Големина на текста:
Технически Университет – София
?????????????????????
???????????????????????????????? !???????"???????!????
Курсов Проект
"??????????????????????#??$?%?&?????"????!??
??
'()?
!?????$??????*???+?%?,???
- ????????$.?!?(?!(?/?0&???/?0&??
1???2+
3445
6?!??7??(?"?$,&?????????????$??????#??$?%?&????8??????????????????
???#????????,?#????????!????(
??????8????????!?????!???! !?!$????????????????$???',?????.
()
()( )( )( )
9999
9
:;39
++++
=
pTpTpTpT
pW
9(/??!????????$??,?????????????????#???????',????? ?y(t)? ????
?????&???!? ??$????#?????? ???0!????????,$??????&?$???,!$????(
????????!????????????8?????!??!$??????.??
9
<9=??
3
<?>=??
;
<??=??
:
<?9@
??%??? ? ?
A99@AB9?AB9>AB9B
9
AB
++++
=
pppp
pW
? + ? ???#?????? ? ',??????
??&?!$?????????'???,$????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
·–·+=
?
?
=
!==
n
i
n
jij
ji
n
i
T
t
TT
Tekyty
i
C
+C
C
C
C
CAB
????D???!$,&?0?E<:+F<9????????G
4
<4??(?(???#???????????????&??????#?????
? ???0!????????,$?(
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
–––
·+
·+
·+
·
–==
––
A?9@AB>9@AB99@B
9
9@
A9@?AB>?AB9?B
9
?
A9@>AB?>AB9>B
9
>
A9@9AB?9AB>9B
9
9ABAB
;
9@
;
?
;
>
t
tt
t
e
eee
tyth
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+–+––=
––
CCCC
CC(CCC(CCCC(CCCCCC(CCAB
ttt
t
eeeety
3(/??!????&?!$???34???&?????????#???????#????????!?????????8????+?
????????,$???????!? ?????!???????8$???(?/??!?????$?H???
??&?!$???$???????????,??????@?????????????????$?H???????
#????????!?????????&??(
-??,$??????? !?? ????!???? ?? ??8$(? 9? +??&???? ?!? ???&?!$??? ?!? ??&??!? ????
????????????!$?????!???&????????????(
449(4I:(@9?(9@:@(94449;(49A4B
9@
4
?
4
>
4
4
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
++––=
eeeey
Забележка:
Приемат се за защита проекти, на които са изпълнени всички точки от
заданието.
3
:49(4I:(@9?(9@:@(94449;(49A3@B
9@
3@
?
3@
>
3@
3@
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+–+––=
–––
eeeey
>;:(4I:(@9?(9@:@(94449;(49A@4B
9@
@4
?
@4
>
@4
@4
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+–+––=
eeeey
?5:(4I:(@9?(9@:@(94449;(49AI@B
9@
I@
?
I@
>
I@
I@
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+–+––=
–––
eeeey
??;(4I:(@9?(9@:@(94449;(49A944B
9@
944
?
944
>
944
944
=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
+–+––=
–––
eeeey
;(/??!????&?????????#???????#????????!??????????$?????????#?????(
:(/? ? !? ? ??????$?? ? ??????????? ? ?? ? ????$??? ? ?? ? ?8???? ? ?? ? ??? ? ???
!$?????????????.
?A?J?%$??*????$!=
KA?K??0??=
?A?1???0?=
LA???!$??(?
????$?9??????????????J?%$??*????$!???!??????????$???',?????.
?
p
e
Tp
pW
·
+
=
9
9
AB
?+????????????????????&?!$???????%??'??????????8?????!?
?<??<:9MNO???PQ<t=>(@MNO??(?(??????????$?????',?????????????$?9??
@+>
9:9
9
AB
p
e
p
pW
·
+
=
????$?3????????????????!$?????!??????????$???',?????.
()
?
p
n
e
Tp
pW
·
+
=
9
9
AB
????????#???????',??????????8???????&??????! ???????.
R
9
<?(;MNO?=?R
3
<54(IMNO?=??(1S<4(3T?R
3?
<39(::?=??(U<4(:T?R
3?
<;;(@>???V
9
<4(;93?
V
3
<4(@?@?! ????????????&?????1S???U?(?
3
39
NN
n
+
=
?=?W
9
<;?=?W
3
<;
W
9
???W
3?
!?????????????8$????????$,&?????????E<;??(?(?????$????????????????(
Забележка:
Приемат се за защита проекти, на които са изпълнени всички точки от
заданието.
;

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Курсов проект по Автоматизация на технологичните процеси

Получаване на модел на технологичен обект по данни от преходната му характеристика.Настройка на регулатор, изследване на качеството на регулиране на затворената система....
Изпратен от:
krasimira
на 2010-02-20
Добавен в:
Проекти
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
38 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Измервателен канал със системи за медицински изследвания


Дипломната работа е посветена на разработването на аналогов канал за данни в система за медицински изследвания, или по-конкретно в случая се разглеждат електрокардиографските изследвания...
 

Динамика на системите по качество


Като една от ключовите подсистеми в организацията управлението на качеството има своя история на създаване, чрез която може добре да се проследи динамиката на системите по качество. Познаването на тази динамика има голямо значение...
 

Автоматизация на технологичния процес


Статични и динамични свойства на производствения процес...
 

Моделиране на процеси в среда на Matlab


Целта на лабораторното упражнение е да се запознаят студентите със основните функция включени в Control System Toolbox на Matlab и начините за изграждане на LTI модели...
 

Mоделиране на процеси


Сист. за автом. (СА) на техн. процеси е съвкупност от програмни и технически средства обединени в информа-управ част, които обработват информ от обекта на управ, и формират въздействия по такъв начин, че изпълняват ефективно функциите по управл на...
1 2 3 »
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Курсов проект по Автоматизация на технологичните процеси

Материал № 460774, от 20 фев 2010
Свален: 38 пъти
Прегледан: 64 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Проект
Брой страници: 11
Брой думи: 842
Брой символи: 5,069

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Курсов проект по Автоматизация на технологичнит ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала