Големина на текста:
УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА
3.1. Характеристика и определение
Управлението на организациите, независимо на какво равнище се
намират те обхваща в най-общ план структура, технология и механизъм.
Структурата определя рамката и "скелета" на управлението на организацията,
технологията установява и фиксира взаимоотношенията между елементите на
организацията в определена логическа последователност, а механизмът на
управление синхронизира и "привежда" в съответствие елементите на
системата за управление на организацията, като осигурява в т.ч. и
съответствие между структура и технология.
Съдържанието на структурата, технологията и механизма на
управление на организацията се променя според спецификата на
окръжаващата бизнессреда, целите и задачите на организацията,
вътрешната ресурсна осигуреност (финансова, материална, методическа,
нормативна, информационна и пр.), образователното и квалификационно
равнище на персонала и др.
Управленската структура е характеристика (свойство) на системата и
представлява „количествена и качествена определеност във времето и
пространството на съвкупността от структурни звена (части), на връзките между
тях и на подредеността на тези връзки в дадена система" (29, с.З).
Управленските структури са много разнообразни, защото се формират
винаги по повод на конкретни управленски обекти и дейности. Така
например, за целите на фундаменталната управленска дейност определящо
значение имат организационната и функционалната структура на
управление; за целите на конкретни управленски дейности в литературните
източници (18 с. 25; 29, с.3-4) в зависимост от характеристиките та
елементите се посочват следните видове управленски структури:
функционална структура, структура на целите и задачите,
информационна структура, структура на решението, организационна
структура на управление, организационна структура на стопанските
системи, технологична структура на управлението и др. Водещо и
определящо значение за управлението в усло-вията на прехода има
организационната структура на управление, а функционалната изпълнява
подчинена роля.
3.2. Организационна структура
Организационната структура на управление представлява подредена във
времето и пространството съвкупност от организационни форми с определени
характеристики и организационни връзки между тях, систематизирани по
определен начин, които функционират в съответствие с определена
технология.
Компонентите на организационната структура на управление са:
•органи за управление;
•власт;
връзки между органите за управление и начин на подреденост
на връзките.
Органът за управление представлява обединение на група лица, заемащи
определени длъжности от обща власт, по повод изпълнение на определена
управленска функция. Органи за управление се създават при следните случаи:
когато се появи трайна потребност от изпълнение на нова
управленска функция, която не може да бъде възложена на
съществуващите органи за управление;
когато обемът на управленските дейности нарастне, в резултат на
което се затруднява нормалното функциониране на съществуващите органи за
управление;
когато поради спецификата на дейността или функцията не е
целесъобразно тя да бъде възложена на съществуващите управленски органи;
когато съществува териториална отдалеченост на обектите за
управление;
когато трябва да се стимулира и развива определена дейност или
функция;
когато за изпълнението на дейността или функцията е необходима нова
квалификация, различна от тази на съществуващите органи за управление и
др.
Конструирането на управленски органи изисква добро познаване на
тяхното многообразие, на спецификата им и на дейността или функцията, за
чието изпълнение се създават. В литературата съществуват множество
класификации за управленските органи, което показва интереса към тяхното
изучаване, но за качеството на управлението в условията на прехода
съдържателно значение имат няколко от тях:
според начина на тяхното формиране и създаване;
според мястото, което заемат в управленската структура;
според степента на свободата и правомощията да вземат
решения;
според териториалния обхват на дейността им.
Вторият компонент на организационната структура на управление е
властта. Тя е право на вземане на решения, издаване на заповеди и
разпореждания, даване на инструкции, разпределяне на задачи и пр. Властта
винаги принадлежи на един център, който не може самостоятелно да я
упражнява. Затова този център делегира и разпределя властта на по-долу
стоящите управленски органи. Делегирането на властта представлява ясно и
точно определена на областта на нейното упражняване, вида на решенията, които
могат да се вземат, отговорностите, които произтичат и конкретните лица, или
органи върху които може да се разпростира делегираната власт. Едновременно с
властта центърът или ръководителят преотстъпва и част от отговорността, която
произтича от делегираната власт. В зависимост от това дали се делегира власт
спрямо лица или спрямо функции, властта бива йерархическа и функционална. В
процеса на делегиране на власт спрямо лица се формира йерархическата
управленска пирамида, йерархическите линии и ешалони. В процеса на
делегиране на функционалната власт се формира функционалната структура (или
функционалната мрежа).
Връзките са третият компонент на организационната управленска структура.
Те представляват информационни канали, чрез които се осигурява необходимата
информация за функциониране на управленските органи, а така също и за
делегиране на права и отговорности към по-долу стоящите- управленски органи. В
условията на зараждащата се трета информационна вълна, връзките между
органите' за управление, тяхната „чистота" и подреденост придобиват решаващо
значение за ефективността на управлението. Те ще се превърнат'
1
в част от
транснационалните информационни мрежи и от тяхната способност да приемат и
съхраняват информацията ще зависи до голяма степен възможността на
управленския орган да реагира при възникване на управленска ситуация.
Връзките в организационната управленската структура могат да бъдат:
йерархически и функционални; преки и косвени; задължителни и консултативни;
юридически и фактически; формални и неформални; хоризонтални (на
сътрудничество) и вертикални (на власт) и'пр.
Подредеността на връзките в организационната структура на управление,
техният вид и съдържанието на информацията, която се предава чрез тях
определят разновидността на организационната структура. Управленската
практика вече е потвърдила приложността на няколко типа организационни
управленски структури';- линейна, функционална, линейно-щабна, дивизионална,
проектна, матрична, конгломератна и др. (1, с.157-168; 2, с. 165-175).
Организационната структура на управление се идентифицира с помощта на
определена съвкупност от параметри и съответните им показатели. Обикновено
те са първични и характеризират организационната структура на управление като
добре подредена система от органи с присъщите им власт и връзки, които
определят мястото и поведението на всеки управленски орган. Към тази
съвкупност могат да се отнасят следните показатели и параметри (вж. табл. 1):
Таблица 1
За всеки показател и параметър съществуват определени измерители -
количествени и качествени, чрез които се конкретизира организационната
структура на управление и се създават условия за изучаване на конкретното
влияние на основните фактори.
Изучаването на показателите и параметрите е важна предпоставка за
проектиране на организационната структура на управлението, която
съответствува на новите реалности на световната и националната икономика.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Управленска структура

Управлението на организациите, независимо на какво равнище се намират те обхваща в най-общ план структура, технология и механизъм. Структурата определя рамката и "скелета" на управлението на организацията...
Изпратен от:
pufeto
на 2007-11-15
Добавен в:
Лекции
по Мениджмънт
Статистика:
890 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Управление на риска в застрахователния бизнес

30 окт 2009
·
412
·
20
·
6,210
·
446
·
3

Управление на риска в застрахователния бизнес.Застрахователен бизнес-същност,особености.Особености на управлението на риска в застраховането.Въздействието на риска в/у работата на застрахователя.Механизми на управление на риска....
 

Курсова работа по проектна организация и управление

11 сеп 2010
·
362
·
6
·
1,389
·
590
·
3

Курсова работа по проектна организация и управление...
 

Управление на човешките ресурси

08 фев 2010
·
420
·
38
·
7,289
·
365

Теоретична част - Същност на подбора, Цели на подбора, Етапи на подбора:...
 

Казус по основи на управлението

18 юни 2010
·
291
·
33
·
5,275
·
714

Разработен бизнес план по мениджмънт и основи на управлението за студенти втори курс в УНСС...
 

Управление на проекти

03 мар 2009
·
538
·
12
·
1,890

1. Описание на структурата на работните пакети за проекта Управлението на проекти е един от сравнително новите управленски подходи. Неговите функции се концентрират не върху цялостната фирмена дейност, а върху група дейности, квалифицирани като проект...
 
Онлайн тестове по Мениджмънт
Мениджмънт
изпитен тест по Мениджмънт за Ученици от 12 клас
Тестът по мениджмънт за 12 клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
10
66
1
28.05.2015
Тест по ценови мениджмънт за 5-ти курс
изпитен тест по Мениджмънт за Студенти от 5 курс
Тестът е по ценови мениджмънт за магистри финансов мениджмънт, СА Свищов. Съдържа 30 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Труден)
30
32
1
1 мин
01.09.2014
» виж всички онлайн тестове по мениджмънт

Управленска структура

Материал № 45458, от 15 ное 2007
Свален: 890 пъти
Прегледан: 130 пъти
Качен от:
Предмет: Мениджмънт, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 5
Брой думи: 1,301
Брой символи: 9,339

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Управленска структура"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Георги Торнев
преподава по Управление на операциите
в град София
с опит от  28 години
32

виж още преподаватели...
Последно видяха материала
Сродни търсения