Големина на текста:
ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО
Принцип-основно положение,изходен пункт,предпоставка на някаква
теория,основополагащо начало.Принципите на обучение са изходни
положения,определящи дейността на учителя и характера на познавателната дейност на
ученика.Те определят ефективността на обучението в различните форми при различно
съдържание и организация.Те изразяват определени обективни закономерности на
обучението.Това е с-ма от основополагащи изисквания,от които се ръководят при
определяне съдържанието,организацията и методите на обучението в съответствие с
целта и общата задача на възпитанието,а също така със закономерностите на процеса на
обучението.Те са основни изходни положения на които трябва да се опираме при
преподаването на основите на науките.
-определят дейността на учителя и познавателната дейност на ученика
-изразяват закономерностите на обучението
-определят насочеността на учебния процес и дейността на учителя в него.
-Основни положения на които се опираме при преподаване основите на науките
1.Принцип за нагледност-обогатяване и разширяване на сетивния опит на учениците,в
уточняване на сетивните им представи и развитието на наблюдателността.Обхваща
всички видове възприятия.Този принцип е свързан с имената на
Я.А.Коменски,Й.Песталоцки и К.Ушински.Тук се тръгва от конкретното и се върви към
абстрактното.Този принцип ни задължава да обогатяваме учениците с повече нагледи.
Отрицателна х-ка- при формирането на понятия е възможно да отклони вниманието
от съществените признаци на наблюдаваните явления и да води към погрешни
обобщения.
Съдейства за развитието на мисленето на учениците.Спомага за разбиране на връзката
между научните знания и житейската практика,между теорията и практиката.Облекчава
процеса на усвояването на знанията,спомага за трайното овладяване на уч.материал.В
нагледните образи се отразява многообразието на явленията,а това е важно за
изграждането на цялостни представи у учениците.Подобрява х-ките на познавателната
дейност,подобрява мотивацията на ученето.Има важна роля за реализиране на
развиващата функция.-ФУНКЦИИТЕ
Видове Нагледност:
-предметнообразна-естествените обекти правят силно впечатление и създават ясни
представи за предметите и техните заместители.
-словеснообразна-със средствата на езика може да се постигне голяма образност.с
помощта на словото може да се предизвикат силни емоционални преживявания и да се
създадат ярки представи у учениците.
-условноизобразителна-схеми,чертежи,таблици,графики,диаграми.използването и
изисква по-абстрактно мислене.
- динамична-процесите и явленията се представят в движение,в развитие.това е от
значение за познавателната дейност на учениците.
2.Принцип за съзнателност-с помощта на който се осигурява познаване на
фактите,определенията,законите,дълбоко осмисляне на изводите и обобщенията с
умението правилно да се изразява собствената мисъл в речта,превръщане на знанията в
убеждения и умение самостоятелно да се използват знанията на практика.Изисква
благоприятно съотношение между педагогическото ръководство и активния творчески
труд на учениците в обучението.
Задачи на учителя свързани с този принцип:
-учениците да отделят и обобщават съществените признаци на понятията
-да анализират и синтезират изучаваните явления и процеси
-в познавателната дейност да използват дедуктивен и индуктивен подход
-учителя може да разяснява целите и задачите на науките
-уч.може да съобщава най-новите постижения на дадена научна област.
-трябва да са налице положителни мотиви за учене у учениците
3.П.за Активност-отразително-преобразуващото отношение на ученика към обекта на
познанието,към учебния материал.Това е и качество на дейността на личността на
ученика,което е важно условие за реализиране на всеки друг принцип.
-видове Активност-емоционална,интелектуална,говорна и сензорно-моторна,външна и
вътрешна.Активността на ученика е винаги съвкупност от тези видове активност.
Условия за активизиране на учениците:
-съществуване на паралелки с активно-положително отношение към уч.дейност;на
паралелки с пасивност и недисциплинираност.
-наличие на обемен уч.материал-затруднява активната умствена дейност на учениците
-наличност на недисциплинирани ученици-пречи на учебната дейност.
-липса у някои на готовност за учене поради недостатъчно формирано положително
отношение към ученето.
Активизирането на познавателната дейност на учениците е от значение за
пълноценното им развитие и формирането на личността им.
4.П за Достъпност-съответствие между съдържанието и методите на обучението и
възрастовите особености на учениците,което дава възможност знанията,уменията и
навиците да се усвояват с нормално напрежение на силите.Обучението трябва да се
ориентира към зоната на най-близкото развитие,т.е. към утрешния ден на
развитие.Правилата за достъпност са:-от лекото към трудното-преход от добре
усвоени знания към усвояване на знания които предизвикват затруднения.от
известното към неизвестното-да се познават добре знанията и опита на учениците за
да се опират върху тях новите знания.от простото към сложното-обучениет да започва
с по-елементарни понятия,обобщения и постепенно да се преминава към по
сложните.от близкото към далечното-кръгозорът на учениците да се разширява
постепенно.
D=информация,превръщаща се в знания върху цялата учебна информация
5.П.за трайност на знания,умения и навици-то е от значение за развиването на
страните на личността.От значение за него са процесите на
паметта,мисловните,емоционални и волеви компоненти на познавателната
дейност.Повторението на учебния материал също е от значение.Проверката и оценката
на знанията съдействат за трайното овладяване на знанията,уроците за повторение и
обобщение също оказват влияние.Най-добре се затвърдява чрез многократно
използване в практиката.Овладяването на знанията зависи от обема на материала и
качеството на информацията.Трайността зависи от методите и приомите на
обучението,а и от първото възприемане на материала.
6.За интегративност-в знанията и уменията на учениците да има определена логическа
връзка,да бъдат овладявани в определен ред.Новите понятия трябва да заемат своето
място в с-мата от познания която вече имат учениците;новите понятия трябва да се
интегрират в по-обобщени с-ми от понятия.Системност-форма за организиране на
уч.материал благодарение на която човешката памет се използва по-продуктивно.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Принципи на обучението

Принципите на обучение са изходни положения,определящи дейността на учителя и характера на познавателната дейност на ученика...
Изпратен от:
nevi_d
на 2010-02-12
Добавен в:
Лекции
по Теория на възпитанието и дидактика
Статистика:
133 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Дидактика 1 курс 2 семестър


всички лекции за Дидактика за 1 курс 2 семестър.Моье разпечатка и пищови...
 

Дидактика


Дидактиката като наука - основни понятия, статут на училищната дидактика и др...
 

Теми по Дидактика


Понятие за дидактиката. Предмет на дидактиката. Дидактиката – наука или изкуство. Своеобразие на дидактиката...
 

Принцип за нагледност


Същността на принципа за нагледност се изразява в това усвояването на учебното съдържание да съчетава словесното изложение и непосредственото възприемане от учениците на изучаваните предмети и явления и техните изображение...
 

Лекции по дидактика


Лекции по Дидактика преподавани в РУ "Ангел Кънчев" от доц. Петров...
1 2 3 4 5 » 8
 
Онлайн тестове по Теория на възпитанието и дидактика
Тест по теория на възпитанието
тематичен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест за студенти по педагогика по дисциплината "Теория на възпитанието". Има въпроси с повече от един верен отговор.
(Лесен)
42
384
1
09.07.2012
Тест по теория на възпитанието
изпитен тест по Теория на възпитанието и дидактика за Студенти от 1 курс
Тест по теория на възпитанието. Въпросите имат само един верен отговор.
(Труден)
50
127
1
2 мин
04.07.2013
» виж всички онлайн тестове по теория на възпитанието и дидактика

Принципи на обучението

Материал № 456466, от 12 фев 2010
Свален: 133 пъти
Прегледан: 181 пъти
Предмет: Теория на възпитанието и дидактика, Педагогика
Тип: Лекция
Брой страници: 2
Брой думи: 811
Брой символи: 5,336

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Принципи на обучението"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала