Големина на текста:
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия
Архитектурен факултет
Катедра “Градоустройство”
Специалност: Урбанизъм
Модул: „Оценка на въздействието върху околната среда”
Тема: „Екологични прогнози и мерки за ограничаване на
неблагоприятните въздействия при реализиране на
инвестиционни намерения”
Изграждане на депо за твърди отпадъци
1
Януари, 2010г
I.Обхват на разработката
Етапи на реализиране на инвестиционното предложение
1.Строителство
Този период ще стартира с дейности по оформяне на пътната
инфраструктура, фундаментите и сградите на инсталациите, както и контурите
на Депото за неопасни отпадъци. В периода на строителство и експлоатация
няма да бъдат необходими допълнителни площи.
2.Експлоатация
Операторът своевременно е длъжен да информира компетентните органи
за всяко замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите
норми, установени при изпълнение на плана за контрол и мониторинг.
Предприеми мерки за ограничаване на опасностите и уврежданията,
причинени от:
емисии на миризми и прах;
разнасяни от вятъра отпадъци;
източници на шум и от транспорта на територията на депата;
птици, вредители и насекоми;
образуване на аерозоли;
запалване на отпадъци;
Предприема мерки и осигурява необходимите съоръжения и оборудване за
предотвратяване разпиляването на отпадъци от депото върху пътищата и
околните територии.
Предприема необходимите мерки за защита от аварии и ограничаване на
последиците от тях.
3. Закриване и рекултивация
Още в периода на експлоатация следва да се разработи проект за
закриване и рекултивация. Годното от него би могло да се използва за
повторна употреба, а амортизираното да се предаде за рециклиране.
Площадката следва да се рекултивира технически и биологически по
предварително разработен проект.
Планът за закриване на депото включва дейности по:
1. демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с
опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на
терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията
за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците,
ангажирани с демонтажа;
2. повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с
проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и
биологичната рекултивация ипредвидените противоерозионни и
противосвлачищни мероприятия.
2
Депото би било добре да бъде проектирано и изпълнено, съгласно
българските и европейски стандарти за изграждане на такива съоръжения, най-
общо изразяващи се в:
подходящ избор и правилно обозначение на площадката;
изолационен екран на дъното – за предпазване на почвата и подземните
води;
събиране и третиране на инфилтрата в пречиствателна станция за
отпадъчни води (ПСОВ) – за предпазване на подземните води от замърсяване;
управление на биогаза – за предотвратяване на неконтролирани емисии
в атмосферата;
поставяне на отпадъците в клетки – за оперативен контрол и намаляване
проникването на дъждовна вода;
уплътняване на отпадъците – за ограничаване на достъпа на вредители,
намаляване на риска от пожар и подпомагане на стабилността на тялото на
депото;
ежедневно и междинно покриване;
Основни суровини и материали – количествена и качествена оценка
1 По време на строителство
За строителството на площадките се използват типичните строителни
материали. При строителството се очаква използването като строителни
материали на следните природни суровини: баластра, пясък, камък, дървен
материал и вода, в количества, определени от работния проект.
В рамките на проведените предварителни предпроектни проучвания е
необходимо да са направени технико- икономически анализи за най-близко
разположените кариери, от които биха могли да се вземат строителни
материали с цел да не се замърсява околната среда при пренасянето на
строителните материали.
Някои вещества биха могли да предизвикат хронични заболявания при
неспазване на изискванията за безопасен труд и при неизползване на лични
предпазни средства, когато това е задължително и препоръчано на етикета им,
в съответствие с Наредбата за класификация, етикетиране и пакетиране на
опасни химични вещества (2005 г.).
При пускането на пазара, всички химични вещества, препарати и продукти
използувани в строителството и бита трябва да имат Информационни листове
за безопасност, безопасни опаковки и етикетиране в зависимост от
класифицирането им по опасност въз основа на физико-химични,
токсикологични и екотоксикологични изпитания. На етикетите на опасните
вещества и продукти са обозначени рисковите фрази (R-фрази) и съветите за
безопасност (S-фрази), които следва да се имат в предвид при работа с тези
вещества за намаляване на здравния риск за строителните работници.
2. По време на експлоатация
При транспортирането на отпадъците между отделните халета е добре да
се използва техника, работеща на дизелово гориво. За поддържане на помпи,
лентови транспортьори, мобилна и стационарана техника ще се използват
различни видове масла и смазки. В халетата, в които ще са разположени
основните съоръжения, следва да се използват продукти за дизенфекция и
поддържане на санитарно-хигиенните норми.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
25 юни 2019 в 17:01 студент на 25 години от София - Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", факулетет - Геологопроучвателен факултет, специалност - Екология и опазване на околната среда, випуск 2019
15 апр 2019 в 12:24 студент на 26 години от София - Химикотехнологичен и металургичен университет, факулетет - Факултет по системно и химично инженерство, специалност - Индустриален мениджмънт, випуск 2018
08 апр 2019 в 20:08 родител
05 фев 2019 в 16:01 студентка на 25 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Филологически факултет, специалност - ПУПЧЕ, випуск 2015
10 дек 2018 в 14:21 студент на 23 години от София - Университет по архитектура, строителство и геодезия, факулетет - Архитектурен факултет, специалност - Урбанизъм, випуск 2019
03 май 2017 в 19:33 ученик на 21 години от Търговище - ПТГ "Цар Симеон Велики", випуск 2017
 
Домашни по темата на материала
икономически функции и дейности на града
добавена от pufuduk 16.11.2012
0
31
 
Онлайн тестове по Архитектура и градоустройство
Тест по история на архитектурата
междинен тест по Архитектура и градоустройство за Студенти от 1 курс
Тест по история на архитектурата, обхващащ периода от III - IV век пр. Хр. до XX-ти век. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
28
16
1
4 мин
09.08.2013
» виж всички онлайн тестове по архитектура и градоустройство

Екологични прогнози и мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия при реализиране на инвестиционни намерения

Материал № 464788, от 27 фев 2010
Свален: 76 пъти
Прегледан: 88 пъти
Качен от:
Предмет: Архитектура и градоустройство, Технически науки
Тип: Курсова работа
Брой страници: 22
Брой думи: 5,520
Брой символи: 37,327

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Екологични прогнози и мерки за ограничаване на  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения