Големина на текста:
ВИДОВЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1.Общи сведения и класификация
От гледна точка на информатиката управлението е информационен процес.
Обикновено този процес започва с получаване на информация за текущата стойност на
регулируемата величина. Най-често регулируемата величина е физична величина, която
характеризира състоянието на ОР – температура, налягане , линейно пнреместване , гъл на
завъртане и др.
Техническите средства , които са предназначени за получаване на информация от
обекта на управлението ,за преобразуването u за предаването u във вид на сигнали в
управляващата част на системата , се наричат преобразувателни елементи. Най-често
като такива се използват датчици.
Обикновено на входа на датчика постъпват неелектрически сигнали , а на изхода се
получават електрически сигнали. Това преобразуване се
налага поради факта , че електрическите сигнали по-лесно се
усилват и предават на различни разстояния.
В най-общ вид датчикът може да се представи като
чувствителен елемент ( ЧЕ) и преобразувател (ПР) (ф.1)
Чувствителният елемент възпрема измерваната
величина. Неговото действие се основава на мякакъв физичен
закон , например разширяване на телата при загряването им
( в тернометъра), появяване на е.д.н. при нагряване на
разнородниметали ( в термодвойката), изменение на статичното налягане при повишаване на
нивото в съда и др. Преобразователят преобразува изходната величина на ЧЕ в удобен за
работа сигнал.
Основни характеристики на датчиците са следните:
1.Статична характеристика – зависимостта на изходната величина y от входната
величина , т. е. y = f (x). Тя може да бъде линейна или нелинейна.
2.Инертност – закъснението на изходната величина у спрямо изменението на
входната величина х . Инертността е нежелателна.
3.Динамична чувствителност S на датчика – показва колко пъти нарастването на
изходната величина ?y е по-голямо от нарастването на входната величина ?x .
Динамичната чувствителност се определя от положението на работната точка върху
характеристиката
y = f (x). Желателно е тя да бъде възможно по-голяма.
4.Праг на чувствителност – най-малката стойност на входния сигнал х ,която
предизвиква изменение на изходния сигнал у.
5.Грешка – изменение на изходния сигнал , което възниква в резултат на изменение
на вътрешните свойства на елемента или при изменение на външните условия по време на
работа. Грешката бива абсолютна и относителна.
Към датчиците се предявяват всички изисквания , които се поставят към техническите
средства в системата за автоматизация.(от последния урок). Датчиците са първите елементи в
системата – те получават информацията за регулируемата величина и ако допуснат грешка от
какъвто и да е произход , тя се усилва от усилвателя и се предава към следващите елементи в
системата. Затова към датчиците се предявяват и следните допълнителни изисквания: малка
собствена грешка, линейна статична характеристика, малка инертност, слабо влияние на
датчика върху измерваната величина, добра съгласуваност с измервателната апаратура и
източниците за захранване.
В зависимост от предназначението си датчиците се класифицират по различни
признаци.
Според вида на измерваната величина те са датчици за температура, датчици за
скорост, датчици за линейни и ъглови премествания и т.н. Тази класификация се използва
твърде рядко.
На ф.2 е представена класификация на най-използваните датчици – електрическите.
В зависимост от конструктивните си особености електрическите датчици се
разделят на следните видове:
линейни ,при които измерваната величина се преобразува чрез линейното преместване
на плъзгач или друго средство. Пример за такъв датчик е линейният реостат; изходният
сигнал на линейните датчици може да бъде аналогов или дискретен , затова често те се делят
на линейно-аналогови или линейно-дискретни;
ротационни , при които измерваната величина се преобразува , като преобладаващата
част на датчика се върти по окръжност ; пример за такива датчици са кръговите
потенциометри, преобразувателите ъгъл – код , селсин – трансфорамторите и др.
В зависимост от характера на изходния сигнал – аналогов или дискретен ,
ротационните датчици са : ротационно-аналогови (селсин – трансфорамтор ) и ротационно-
дискретни(датчик ъгъл – код)
В зависимост от преобразуващата част на датчика ( дали е активен или пасивен
елемент) те биват:
генераторни, които преобразуват неелектрически величини в е.д.н.; към генераторните
датчици се отнасят термоелектрическите, пиезоелектрическите и тахометричните датчици;
параметрични, които преобразуват неелектрическите входни величини в изменение на
параметрите на електрическите вериги ( R, L, C ). Параметричните датчици могат да се
разделят на съпротивителни, индуктивни и капацитивни;
параметрично-генераторни ( датчици с междинно преобразуване ).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
КОМЕНТАРИ
(1-10 от 1)
teddygeor написа на 28 фев 2010 ОТГОВОРИ
студент
СУПЕР
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Видове преобразуватели на информация

Материал № 459218, от 17 фев 2010
Свален: 26 пъти
Прегледан: 82 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 563
Брой символи: 3,873

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове преобразуватели на информация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала