Големина на текста:
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
В резултат на развитието на производителните сили на обществото и научното познание
на хората се ражда науката за управлението , наречена кибернетика. Нейното начало се полага
през 1948 г.,когато във Франция и САЩ едновременно е публикувана книгата на видния
американски математик Норберт Винер „Кибернетиката или управление и връзка в животното и
машината”.
Думата кибернетика е гръцка и означава изкуство на кормчия да управлява.
Съществуват известни различия в определенията на понятието кибернетика, но по същество тя
се разглежда като наука за общите закони за управление и функциониране на системите
независимо от техния характер. Тезата за съществуването на общи принципи за управление на
техническите, биологичните, икономическите е други системи е главното откритие на
кибернетиката.
Управлението е целенасочено въздействие върху даден обект (процес , машина, агрегат,
предмет или съвкупност от хора и машини ) за постигане на определена цел. Управлението на
процисите и обектите от материалния свят е свързано със създаване на системи за управление ,
които са плод на човешкия разум.
Системата за управление е съвкупност от управляем обект и управляваща част ,
свързани чрез канали за предаване на информация, в която може да се осъществява
целесъобразна и целенасочена дейност за постигане на определена цел.
На фиг.1 е показана най-обща блокова схема на система за
управление. ОУ означава обект на управлението, УЧ –
управляващата част, ПВ – права връзка, а ОВ – обратна
връзка.
Обектът на управлението може да бъде агрегат, машина,
участък, производство, предприятие и др. Заедно с
протичащите в тях процеси. Обикновено колкото по сложен е
обектът на управлението ,толкова по-голям е броят на величините, необходими за неговото
описание.
Често при обекти , свързани с производствен процес , управлението се свежда до
поддържане на един или няколко технологични параметри в определени граници. В тези случаи
се говори за обекти на регулирането вместо за обекти на управлението.
Всеки обект на управлението се характеризира със своите входни (управляващи и
регулиращи ) и изходни (управляеми, регулируеми) величини.
Свойствата на обекта се изразяват чрез неговите статични и динамични характеристики.
Зависимостта между изходната и входната величина в установен режим се нарича статична
характеристика на обекта на управлението ( ругулирането). Тази зависимост може да бъде
линейна и нелинейна, поради което и обектите биват линейни и нелинейни.
Статичните характеристики се определят в установен режим, при който регулируемата
величина и всички действащи на системата сигнали остават постоянни във времето. В реалните
системи установен режим няма, тъй като системите непрекъснато са подложени на различни
смущиния.Когато тези смущения са достатъчно малки , влиянието им може да се пренебрегне.
При скокообразно изменение на външните въздействия настъпва преходен процес , при
който обектът преминава от едно равновесно състояние в друго.
Динамичните свойства на обектите на регулирането се определят от преходните,
импулсните и честотните характеристики.
Преходна характеристика на обекта се нарича
кривата на изменение на регулируемата величина във
времето при приложено стъпаловидно входно
въздействие върху него.(фиг.2)
Свойството на обектите самостоятелно да влезат в установен режим след прилагане
на смущаващи въздействия върху системата се нарича саморегулиране (самоизравняване).
В зависимост от това свойство се различават :
обекти със саморегулиране или статични обекти;
обекти без саморегулиране или астатични обекти.
Саморегулирането може да бъде както от страна на източника на енергия или вещество,
така и от страна на консумацията или едновременно от двете.
На фиг.3 са показани три случая на обекти със
саморегулиране.
В първия случай (ф.3а) течността постъпва в
резервоар 1 от напорен резервоар 2 и се отвежда от помпа
П. Притокът зависи от хидростатичното налягане, а
следователно и от нивото на течността в резервоар 1.
Обектът се саморегулира от страна на притока.
При втория случай (ф.3б) разходът зависи от
хидростатичното налягане . Обектът саморегулира от
страна на разхода.
В третия случай(ф.3в) обектът се саморегулира както от страна на притока, така и от
страна на разхода.
Някои обекти могат да работят нормално и без регулатори.
На ф.4 е показан обект без саморегулиране.
В резервоара 1 по тръбопровод 2 постъпва течност . Нейният
протокможе да се изменя с помощта на крана3. На изхода на
резервоара е поставена помпа 4. Нейният разход е постоянен и не
зависи от нивото на течността в резервоара.
Увеличаването на притока води до непрекъснато повишаване на
нивото на течността в резервоара. Обратно ,при намаляване на притока
нивото на течността се понижава.
Следователно този обект е без саморегулиране.
Управляващата част (УЧ)е обособена в единно цяло от системата ,която въздейства
върху обекта на управлението с цел да се постигнат определени състояния или резултати.
Управляващата част съдържа : усилватели, изпълнителни механизми,сравняващи
устройства, които са обект на разглеждане в следващите уроци.
Връзките между елементите в системата (ОУ и УЧ) се осъществяват чрез т. нар. Канали за
права и обратна връзка.
Каналът , по който се предава информация от УЧ към ОУ , се нарича права връзка , а
каналът , по който информацията се предава от ОУ към УЧ , се нарича обратна връзка (ОВ).(ф.1)
Общите характеристики на всички системи за управление независимо от техния характер
и степен на сложност са следните : в тях винаги има обект на управлението и управляваща част ,
която въздейства на този обект ; за предаване на информация между отделните елементи на
системата са необходими канали за връзка. Тъй като процесът на управлението се осъществява
чрез предаване на информация от един елемент на дадена система към друг, някои автори
разглеждат основателно управлението преди всичко като информационен процес.
При управлението на даден обект можеда участва и
човекът( ф.5). Той наблюдава ОУ и променя въздействието х(t)
така , че УЧ да поддържа или променя дадени негови параметри.
В разглежданата система каналът за обратна връзка се
осъществява чрез човека , т. е. Човекът е включен във веригата за
предаване на информация. Такава система за управление се
нарича неавтоматична.
На фиг. 6 е показана система за
управление, при която човекът не участва във
веригата за предаване на информация от ОУ към
УЧ. Такава система се нарича автоматична.
За поведението на системата се съди по
реакцията y(t) на входното управляващо
въздействие х(t) :
y(t) = f[х(t); k; F(t)],
където: k е коефициент на вътрешното състояние на системата или елементите,
F(t) - смущаващото въздействие, отнесено преди всичко към ОУ.
Системите за управление се създават за конкретни цели : управление на
производствени , социални и др. процеси.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Видове системи за управление

