Големина на текста:
ВИДОВЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1.Общи сведения и класификация
От гледна точка на информатиката управлението е информационен процес.
Обикновено този процес започва с получаване на информация за текущата стойност на
регулируемата величина. Най-често регулируемата величина е физична величина, която
характеризира състоянието на ОР – температура, налягане , линейно пнреместване , гъл на
завъртане и др.
Техническите средства , които са предназначени за получаване на информация от
обекта на управлението ,за преобразуването u за предаването u във вид на сигнали в
управляващата част на системата , се наричат преобразувателни елементи. Най-често
като такива се използват датчици.
Обикновено на входа на датчика постъпват неелектрически сигнали , а на изхода се
получават електрически сигнали. Това преобразуване се
налага поради факта , че електрическите сигнали по-лесно се
усилват и предават на различни разстояния.
В най-общ вид датчикът може да се представи като
чувствителен елемент ( ЧЕ) и преобразувател (ПР) (ф.1)
Чувствителният елемент възпрема измерваната
величина. Неговото действие се основава на мякакъв физичен
закон , например разширяване на телата при загряването им
( в тернометъра), появяване на е.д.н. при нагряване на
разнородниметали ( в термодвойката), изменение на статичното налягане при повишаване на
нивото в съда и др. Преобразователят преобразува изходната величина на ЧЕ в удобен за
работа сигнал.
Основни характеристики на датчиците са следните:
1.Статична характеристика – зависимостта на изходната величина y от входната
величина , т. е. y = f (x). Тя може да бъде линейна или нелинейна.
2.Инертност – закъснението на изходната величина у спрямо изменението на
входната величина х . Инертността е нежелателна.
3.Динамична чувствителност S на датчика – показва колко пъти нарастването на
изходната величина ?y е по-голямо от нарастването на входната величина ?x .
Динамичната чувствителност се определя от положението на работната точка върху
характеристиката
y = f (x). Желателно е тя да бъде възможно по-голяма.
4.Праг на чувствителност – най-малката стойност на входния сигнал х ,която
предизвиква изменение на изходния сигнал у.
5.Грешка – изменение на изходния сигнал , което възниква в резултат на изменение
на вътрешните свойства на елемента или при изменение на външните условия по време на
работа. Грешката бива абсолютна и относителна.
Към датчиците се предявяват всички изисквания , които се поставят към техническите
средства в системата за автоматизация.(от последния урок). Датчиците са първите елементи в
системата – те получават информацията за регулируемата величина и ако допуснат грешка от
какъвто и да е произход , тя се усилва от усилвателя и се предава към следващите елементи в
системата. Затова към датчиците се предявяват и следните допълнителни изисквания: малка
собствена грешка, линейна статична характеристика, малка инертност, слабо влияние на
датчика върху измерваната величина, добра съгласуваност с измервателната апаратура и
източниците за захранване.
В зависимост от предназначението си датчиците се класифицират по различни
признаци.
Според вида на измерваната величина те са датчици за температура, датчици за
скорост, датчици за линейни и ъглови премествания и т.н. Тази класификация се използва
твърде рядко.
На ф.2 е представена класификация на най-използваните датчици – електрическите.
В зависимост от конструктивните си особености електрическите датчици се
разделят на следните видове:
линейни ,при които измерваната величина се преобразува чрез линейното преместване
на плъзгач или друго средство. Пример за такъв датчик е линейният реостат; изходният
сигнал на линейните датчици може да бъде аналогов или дискретен , затова често те се делят
на линейно-аналогови или линейно-дискретни;
ротационни , при които измерваната величина се преобразува , като преобладаващата
част на датчика се върти по окръжност ; пример за такива датчици са кръговите
потенциометри, преобразувателите ъгъл – код , селсин – трансфорамторите и др.
В зависимост от характера на изходния сигнал – аналогов или дискретен ,
ротационните датчици са : ротационно-аналогови (селсин – трансфорамтор ) и ротационно-
дискретни(датчик ъгъл – код)
В зависимост от преобразуващата част на датчика ( дали е активен или пасивен
елемент) те биват:
генераторни, които преобразуват неелектрически величини в е.д.н.; към генераторните
датчици се отнасят термоелектрическите, пиезоелектрическите и тахометричните датчици;
параметрични, които преобразуват неелектрическите входни величини в изменение на
параметрите на електрическите вериги ( R, L, C ). Параметричните датчици могат да се
разделят на съпротивителни, индуктивни и капацитивни;
параметрично-генераторни ( датчици с междинно преобразуване ).

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове преобразуватели на информация

От гледна точка на информатиката управлението е информационен процес. Обикновено този процес започва с получаване на информация за текущата стойност на регулируемата величина. Най-често регулируемата величина е физична величина, която характеризира...
Изпратен от:
Shadow4o_91
на 2010-02-17
Добавен в:
Доклади
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
26 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Видове преобразуватели на информация

Материал № 459218, от 17 фев 2010
Свален: 26 пъти
Прегледан: 82 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Доклад
Брой страници: 2
Брой думи: 563
Брой символи: 3,873

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове преобразуватели на информация"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала