Големина на текста:
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
София
ДОКЛАД
тема: Цветна Металургия и Екология
Факултет: Металургия и Материалознание
Специалност: Материалознание
Група: 47
Ф. Номер: 1637
Изготвил: Teодор Петров Петров
Измененията, които настъпиха през последното столетие по отношение на
природната среда от дейността на човека имат в много случаи необратим характер.
Темповете, с които се уврежда природата и се експлоатират природните ресурси,
нарастват непрекъснато поради възможностите, които предоставя техническия прогрес и
развитието на науката. Едностранната дейност на човека да черпи все повече и повече
блага от природата и да замърсява, без да се съобразява с природните закони и
възможности на планетата за самопречистване и възпроизводство, може да се окаже
фатално за самия него.
Задълбочаването на редица процеси с невиждана за природата скорост, както и
появата на качествено нови явления през миналото столетие, създадоха предпоставки за
екологична катастрофа в бъдеще. Тази катастрофа може да реши и съществуването на
човека като вид.
След като човечеството тръгна по пътя на разоръжаването и мира, един от
проблемите, които стоят пред него е съвременната екологична криза. Тя може да се
преодолее с конкретни действия от всички народи в продължение на много години.
През последното столетие взаимодействието между човек и планета, осигуряваща
неговото съществуване коренно се измени. Ако в началото на XX век нито броят на
населението, живеещо на Земята, нито производството и технологията можеха да
изменят естествените системи, поддържащи живота, то сега рязко увеличеният брой на
населението и темповете на производство доведоха до дълбоки изменения и дисбаланс
в тези системи.
Настъпиха и настъпват спонтанни изменения в основните жизнено осигуряващи
ресурси, в атмосферния въздух, почвата, хидроресурсите, растителния и животинския
свят.
Живата природа на Земята е застрашена от деградация и изчезване. Много
растителни и животински видове загиват с такива темпове, които не са отбелязани през
цялата нейна история. Многообразието на видовете в живата природа е необходимо
условие за нормално функциониране на екологичните системи и на биосферата като
цяло.
Биосферата обхваща моретата и океаните, част от атмосферата и литосферата, в
които съществуват някакви форми на живот. За атмосферата това е слоят с дебелина 20-
25 километра до достигане на озоновия слой. За хидросферата се счита, че жизнено
способни организми може да живеят до 1200 м дълбочина. В биосферата се включват и
неорганични вещества, които участват в биологичния кръговрат.
Планетата ни преживява период на небивал ръст на населението и едновременно
период на резки промени в политикономически, социален и екологичен план. Сега то се
нуждае от нови социални, морални, научни и екологични концепции и поведение, които да
отговарят на променящите се условия и същевременно да създават база за живот.
Пазарът става все по-чувствителен към екологичните аспекти и налага
усъвършенстване на продуктите и по-добра информация за тях. Все повече внимание се
отделя на екологичната съобразност на продуктите.
Клиентите търсят продукти, които не замърсяват, които се разграждат
биологически, т.е. които оказват минимално въздействие върху околната среда.
Именно мотивацията на хората и тяхното развитие в потребностите им за употреба
на екологосъобразни продукти, както и на системите за тотално управление на
качеството, които задължително включват изисквания относно опазването на околната
среда, живота и здравето на населението, заставят компаниите и техните ръководства да
дефинират бъдещата си позиция по отношение на околната среда, което е и
предпоставка за постигане на висока конкурентоспособност и високо конкуренто
предимство.
2
Системите за мониторинг на параметрите на околната среда съставляват
неразделна част от управлението на околната среда.
Напредъкът при подобряване условията на околната среда се установява чрез
мониторинг, при който се измерват и записват важни параметри. Те зависят от естеството
на стопанската дейност, и идентифицираните важни аспекти на околната среда.
1. Обща характеристика на района
1.1. Географско положение и релеф
Металургичния завод Аурубис България е разположен в Златишко-Пирдопското
поле, което се намира в европейско-континенталната климатична област и по-конкретно в
климатичните райони на хълмистите и нискохълмистите части на Западна Средна
България.
Заводът се намира между градовете Пирдоп и Златица, на 80 км източно от гр. София.
На изток и на запад, в съседство с производствената площадка на Аурубис България АД,
са разположени двата града Пирдоп и Златица, съответно на около 1000 и около 700
метра.
Златишката котловина има сложна морфоложка структура - широчина 5km;
наклонена от север (950-820m) към юг (към р.Тополница, 540-250m); на север е
ограничена от южните склонове на Стара планина (2070m), а от юг от северните склонове
на Средна гора (1510m); на запад и изток тя е ограничена от праговете на Гълъбец и
Козница. Подбалканският разлом оформя съвременните очертания на Златишката
котловина като едностранен гребен. Тази сложна морфология води и до сложна структура
на полетата на морфологичните елементи.
1.2. Климатична характеристика
Характерът на климата в разглеждания район до голяма степен се определя от
честотата на циклоните и антициклоните, посредством които се осъществява нахлуване
на различни въздушни маси или се получава застой на въздуха върху Балканския
полуостров и България и съответно в разглеждания район. Страната ни е по-често под
влияние на области на високо налягане – средно около 209 дни в годината, а по-рядко
под влиянието на области на ниско налягане – около 156 дни в годината. Следователно
от гледна точка на атмосферната циркулация от синоптичен мащаб в страната по-често
се създават условия за повишаване на нивото на замърсяване в районите с котловинен
характер, какъвто е този на разглеждания район.
На запад от рида Козница климатът в Пирдопско-Златишка котловина е с
умереноконтинентални черти. Континенталния характер на климата се изразява в топло
лято и студена зима, голяма годишна амплитуда, пролетно-летен максимум и зимен
минимум на валежите и ежегодна сравнително устойчива снежна покривка. Зимите са
студени със средноянуарски температури около -2
0
С, -3
0
С, а летата са сравнително топли
със средни юлски температури около 20
0
С.
Преобладаващата посока на силните ветрове, над 3,5m/s, са от запад.
Преобладаващата посока на слабите ветрове, под 3,5m/s, са както следва: 22,4% от NE,
16,3% от SW, 16% от W, 14,7% от E и 13,3% от NW.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Цветна металургия и Екология

Измененията, които настъпиха през последното столетие по отношение на природната среда от дейността на човека имат в много случаи необратим характер...
Изпратен от:
Ивелина
на 2010-02-13
Добавен в:
Доклади
по Екология
Статистика:
130 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
мисли глобално действай локално есе
добавена от dauteva_1984 07.03.2013
1
35
 
Онлайн тестове по Екология
Тест по агроекология
изходен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тест по агроекология. Въпросите имат само един верен отговор.
(Лесен)
51
48
1
7 мин
09.08.2013
Тест по екология за 4-ти курс
изпитен тест по Екология за Студенти от 4 курс
Тестът включва 10 логически въпроса и 11 твърдения. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.
(Труден)
21
17
1
3 мин
20.02.2015
» виж всички онлайн тестове по екология

Цветна металургия и Екология

Материал № 456782, от 13 фев 2010
Свален: 130 пъти
Прегледан: 226 пъти
Предмет: Екология
Тип: Доклад
Брой страници: 18
Брой думи: 5,666
Брой символи: 36,134

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Цветна металургия и Екология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала