Големина на текста:
21 .Тема Създаване на лозови насаждения
Създаването на лозово насаждение изисква предварително разрешаване на
някои въпроси,отнасящи се до избора на място за лозе,направление на
граздопроизводство,на сортове и подложки,изработване на технологичен
проект за организация на територията и засаждането на лозите,с подробна
технико-икономическа част.
Техническият проект за създаването на ново лозе се разработва от
проектантска организация към научен институт или в специализ.
предприятие по изграждането на нови трайни насаждения на базата на
предварително съставено задание от възложителя.С проекта се решават
следните задачи:
-провеждат се изследвания в/у геологията,орографията на
терена,водно-физичните свойства и хим. състав на почвата.Дава се
отговор на въпроса за какво направление на гроздопроизводството е
подходящ теренът.
-Прави се обстойна климатична х-ка на микрорайона
-Мотивира се сортовата структура
-Обосновава се технологията на отглеждане
-Разработват се всички необходими мелиоративни мероприятия
-Залагат се технологиите на засаждане и отглеждане от 1-ва до 4-та
год.
Прави се идейна скица на мястото и се очертава организацията на
територията.Разработват се поробни финансови сметки за разходите за
създаване на новото лозе;мелиоративните мероприятия;изваждане на
камъни,грейдиране,терасиране,риголване;необходимите
материали(лози,колове,тел,торове,препарати и др.);сметки за
необходимите средства по отглеждане на лозите от 1 до 4г. вкл.
Накрая се разработва технико-икономическата част,в която се обосновават
икон. Ефективност от създаването на лозето и времето в години,през които
ще се възстановят инвестиции.
Избор на място – В страните с умуруно континетален климат и особено в
по-северните е необх. осигуряване на достатъчна топлина през
вегетацията,както и предпазване от ниските отриц. температури.За целта
се използват терени с южно изложение.
В южните страни със субтропичен полупустинен климат трябва да се
подбират места с по-умерена температура и с по-слабо изразена
континенталност.Подходящи са микрорайоните с по-голяма надморска
височина,равнините и ноклоните със северно изложение(особено когато се
отглеждат сортове за десертно грозде и про-во на свежи вина).
В засушливите райони трябва да се подбират участъци със зимни и
пролетни валежи и с по-близка подпочвена вода.
Низините и затворените котловини,където се задържа повече влага и се
оттича студен въздух,не са подходящи за лозя.Почвите трябва да са
леки,песъчливи или глинесто-песъчливи,с добър топлинен,въздушен и
воден режим.
Организация на територията за лозово насаждение-при организацията
на територията в пределите на всеки масив се очертават блокове,квартали
и парцели.Масивът се разделя на блокове като всеки блок обхваща няколко
квартала.Блоковете се оформят преди риголването с прокарването на
главните пътища.При по-равни терени блоковете имат правоъгълна форма.
Когато теренът е нагънат кварталите и парцелите имат по-малки размери и
неправилна форма.На терените,застрашени от ерозия се предвижда с-ма за
укрепване и отводняване.За поливните лозови площи се предвижда
напоителна с-ма,която се състои от постоянни и временни канали.
На малки площи от 5-10-20 декара и повече,което е честа практика при
дребното частно лозарство,предвидените пътища се редуцират
значително.Крайните пътища,където обръщат машините,не трябва да са
по-широки от 6-8м.,а междинните 4-6м.Ориентирането на редовете се
съобразява главно с наклона на терена и посоката на преобладаващите
ветрове.Най-добро огряване от слънцето се получава при разполагане на
редовете по посока север-юг.
Подготовка на площта.Мелиоративни мероприятия- Много е важно да
се извършат качествено всички операции,които са заложени в техническия
проект,защото лозата расте на едно и също място повече от 20-30г.
Мястото,определено за лозово насаждение се почиства от дървета,храсти и
др.,като се използват спец. изкоренителни машини.След това с разрохквач
се разорава почвата на дълбочина 60-80см.,за да се извадят всички
коренища и камъни с големина над 10см.Желателно е камъните да се
натрошават и да се настелят по повърхността.
При подготовка на площите за лозя голямо внимание се обръща на
предварителното почистване на почвата от многогодищните коренищни
плевели,които след създаването на насажденията трудно се унищожават.За
тяхното премахване добри резултати се постигат при третирането с
раундъп в доза 1200мл. на декар.Ако мястото е било заето със старо
лозе,необходимо е след изкореняването му 5-6г. да се засява с фуражни и
бобови култури – фиий,люцерна и др.След почистването почвата се
подравнява,за да се улеснят механизираните обработки и напояването и да
се предпази от ерозия.Най-благоприятните терени са с наклон до 6-8
градуса.
Най-важното мелиоративно мероприятие при създаването на лозово
насаждение е риголването.Състои се в дълбоко разрохкване, при което
долният почвен пласт се изважда отгоре,а горният се премества
отдолу,така се засилват биохимичните процеси,които довеждат до
повишаване на плодородието.За повечето лозарски райони в нашата страна
риголването се прави на дълбочина 70-80см.За есенно засаждане
риголването се извършва през лятото,а за пролетно засаждане през есента.
Форма и гъстота на засаждане – Най-често лозите се засаждат в
правоъгълна и квадратна форма и по-рядко в шахматна.Гъстотата на
засаждане се опр. от разстоянието м/у редовете и лозите.Гъстотата на
лозите се опр. от три групи фактори – екологични,биологични и
икономически,които са свързани помежду си в една или друга степен.При
условия на по-висока почвена и въздушна влажност и температури,лозите
се засаждат по-рядко.При стъблените формировки е необх. да се оставят
по-големи разстояния,както м/у редовете,така и вътре в реда.
За винените сортове със средна сила на растеж при незагрибни условия в
зависимост от почвения тип и от наклона на терена трябва да се засаждат
от 324 до 555 лози в декар.
Особено значение при създаването на лозовите насаждения има
разположението на редовете.Ориентирането на редовете в посока север-юг
дава възможност за най-пълно използване на слънчевата светлина и на
топлината.
Маркиране на мястото за лозе – След изораването и подравняването
риголваната площ се маркира,за да се очертаят редовете и да се определят
местата на лозите в тях.Най-лесно ръчното маркиране се извършва с
помощта на тел с дебелина 2мм.Механизирано маркиране се извършва с
трактор,на който е прикачен специален маркир.
Засаждане на лозите – извършва се през есента или през
пролетта.Времето за есенното засаждане е ограничено поради късното
изваждане на лозите от вкоренилището,след което настъпват
неблагоприятни условия- валежи и ниски температури.Пролетното
засаждане дава най-добри резултати ако се извърши рано през март.
След изваждането от хранилището посадъчният материал се преглежда
внимателно.Не се допуска засаждане на повредени от чернилка,гъбни
болести и градушка.Ликовата тъкан и дървесината,корените и пъпките
трябва да са напълно здрави и свежи.При подготовката на лозите за
засаждане се почистват всички корени ,развити по горните възли.
Най-силният и правилно разположен летораст се подрязва,като се оставя
чеп с 2 видими очи,а останалите леторасти се отстраняват.Така
подготвените лози се поставят в съд с вода.В практиката се прилагат
няколко начина на засаждане – със садило;с хидробури и с посадъчни
машини.У нас съгласно БДС присадените лози имат дължина на
подложката 28-32см.,поради това ямките се изкопават със страни 25/25см.
и с дълбочина 35-40см.
При засаждането лозичките се поставят малко косо,така че стъпалато на
подложката с корените да бъде към центъра на ямката,а мястото на
спойката да попадне точно до бележката(колчето) и да бъде наравно с
повърхността на почвата.След това ямката се запълва до половината с
почва,която се притъпква с крак и се полива с 2-3л. вода.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Създаване на лозови насъждения

Създаването на лозово насаждение изисква предварително разрешаване на някои въпроси, отнасящи се до избора на място за лозе, направление на гроздопроизводство, на сортове и подложки, изработване на технологичен проект за организация на територията...
Изпратен от:
Ру
на 2010-02-11
Добавен в:
Лекции
по Земеделие
Статистика:
119 сваляния
виж още
 
 
Онлайн тестове по Земеделие
Теcт по диверcификация
изпитен тест по Земеделие за Студенти от 5 курс
Тест по системата VJL за Cвищов - магиcтратура. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
60
6
1
3 мин
11.07.2013
» виж всички онлайн тестове по земеделие

Създаване на лозови насъждения

Материал № 455674, от 11 фев 2010
Свален: 119 пъти
Прегледан: 119 пъти
Качен от:
Предмет: Земеделие, Селско стопанство
Тип: Лекция
Брой страници: 4
Брой думи: 1,198
Брой символи: 7,241

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Създаване на лозови насъждения"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала