Големина на текста:
ПРЕДМЕТ НА ДИСЦИПЛИНАТА
МЕНИДЖМЪНТ НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА
Мениджмънта на фирмата е процес на планиране, организиране,
ръководене и контрол на дейността, насочени към постигане на целите на
организацията.
Основните цели на мениджмънта са:
стремеж за обединяване усилията на хората на базата на общите
цели;
координация на действията в колективите на базата на създаването
на общи дейности;
формиране на такива структури, които позволяват пълноценно
реализиране на човешкия потенциал, на базата на активно действащи
мотивационни фактори.
В специализираната литература се набляга на следните видове
мениджърски качества:
технически свързват се с познаване технологията на
производството и неговите технически възможности;
хуманитарни – имат отношения към работата с подчинените
индивидуално и в екип;
концептуални – свързват се със способностите за аналитичност и
точен поглед върху състоянието във фирмата или организацията с
оглед предвиждане на бъдещето;
базисни свързани са с общата и професионална култура на
мениджъра, умението да говори, да бъде етичен и т.н.
Дисциплината мениджмънт в строителството изучава икономическите
процеси и явления, които протичат в отделната фирма, а също така
основните категории и механизми на пазарното стопанство и характера на
функциониране на строителната фирма в условията на инвестиционния
пазар. Определя съдържанието на капитала на предприятието и
източниците за неговото осигуряване. Разглежда особеностите на
производствената структура свързана с основното, допълнителното и
спомагателното производство и организацията на управлението.
Предмет на дисциплината мениджмънт в строителството са също така:
организацията на труда на хората – посредством нея се определя
разделението и кооперирането на труда, организацията на работните
места и др.
създаване на рационална система на управление в строителната
фирма – тя съдейства за срочно предаване на строителните обекти в
експлоатация и систематично разкриване, анализиране и използване
на резервите в строително-монтажното произвоство и стопанската
дейност.
ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА
МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Мениджъра зает с организирането и планирането на строително-
монтажното производство трябва обосновано да разработва:
стратегически и годишен план за повишаване производителността
на труда и комплексната механизация и автоматизация на
произвоствените процеси;
план за снижаване на себестойността на СМР и повишаване на
рентабилността на производството на базата на основно познаване на
дейността по организация на доставката и използване на
материалите, изразходването на работната заплата, експлоатацията
на машините и др;
план за повишаване на ефективното използване на материалните
активи, а също така и подобряване на използването на оборотния
капитал на основата на рационално нормиране, спазване на нормите
за запаси и повишаване на равнището на финансовата работа;
икономически аргоментирани предложения за целесъобразно
включване на строителната фирма във взаимоизгодни обединения с
други организации или участие в съюзи;
икономико-технически обосновани предложения за привличане на
научноизследователски, развойни и внедрителски организации в
разработване на значими научно-технически проблеми свързани с
технологичното, техническото и организационното равнище на
строително-монтажното производство и качеството на строителната
продукция.
От строителния мениджър се изисква обективно и аргоментирано да
анализира:
причините за получените ниски или високи резултати в СФ, нейните
поделения и строителни обекти и на тази основа да разкрива резерви
в производството и управлението, а също така да посочва
рационални решения и пътищата за тяхното използване;
целесъобразността от възприетата произвоствена и управленска
структура и на тази база да предлага оптимално разполагане на
отделните структурни елементи в СФ с цел да се рационализира
управлението на производствено-стопанската дейност.
да анализира нашата и чуждестранната научно-техническа,
технологическа, икономическа информация, свързана с дейността на
СФ, и след като я съпостави с постиженията на собствената СФ да
определи насоките за бъдещето развитие в съответствие с
фирмените цели.
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНАТА ФИРМА
Под пазар на строителната фирма трябва да се разбира всяка ситуация,
при която строителната фирма и инвеститоорът влизат помеждуси в
тоношения на покупко-продажба.
Този вид пазар притежава две основни характеристики:
продуктова – тя показва, какво се продава на този вид пазар;
териториална – нейната функция се определя от факта, че
сградите и съоръженията са териториално локализирани, т.е. тази
характеристика насочва тяхното местоположение.
Конкуренцията на пазара на строителната фирма може да бъде
разглеждана в следните аспекти:
видоове: м/у строителните предприятия; м/у инвеститорите и м/у
строителните предприятия и инвеститорите.
функции на конкуренцията: информационна; стимулираща и
контролираща.
В зависимост от формата на проявление на конкуренцията:
съвършенна; несъвършенна; ценова; неценова; монополистична;
лоялна и нелоялна.
Влиянието на цените на другите стоки върху търсенето на даден
строителен продукт може да се разглежда в следните насоки:
влияние на цените на строителните продукти заместители;
влияние на цените на свързаните стоки;
влияние на цените на всички други стоки.
В зависимост от фактора големина на средния доход на инвеститора,
строителните продукти могат да се разделят на :
луксозни строителни продукти търсенето им нараства с
увеличаването на доходите на инвеститорите и спада с намаляването
им;
необходими стрителни продукти – това са тези продукти, без които
не е възможно осъществяването на стопанска дейност или
осигоряване на нормални условия за живот.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
24 мар 2020 в 11:53 учител на 36 години от Шумен - ПГСАГ, випуск 2020
12 дек 2019 в 11:25 ученичка на 23 години от Казанлък - ПГЛПТ, випуск 2017
11 фев 2019 в 18:05 студентка на 30 години от Варна - ВСУ "Черноризец Храбър", факулетет - администраия и управение, специалност - международен бизнес мениджмънт, випуск 2018
20 май 2018 в 20:12 в момента не учи на 52 години
20 ное 2017 в 15:14 в момента не учи на 36 години
22 окт 2017 в 16:37 ученичка на 25 години от София - 7 соу св седмочисленици, випуск 2014
03 авг 2017 в 14:50 студентка на 35 години от Пловдив - Висше училище "Земеделски колеж", факулетет - Висше училище "Земеделски колеж" - Кърджали, специалност - Стопанско управление, випуск 2012
22 яну 2017 в 15:10 студент на 34 години
20 дек 2016 в 19:32 студентка на 23 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Философски факултет, специалност - Социология, випуск 2016
23 ное 2015 в 12:18 ученичка на 30 години от Ардино - ОПГ "Христо Смирненски", випуск 2018
 
 
Онлайн тестове по Строителство
Тест по строително предприятие и технологии
изходен тест по Строителство за Студенти от 2 курс
Тест по строително предприятие и технологии. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
60
20
1
7 мин
13.08.2013
Организация на строителството
изходен тест по Строителство за Ученици от 12 клас
Обхваща целия материал по организация на строителството. Тестът е за проверка знанията на учениците от професионалните гимназии. Съдържа както въпроси с един верен, така и с множество верни отговори..
(Лесен)
16
3
1
14 мин
18.08.2020
» виж всички онлайн тестове по строителство

Мениджмънт на строителна фирма

Материал № 461239, от 21 фев 2010
Свален: 154 пъти
Прегледан: 191 пъти
Качен от:
Предмет: Строителство, Технически науки
Тип: Тема
Брой страници: 9
Брой думи: 1,961
Брой символи: 13,630

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Мениджмънт на строителна фирма"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала