Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
Големина на текста:
Основни проблеми в повестта “Маминото детенце”
1.Ирония-гротеска-сатира-феноменология на смешното
2.Неправилното възпитание-като част от проблемите на семейството и обществото
3.Връзка между романтичната природна картина и героите
4.Представяне на ч.Нено
а/портрет/хиперболизирани черти в портрета /
б/характер
5.Неновица
а/противоречие между традиционните представи за българката и героинята,както във
физическия портрет,така и духовно
6.Неновица като майка
7.Реакцията на Неновица от І кражба
8.Защо Каравелов представя Неновица в ср.р/”нещо”неодушевено,неопределено,което не
може да се нарече човек,а още по-малко жена или майка
9.Речева характеристика на героите
10.Защо за Николчо няма портретна характеристика/”такива са почти всички
галени,отгоени и охранени чорбаджийски деца”/
-безличност на персонажа;
11.роля на ретроспекцията като похват за разкриване на младостта,миналото на героите...
12.От къде Нено е станал чорбаджия?
13.Отношението на Нено към съпругата му
14.Защо Каравелов разказва за Николчо едва след като е навършил 11 години-/пропуските
във възпитанието му са на лице/
15.Какви са “идеалите” на чорбаджийското семейство?
16.Ролята на тишината и спокойствието/за да си ги осигури ,Нено се отказва от човешкото
си достойнство/
17Спестовността ,егоизмът...
18.До къде води сребролюбието на Неновица?
19.Какъв модел за подражание изграждат “обичливите родители”?
20.Загубата на парите-единственото нещо,което може да раздвижи “лоевото “сърце на
ч.Нено.
-с пари не може да си купи нито спокойствие,нито щастие,нито достоен син;
21.как се самоизявяват героите/за действена изява трудно може да се говори/
22.Отношението към другите и Иван-Нищото
23.Роля на училището
24.какви грешки допускат родителите при възпитанието на своя син?
-формират безполезно същество
-липсва единно родителско мнение при възпитанието
25.Женитбата-опит за спасение на Николчо
26.Падението на Николчо –от Казанлък до Гюргево
27.Приятелите,безразличието на обществото към Николчо
28.Закъснялата лекция на бащата
29.Парите надделяват над морала
30.Какво е загатнато чрез съдбата на сина и майката в края на повестта?
31.Разбрала ли е истината за живота си Неновица,след като се обръща към Бога с
думите:”Като ми зема парите,то защо ми зема и здравето?”
1
Представата, която добиваме за Нено н Неновица
от І и ІІ глава на Каравеловата повест
АМИНОТО детенце"
Творчеството на Любен Каравелов представя пъстра галерия от
образи, характерни за предосвобожденското ни общество. Чрез тях той насочва
вниманието на читателите си към проблемите на своето време, които с усета си
на родолюбец и просветител е доловил.Нено и Неновица- герои от повестта
„Маминото детенце",са част от този свят, но те са носители на черти, които са
общочовешки,непреходни и в този смисъл-срещани и днес.
В първа и втора глава на творбата портретната характеристика съчетана с
наблюдение над речта и мислите на героите, дава ясна представа за тяхното
бездейно съществуване извън света на възрожденска България. За да засили
акцента върху безполезността им като хора, авторът ги обрисува със средствата
на карикатурата и гротеската и така успява да дистанцира читателя от
уродливия,безперспективен модел на живота им. Каравелов подчертава, че те са
опасни за обществото паразити, неспособни да възпитат единственото си
дете.Нено е човек, превърнал чревоугодничеството в смисъл на живота си.
Сравнението с либеница подсилва представата за неговата неподвижност. Тялото
му е загубило своята форма, коремът е “погълнал" човека, обезличил го е.
Авторовата характеристика е изградена с помощта на карикатурата, всички
детайли от тялото са представени в хиперболизиран вид или умалени до
нищожност. Ушите и носът иронично са сравнени с „подлоги", а мустаците - с
„урезалки козина". Елементите на гротеската допълват представата за
уродливост, като я заострят. Докато описва Нено, писателят не споменава, че
става дума за човек. Така той подчертава отсъствието на човешка стойност при
героя. В потвърждение на този извод се явява описанието на очите: “две черни
точки, които ... шавнали насам-натам". Обикновено очите на човека се възприемат
като прозорец към неговата душа, те са връзката с божественото, с идеалното в
личността. При Нено, който е едно неподвижно туловище, очите не могат да
отразят наличие на духовен живот. Липсата на порив за всякаква дейност
вероятно е характерно състояние на господаря от години. То го е приравнило със
създание от нечовешки вид: неподвижно, отпуснато, лениво, без активни връзки
с живота наоколо. Тази идея допълнително се подсилва от представата за
майския ден, пълен с песни, жизнелюбие и труд. Пейзажът, въведен в началото
на повестта, не е в синхрон с темповете на живота под кичестата
круша.Дебелината на героя е причина дори дишането да го затруднява, а
усилието на чорбаджията да говори, е оприличено на изригване на вулкан. Така
2
естествените човешки дейности, които всеки извършва, без да забелязва, че
полага усилие, за Нено са извор на мъки и проблеми. Явно е желанието на
Каравелов да дистанцира героя си от другите граждани на Казанлък. Социалното
на Нено положение е загатнато чрез облеклото му. Облечен в “копринена риза и
ленени гащи", той явно няма намерение да се труди, въпреки че полето е
изпълнено с работлив народ. Скъпите дрехи са израз и на господарското
самочувствие, чрез което той ще демонстрира превъзходството си над слугите.
Чрез портретната характеристика Каравелов ясно определя критичната си оценка
на битието на чорбаджията, като обръща внимание на хармоничното единство
между физическа уродливост и духовната бедност на човека , загърбил в леността
си пълноценния живот. В подкрепа на създадената вече представа за Нено се
включва и речевата характеристика. Макар и с усилие, господарят контактува със
света около себе си. Слугата е удобна мишена за неговия гняв и ирония: „Ти
мислиш?" Чорбаджията трудно свързва думите в изречения, а тях - в смислен
текст. Той непрекъснато забравя онова, което е започнал да говори, мисълта му
се лута, вплита различни теми: „Иди при детето... А де е чорбаджийката?„. А
ракията изстуди ли се?" Честите паузи са рожба на неумението на Нено да се
съсредоточи в една посока. Процесът на мислене при чорбаджията е с много
недостатъци, но въпреки това се долавя една основна идея, че господарят има
преимущество над слугата защото е по-високопоставен. Затова в речта му
преобладават повелителните изречения грубите фрази, дразни назидателният
тон. Вероятно за изплашения за службата си слуга-Нено е страшен, но за
читателя той е смешен в усилието си да даде няколко заповеди наведнъж, както и
с желанието си да учи Нищото как да говори. Смешното обаче се съпровожда от
тъжния извод, че това е човекът, който има власт и може да се разпорежда
безцеремонно с чуждите съдби: “Удряй, тия хора нямат ни срам,ни очи!...".
Заповедите показват експлоататорската същност на богаташа, която е активна,
въпреки привидно отпуснатото му бездействие под крушата. Героят като че ли се
променя, когато захване тема, свързана с парите му. У него се събужда и заговаря
хищната природа, толкова явно демонстрирана и от други Каравелови герои като
Хаджи Ничо, например.Деспотичният господар умее да изиска дължимото му се
уважение, но само от подчинените. Когато трябва да разговаря със своя
наследник или с „милата" си съпруга, тактиката му е различна: “Ти го не гони...
гледай да не падне... кажи,че съм хванал пиле...."Молитвената поза пред
невръстното хлапе доказва рано загубен бащин авторитет. Трудно е да се
доловят измеренията на родителското чувство при Нено. И то е деформирано – в
посока към прекомерно угаждане и глезене. За чорбаджията Николчо не е просто
син, когото да обича, той е бъдещият наследник на парите, затова слугите му
дължат уважение,също като на самия него. Бащата строго следи за спазването на
социалната йерархия. Същевременно се долавя неувереността му, че синчето ще
чуе неговата наредба, затова вплита в нея различни обещания, купувайки си мним
авторитет: „Баща ти те вика да ти даде ново гроше.Неподражаемо е
майсторството на Каравелов чрез диалога да създаде представа за порядките в
чорбаджийския дом, за един установен ритъм на живот, тясно обвързан с
господарката. Макар и да се явява в творбата само чрез името на съпруга си,
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Основни проблеми в "Мамино детенце"

Няколко разработени теми от "Мамино детенце" на Любен Каравелов...
Изпратен от:
beelady
на 2010-02-21
Добавен в:
Теми
по Литература
Статистика:
31 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
теза на "колко гола беше колко бедна стаята с мъртвешките очи
добавена от slavovmihail23 23.03.2020
0
38
ПОМОЩ! по литература
добавена от nikiqnkova5 22.05.2018
0
14
Анализ по литература..Трябва ми анализ на следните фрагменти на Сафо
добавена от alimil_2002 13.01.2018
0
12
нов епизод от живота на грозното патенце
добавена от georgi.georgiev61 01.05.2019
1
20
Вечното в образа на Дон Кихот (есе)
добавена от iioanna.kraleva 08.05.2018
1
15
Подобни материали
 

Любен Каравелов-Грозното у Нено и Неновица в "Мамино Детенце"

24 окт 2006
·
669
·
1
·
279
·
68
·
1

В повестта ”Мамино детенце” Любен Каравелов изобличава пороците и нравствените недостатъци на българските чорбаджии. В нея авторът осъжда неправилното възпитание на децата в семейството и последиците от това.Картината, с която започва І глава на ...
 

Кои са причините за пропадъка на Никола?

27 май 2006
·
728
·
3
·
398
·
12
·
2

План за съставяне на ЛИС. Увод: Повестта “Маминото Детенце” на Любен Каравелов представя българската действителност преди Освобождението. В нея писателят пресъздава живота на едно чорбаджийско семейство, в което царят “тишина и спокойствие”.
 

Образите на Нено и Неновица в I и II глава на повестта " Маминото детенце"

17 яну 2007
·
193
·
2
·
393
·
12
·
5

Повестта “Маминото детенце” разказва за живота в едно чорбаджийско семейство, пресъздава детството и младите години на сина и създава образите на неговите родители като пълна “едносъщност и неразделност”.
 

Душевната пустота на Нено и Неновица според първа глава на повестта „Маминото детенце” , Любен Каравелов

21 апр 2007
·
141
·
2
·
488
·
14

В повестта „Маминото детенце” Любен Каравелов описва живота на чорбаджийското семейство от времето на Възраждането. Като осмива пороците на Нено и Неновица, той изразява мнението си на българин по отношение ...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Литература
Творчеството на Алеко Константинов – обобщение
изпитен тест по Литература за Ученици от 11 клас
Вариант 1 на обобщителен тест върху творчеството на Алеко Константинов. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
20
1
13.08.2020
Човекът и другите
тематичен тест по Литература за Ученици от 6 клас
Тематичен тест, свързан с произведенията от раздела "Човекът и другите" от учебника за 6 клас по литература. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Лесен)
22
6
1
6 мин
19.09.2019
» виж всички онлайн тестове по литература

Основни проблеми в "Мамино детенце"

Материал № 461360, от 21 фев 2010
Свален: 31 пъти
Прегледан: 97 пъти
Предмет: Литература
Автор: Любен Каравелов
Тип: Тема
Брой страници: 26
Брой думи: 10,470
Брой символи: 62,649

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Основни проблеми в "Мамино детенце""?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Ирен Кълвачева
преподава по Литература
в град Пловдив
с опит от  3 години
353 28

Силвия Денчева
преподава по Литература
в град София
с опит от  30 години
193 9

виж още преподаватели...
Последно видяха материала