Доклада съдържа подробно описания на системите за управление...
Изпратен от:
Shadow4o_91
на 2010-02-17
Добавен в:
Доклади
по Автоматика, изчислителна техника
Статистика:
24 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Курсова работа по автоматизация на технологични процеси


Предавателната функция на обект за автоматизация, работещ в условията на нискочестотни смущаващи въздействия е от вида...
 
Онлайн тестове по Автоматика, изчислителна техника
test 343434
изпитен тест по Автоматика, изчислителна техника за Родители от 2 клас
test 343434
(За отличници)
35 минути
1
13
1
11.09.2014
Тест по електрически елементи на системите за автоматизация
тематичен тест по Автоматика, изчислителна техника за Ученици от 11 клас
Общи сведения и видове датчици. Електрически генераторни датчици. Параметрични датчици. Сравняващи устройства. Изпълнителни механизми и регулиращи органи. Тематичен тест по автоматика и изчислителна техника. Въпросите са само с един верен отговор.
(Лесен)
22
34
1
24.08.2012
» виж всички онлайн тестове по автоматика, изчислителна техника

Видове системи за управление

Материал № 459216, от 17 фев 2010
Свален: 24 пъти
Прегледан: 39 пъти
Качен от:
Предмет: Автоматика, изчислителна техника
Тип: Доклад
Брой страници: 3
Брой думи: 885
Брой символи: 5,592

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Видове системи за управление"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала