Големина на текста:
1.Увод:  
Един от основните принципи във всяка конституционна държава
е разделението на властите на законодателна, изпълнителна и
съдебна. Всяка от трите власти е поверена на отделен носител,
който е независим от другите две власти. Целта е да не се
допуска прекомерна концентрация на власт у едно лице или
орган.
Законодателната власт у нас е съсредоточена в
компетенциите на Народното събрание/НС/
1
. НС е единственото
законодателство у нас. Само то може да приема, изменя, допълва
и отменя закони.
Втората по важност задача и функция на НС е да осъществява
контрол върху правителството и по този начин върху държавното
управление. Тази функция е застъпена в чл.62 ал. 1 от
Конституцията на Република България, в който се казва, че
освен да осъществява законодателна власт Народното събрание
упражнява и парламентарен контрол. Първият начин за контрол е
възможността на народните представители да задават въпроси до
министерски съвет или отделен министър
2
. Вторият начин за
контрол е вотът на недоверие.
2.Вот на недоверие:  
В Конституцията на Република България е предвидена
възможността народните представители да гласуват недоверие на
Министерски съвет
3
. Правилникът за организацията и дейността на
Народното събрание
разширява тази възможност като позволява на
народните представители да предложат вот на недоверие не само
на Министерски съвет като цяло, но и на министър-председетеля
4
.
Вот на недоверие обаче не може да бъде отправен към отделен
министър.
1.Конституция на Република България, Чл. 62 (1) Народното
събрание осъществява законодателната власт...
2.Конституция на Република България , Чл. 90 (1) Народните
представители имат право на въпроси и на питания до Министерски
съвет или до отделни министри, които са длъжни да отговарят.
3.Конституция на Република България, Чл. 89. (1) Една пета от
народните представители може да предложи на Народното събрание
да гласува недоверие на Министерския съвет. Предложението е
прието, когато за него са гласували повече от половината от
всички народни представители.
4.Правилник за организацията и дейността на Народното събрание,
Чл. 91. Една пета от народните представители могат да предложат
Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет
или на министър-председателя, като внесат мотивиран проект за
решение.
1
Предложението за вот на недоверие трябва да бъде под
формата на мотивиран проект за решение /чл. 91 Правилник за
организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС)/ от
минимум една пета от народните представители, т.е. поне от 48
парламентаристи /чл. 89 Конституцията на Република България
(КРБ) и чл. 91 ПОДНС/.
В чл. 92 от ПОДНС е регламентирана процедурата по
разискванията и гласуването на недоверието. Разискванията по
проекта за решение за гласуване на вот на недоверие започват
не по-рано от 3 дни и не по-късно от 7 дни от постъпване на
предложението /ПОДНС, чл. 92, ал.1/. По време на разискванията
не могат да бъдат правени промени и допълнения в текста на
проекта за решение /ПОДНС, чл. 92, ал. 2/. Гласуването на
проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след
приключване на разискванията /ПОДНС, чл. 92, ал. 3/.
Э За да бъде успешен вотът на недоверие са изисква абсолютно
мнозинство – съгласно Конституцията на Република България:
„Предложението е прието, когато за него са гласували повече от
половината от всички народни представители”. В чл. 92, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание изискването за абсолютно мнозинство е потвърдено. Ако
предложението за недоверие към Министерски съвет или министър-
председателя събере необходимото мнозинство, министър-
председателят подава оставка на правителството
1
.
Ако Народното събрание отхвърли предложението за гласуване
на недоверие на Министерския съвет, ново предложение за
недоверие на същото основание не може да бъде направено в
следващите шест месеца /Конституция на Република България, чл
89, ал. 3/. По повод разпоредбата на чл. 89, ал. 3
Конституционният съд на Република България дава тълкуване в
Решение N: 13 от 22 октомври 1992 г. по конституционно дело N:
27 от 1992 г. Тълкувателното решение се отнася само до
отхвърлено предложение за недоверие на Министерски съвет по
повод цялостната му политика. Искането до Конституционния съд
е обосновано от факта, че всеки друг конкретен повод за вот на
недоверие на правителството е елемент от цялостната му
политика и поради това в следващите 6 месеца не трябва да се
гласува недоверие на Министерския съвет или на министър-
председателя не само на основание цялостната му политика, но и
на всяко друго основание. Вземайки предвид мотивите на
искането, както и разпоредбата на чл.105 от Конституцията на
Република България
2
, Конституционният съд постановява, че
когато Народното събрание е отхвърлило предложение за
гласуване на недоверие на Министерския съвет за цялостната му
политика, не може да се прави ново предложение за недоверие в
1.Конституция на Република България, чл. 89 (2) Когато Народното
събрание гласува недоверие на министър-председателя или на
Министерския съвет, министър-председателят подава оставката на
правителството.
2
2.Конституция на Република България, чл. 105 (1) Министерският
съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на
страната в съответствие с Конституцията и законите.
шестмесечния срок по чл. 89, ал. 3 от Конституцията на каквото
и да е основание освен за извършено в този срок нарушение на
Конституцията.
3.Вот на доверие:  
В Конституцията на Република България освен предвидената
възможност народните представители да искат вот на недоверие
срещу правителството, се предвижда и правото на Министерски
съвет да поиска да му бъде гласувано доверие
1
. Основанията за
искане на вот на доверие на правителството са конституционно
определени цялостната политика, програмата и конкретен
повод. Съгласно Решение № 4 от 21 юни 1994 г. по
конституционно дело № 8 от 1994 г. искането да се гласува
доверие на правителството от Народното събрание се прави от
Министерския съвет, а решението се приема при условията на чл.
112, ал. 1, изр. 2 от Конституцията на Република България.
Разискванията започват на следващото заседание след
постъпване на искането за вот на доверие /чл. 90, ал. 2
ПОДНС/, Народното събрание приема решението на същото
заседание след приключване на разискванията /чл. 90, ал. 3
ПОДНС/.
Вотът на доверие е успешен, ако събере обикновено
мнозинство
2
/повече от половината от присъстваащите народни
представители/, за разлика от вота на недоверие, който изисква
абсолютно мнозинство
3
. При успешен вот на доверие в следващите
6 месеца на може да се иска вот на недоверие към
правителството по същия повод. При неуспешен вот на доверие за
министър-председателя възниква конституционно задължение да
подаде оставка на правителството. Съгласно Решение № 4 от 21
юни 1994 г. по конституционно дело № 8 от 1994 г. такова
задължение за министър-председателя съществува, когото се
гласува недоверие или правителството не получи исканото
доверие. Извън тези две изрично уредени от Конституцията
хипотези за министър-председателя не възниква конституционно
задължение да подаде оставката на правителството.
1.Конституция на Република България, Чл. 112. (1) Министерският
съвет може да поиска Народното събрание да му гласува доверие
по цялостната политика, по програмата или по конкретен повод.
2. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
чл. 90 (4) Решението се смята за прието, ако за него са
гласували повече от половината от присъстващите народни
представители.
3.Правилник за организацията и дейността на Народното събрание
чл. 92 (4) Проектът за решение се смята за приет, когато за
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
03 май 2021 в 12:14 потребител на 30 години
 
 

Вот на доверие и вот на недоверие

Материал № 459552, от 17 фев 2010
Свален: 111 пъти
Прегледан: 92 пъти
Предмет: Конституционно право, Право
Тип: Реферат
Брой страници: 11
Брой думи: 2,949
Брой символи: 17,506

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Вот на доверие и вот на недоверие"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала