Големина на текста:
Тематична картографиялекции доц. д-р П.Кастрева
16
ОБРАБОТВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
1. П
ОНЯТИЕТО
ИЗМЕРИТЕЛНА СКАЛА
”.
Едно важно понятие намерило приложение в картографията и световната
картографска литература и най-ефикасният метод за описване на характеристиките на един
набор от данни е въвеждането на четирите измерителни скали.
Представянето на информацията за съответната среда има за цел да я визуализира (да
я направи видима) в картна форма, като покаже нейните характерни свойства,
пространствени връзки и географско разпространение. За да се улесни трансформацията на
модела от данни към един еквивалентен графичен модел, преди избирането на подходящ
графичен знак трябва, да бъдат предварително определени измерителните скали и размерът
на всяко тематично свойство, което ще бъде представено върху картата. Успешната употреба
на съответните условни знаци са резултат от подходящата класификация на данните.
Измерителната скала се използва още по време на всяко статистическо изследване, за
да се получи разпределение на свойствата характеризиращи географските обекти и явления
по съответни признаци с техните разновидности. Понятиетоизмерителна скалаза
измерване на една променлива в математиката и статистиката е една класификация, която е
предложена, за да опише естеството на информацията, която се съдържа в числата
характеризиращи обектите и следователно в променливата. Измерителните скали са
предложени от Stanley Smith Stevens през 1946г. в статията му On the theory of scales of
measurement.
Възможни са различни математически операции върху променливите, в зависимост от
нивото, в което една променлива е измерена.
Скалирането в съвременната картография е важна предпоставка за ефикасен анализ на
данните и получаване на точна информация от картите.
2.
ВИДОВЕ ИЗМЕРИТЕЛНИ СКАЛИ
Предложени са четири скали на измерване от Stevens:
номинална (nominal);
ординална (ordinal);
интервална (interval);
пропорционална (ratio).
Поради това, че българската статистическа наука [1] е възприела оригиналните
наименования на скалите, считаме, че не е необходимо да се търси в превода близък
български аналог на понятията.
Номиналното (по име) измерване е най-ниското ниво на измерване. В този случай
тематичните атрибути се класифицират по техните качествени свойства, които не могат да
бъдат измерени. Следователно, при тази класификация величините характеризиращи
обектите са като надписи или имена. Така например, реките могат да бъдат различени от
пътищата, пустините от горите и т.н. Подреждането на данните се основава на сравняване
качествата на класовете (групите или категориите). Няма аритметични операции, които да
извършат сравняване на различни класове информация. Самите сравнения, които могат да
бъдат направени между стойностите на променливите саравниилинеравни”. Те не могат
да бъдатпо-малки отколкотоилипо-големи отколкото”. Операциитедобавянеили
изважданесъщо са неприложими. Единственият вид на измерване е средната величина
мода.
Ординална скала за измерване означава разграничаване на данните на основата на класа
и подреждането им в последователен ред. Тази скала съдържа разновидности на свойствата в
класа, които не са числени, но съдържат различия изразени словесно. Например, високите
Тематична картографиялекции доц. д-р П.Кастрева
17
температури могат да бъдат различени от ниските или малките селища от онези, които са
средни или големи.
В някои случаи, тези данни могат да бъдат и числени, като за разграничаване на
класовете, атрибутните данни се групират чрез техните количествени стойности от най-
ниската към най-високата стойност. Могат да бъдат направени допълнително сравнения на
по-големите и по-малките стойности като равни и неравни. В този случай обаче не могат да
бъдат определени нито специфичните отклонения, нито числените разлики. Например, ако
данните бъдат представени в хронологичен ред (по период от време) или йерархичен ред
(административно подреждане). И при тази класификация операциите добавяне и изваждане
все още са без значение. Централната тенденция на една ординално измерена променлива
може да бъде изобразена чрез нейната мода или нейната медиана, като последната дава
повече информация.
Интервалната скала се определя заедно с пропорционалната като най-високо ниво на
измерване. При тази скала разновидностите на свойствата се изразяват със съответни мерни
единици (метър, литър, килограм, декар, брой, лева и др.) Мащабирането с интервали дава
подробности за числените разлики между категоризираните данни. Информацията се
групира по класове. По-нататък те могат да бъдат разграничени от отклонението им спрямо
една стандартна единица приета за изходно начало. Нулевата точка на скалата е произволна,
могат да се използват и отрицателни стойности. Подходящ пример е височината над
средното морско ниво, като за изходно начало е прието нивото в Амстердам, съгласно
приетата височинна система в Европа. С други думи, категоризирането на данните по
интервали няма естествено начало или начална точка показваща нула за едно свойство. Като
резултат всички сравнявани стойности са относителни. Следователно, математическите
операции, които могат да се извършват върху променливите са добавяне и изваждане.
Пропорциите между числата по скалата не са смислени, така че операциите като умножение
и деление не могат да бъдат извършени директно. Но пропорциите на разликите могат да
бъдат изразени математически, например една разлика може да бъде два пъти по-голяма (по-
малка) от друга.
Главната тенденция на измерена променлива в тази класификационна скала може да
бъде изобразена чрез нейната мода, медиана или средно аритметично. Примери за
измервания с интервали са дните в годината в много календари или температурата по скалата
на Целзий или Фаренхайт.
Пропорционална скала при тази скала количествата отнасящи се за обектите имат
всички свойства на измерване с интервална скала. Пропорционалното измерване добавя една
абсолютна нулева точка към измерените данни с интервали. Така пропорционалните данни
представят абсолютни стойности. Типични примери са наблюденията за валежите, данните
за населението и измерванията за дължини, площи и обеми. Статистическите данни могат да
бъдат включени в тази категория. Често, при проектиране на картографска знакова система
за данни с или без естествено начало няма съществена граница, защото двата типа
представят числови редици. Затова по време на използване на картата е важно да се разберат
различията, когато оценяваме или тълкуваме данните.
Количествата представящи географските обекти образуват полезни пропорции между
техни произволни стойности. Следователно операциите умножение и деление са възможни.
Нулевата стойност на една пропорционална скала не е произволна (условна). Повечето
количества на физически величини, такива като маса, дължина или енергия се измерват в
пропорционални скали. Например, температурата измерена по Келвин, която е отнесена към
абсолютната нула.
Главната тенденция на една променлива измерена на пропорционално ниво може да
бъде изобразена чрез нейната медиана, аритметична стойност, или средно геометрично.
Както при интервалната скала за измерване и тук средно аритметичното дава най-полезната
Тематична картографиялекции доц. д-р П.Кастрева
18
информация. Променливите при пропорционално измерване, засягащи обществото включват
възраст, продължителност на живота за дадена територия и др. за определено време.
Измерването на интервално или пропорционално ниво понякога се наричаистинско
измерване”, защото само пропорционалните или интервалните скали могат да имат единици
за измерване.
ВИД НА ЗНАКА
точков линеен площен
ном
ина
лна
ординална
интервална/
пропорционална
ИЗМЕРИТЕЛНА СКАЛА
интервална/
пропорционална
Фиг.3 Примери с точкови, линейни и площни географски обекти при различни скали
на измерване

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Обработване на пространствени данни

Едно важно понятие намерило приложение в картографията и световната картографска литература и най-ефикасният метод за описване на характеристиките на един набор от данни е въвеждането на четирите измерителни скали...
Изпратен от:
makana
на 2010-02-22
Добавен в:
Лекции
по Геология
Статистика:
36 сваляния
виж още
Материалът се намира в следните категории:
Лекции по Геология рядко сваляни с 11 - 20 страници от преди повече от година Други от Студенти
 
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Обработване на пространствени данни

Материал № 462089, от 22 фев 2010
Свален: 36 пъти
Прегледан: 43 пъти
Предмет: Геология
Тип: Лекция
Брой страници: 15
Брой думи: 2,097
Брой символи: 13,798

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Обработване на пространствени данни"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала