждане на състезания .
3 Допълнителни фактори (извън тренировъчен процес)оказват непосредствено
въздеиствие в/у жизнения статус на спортиста и в/у неговатата спортна
работоспособност
-социална среда – Моделирането на соц .среда като важен компонент от подготовката
на на елитните спортисти
- двигателен режим –извън специализирания тренировъчен и състезателен процес .
- възтановяване –тук влизат хранителния режим ,различни средства и методи за
рехабилитация –психорегулиращи тренировки ,масажи ,физиотерапевтични
процедури .
Материално –технически фактори - осигуряват необходимите условия и предпоставки
за ефективно функциониране на системата .
1 Спортни съоражения -
- специализирани спортни съоражения –осигуряват тренировъчна и състез .дейност но
отделни или група сродни спортове за звената на детско –юношески спорт ,спортните
клубове и техните секции .
- профилирани спортни комплекси (центрове за високо спортно майсторство ) –
национални , олимпииски и други формации .
- спортни мегакомплекси -
2 Финансово осигуряване -
3 Битови условия -
- създаване на необходимите материални предпоставки за по висока битова култура
извън тренировъчния и състезателен процес –заплата ,жилище ,обзавеждане и др .
- рационално използване на създадените условия -
Управленчески фактори - 1 Нормативна база и организация – в рамките на общото
законодателство (конституция и други закони )
- в рамките на специални закони за физ .възп и спорта ,на базата на които се
разработват съответните законови и подзаконови нормативни актове .
- с законови норми
- с държавни декреди и постановления (Испания, Чехия и др )
- с надедби на спортни организации –олимпийско комитети ,съюзи ,и федерации .
2 Организационна структура -
-специализирани държавни организации (министерства,комитети ,агенции и др )
- спортни организации на национално ниво (съюзи ,съвети ,асоциации )
- национални олимпийски комитети
Практическата дейност в селективните стратегии се осъществява в/у два основни
принципа
- принцип на децентрализирана подготовка
-принцип на централизирана подготовка – проучване на тенденциите в развитието на
елитния спорт в света и анализ на собствените възможности за адекватна
конкуренция .
3 Научно и информационно осигуряване
4 .Кадрово осигуряване
- проучване на реалните потребности от съответните профилни специалисти ,съобразно
целта ,задачите и обхвата на национ .система за спортната подготовка .
- перодично актуализиране на средствата и формите за подготовка
- проучване на водещия световен опит – теория ,методика и практика
- усъвършенстване на нормативната база за периодично атестиране и стимулиране
(морално и материално )на всички профилни специалисти в системата .

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 авг 2019 в 14:37 студент на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", факулетет - Факултет по икономически и социални науки, специалност - Управление на човешките ресурси, випуск 2018
23 май 2019 в 06:41 учител на 53 години
14 яну 2019 в 08:35 студентка на 33 години от Пловдив - ПУ "Паисий Хилендарски", випуск 2009
16 дек 2018 в 21:41 в момента не учи на 35 години
12 окт 2018 в 16:43 в момента не учи на 51 години
15 юни 2018 в 11:56 потребител
13 май 2018 в 11:55 потребител
 
Домашни по темата на материала
контрол и оценка постиженията на ученика
добавена от bmecheva 05.05.2017
1
19
Подобни материали
 

Подвижни игри

05 ное 2008
·
798
·
6
·
4,512
·
1,202

Предварителна подготовка и организация: учениците се разпределят в два равностойни отбора и се подреждат в две срещуположни редици....
 

Протокол за наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт

30 яну 2009
·
698
·
3
·
260
·
1,526
·
7
·
1

За наблюдение на урок по физическо възпитание и спорт проведен с ученици от V клас в 105 СОУ “Атанас Далчев” ...
 

Здравно възпитание и двигателна дейност

08 фев 2009
·
380
·
7
·
1,543
·
389
·
2

През последните години на двадесети век и началото на двадесет и първи общественото здраве се измени както никога преди това. Този път на развитие следва и физическата култура и здравното възпитание...
 

Съвременни аспекти на обучението по физическо възпитание и спорт

15 апр 2009
·
430
·
5
·
456
·
848
·
4

Учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт” в този етап на основната образователна степен обхваща традиционни и нови спортове като: лека атлетика, спортна и художествена гимнастика...
 

Бадминтон - пищов

07 окт 2010
·
27
·
1
·
471
·
38

Пищов по Бадминтон за тест във Великотърновския университет...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Физкултура и Спорт
Баскетбол
тематичен тест по Физкултура и Спорт за
Тест по баскетбол за упражнение с включени въпроси тип "вярно-невярно" и затворени въпроси само с един верен отговор. Тестът е доста дълъг, но се решава лесно и можете да проверите знанията си за правилата при играта на баскетбол.
(За отличници)
105
1
1
5 мин
01.08.2019
Тест по основи на волейбола за ученици от 7-ми клас (ФВС)
тематичен тест по Физкултура и Спорт за Ученици от 7 клас
Тестът съдържа 15 въпроса, включващи основни познания за волейболната игра. Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Много лесен)
15
101
1
1 мин
05.09.2014
» виж всички онлайн тестове по физкултура и спорт

Теория на спорта като система от научни знания

Материал № 465256, от 27 фев 2010
Свален: 132 пъти
Прегледан: 170 пъти
Качен от:
Предмет: Физкултура и Спорт
Тип: Тема
Брой страници: 6
Брой думи: 1,544
Брой символи: 11,429

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Теория на спорта като система от научни знания"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Елина Георгиева
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  4 години
58

Генади Драгоманов
преподава по Физкултура и Спорт
в град София
с опит от  13 години
213

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения