Големина на текста:
Стрес
В най-общ смисъл терминът стрес се използва за обозначаване на
ситуация, в която човек е по някакъв начин претоварен. В тази извънредно
широка рамка обаче са възникнали няколко конкретни дефиниции, като
всяка една от тях подчертава различен аспект на ситуацията на
претоварване, но по принцип са в съгласие една с друга. Всяко едно от
тези определения включва също някакво експлицитно или имплицитно
позоваване на изтощението – негативния или патологичен резултат от
стреса.
Първият тип определение се изразява в термините на реакцията на
организма на някаква ситуация. Според формулировката на Ханс Селие
стресорите са стимули, които поради големия си обхват водят до реакция,
наречена от него общ адаптационен синдром. Обратното – за човек, който
проявява този синдром, се смята, че е в състояние на стрес.
Първата част от синдрома е реакцията на предупрежденито, т. е.
индивидът реагира на сигнал, като навлиза в състояние на тревога.
Следващият етап е съпротивата и тялото се опитва да ограничи
ефектите на стресора. Този етап подготвя организма или за борба със, или
за бягство от стресора. Ако нито една от двете реакции няма успех,
индивидът се придвижва в етапа на изтощението, на който може да
възникне разрушаване на тъканите. С други думи, продължителният стрес
може да води до телесни увреждания. Тялото проявява стресова реакция
чрез повишаване на нивото на адреналина, променен пулс, повече червени
кръвни телца, по-бавно храносмилане и т. н. От друга страна, според Селие
известен стрес може да бъде и положително преживяване, а прекалено
малкото стрес е също негативно.
Втори тип дефиниция на стреса се фокусира върху ситуацията или
стимулите, определени независимо от реакцията на човека и дори
независимо от неговите възприятия.
Обикновено ситуациите са толкова сериозни, че те очевидно натоварват
повечето хора, така че да се пренебрегват вариациите в перцепциите за
ситуацията на различните хора не е такъв сериозен недостатък. Такива
стресови ситуации включват безработица, изключително високи или
изключително ниски нива на стимулация, природни явления, военни
битки, конфликтуващи и непримирими очаквания за работата и простите
трудности да се удовлетворят базисните потребности на живот, какъвто е
случаят с бедността. Разнообразието на такива ситуации обикновено прави
невъзможно недвусмислените концептуализации и измервания.
Независимо от това е установено, че тези стресове водят до такива форми
на изтощение като болести (язви и инфаркти), промени в телесната химия
(повишена киселинност на урината, хипертония) депресия, тревожност,
алкохолизъм.
1
Трета дефиниция се фокусира върху възприятията на хората на
изискванията на различните ситуации. Томас Холмс и Р. Х. Рае
измерват възприятията на хората за различни типове събития, като ги
карат да оценяват количеството приспособяване наново, което всяко едно
от тях изисква. Те са помолени също да посочат скорошната честота на
поява на тези събития в собствения си живот. За всеки човек честотата на
всяко събитие се умножава по оценката му за приспособяване и
резултатите се сумират. Установено е, че тези суми, наречени резултати за
социалното приспособяване наново, корелират и в някои случаи
предвиждат такива форми на изтощение като хронични болести,
включително коронарна сърдечна болест, диабет и язви, алкохолизъм,
злополуки и наранявания, лоши академични резултати и професионални
неуспехи.
Четвъртият подход интерактивният, за който пример са
формулировките на Джоузеф Макграт, Ричард Лазаръс и Джон Френч,
отива дори още по-далеч в отчитането на собствените реакции на човека в
справянето с натоварващата ситуация. Този подход е формулиран в най-
общия си вид от Френч като лошо съответствие между ресурсите на
човека и изискванията на неговата среда. Краен тип лошо съответствие
се появява, когато изискванията на ситуацията могат също да не
натоварват достатъчно човека и той е в състояние на стрес поради
несъответствието между тези изисквания и неговите способности. Тази
концепция за стреса изглежда сходна на идеята на Селие, че прекалено
ниски нива на стимулация също могат да причиняват стрес. Френч и
колегите му откриват, че работници, чиито способности са недостатъчно
използвани, преживяват неудовлетворение. В другата крайност ситуацията
може да поставя изисквания, които далеч надхвърлят способността на
човека да ги посрещне, дори и да разполага с наличните ресурси. Очевидно
степента на стрес е функция на способността на даден човек да отговаря на
изискванията на ситуацията. Лошо съответствие между човека и средата
също може да се появи, ако мотивите му не са удовлетворени от
релевантни ресурси в средата. Лошото съответствие може да се корени
както във възприятията на човека за неговото неспособност да отговори на
изискванията на ситуацията и да удовлетворява личните си мотиви, така и
във фактическата му неспособност.
Някои харесващи предизвикателствата хора могат да си създават стрес,
като си поставят изключително високи цели. Някои изследователи
класифицират хората като тип А и тип В, като първите се стремят
енергично и се фокусират върху все по-високи постижения. Такива хора
страдат от по-голямо изтощение, включително ранни и фатални инфаркти,
отколкото по-релаксирания тип В хора. Точният процес, чрез който
стресът води до изтощение, не е добре известен. Малко се знае и за това,
защо изтощението приема такива различни форми при различните хора. За
2
някои то може да включва конкретни, преходни физиологични промени
като промяна в кръвното налягане и в киселините в кръвта. Други могат да
развият някаква болест като сърдечна болест, рак, хипертония или язви.
Трети могат да имат психични проблеми като атаки на тревожност,
депресия и дори психоза. Поведенческите проблеми като алкохолизъм,
престъпления, пристрастяване към наркотици или самоубийство могат да
се появят при четвърти. Формата, която изтощението приема, може да
зависи от типа стрес или пък всеки човек може да има предразположеност
да го показва по различен начин. Взаимоотношенията между тези различни
форми на изтощението също не са добре известни. Установено е, че
няколко влияния в живота на човека редуцират появата на изтощението,
макар че не е известно дали те намаляват стреса, изтощението или и двете.
Най-отчетлив сред тези подобряващи фактори е социалната подкрепа от
равните по статус, от брачния партньор или дори от шефа. Друг
фактор са физическите упражнения.
Стрес от средата
Понятието за стреса идва от областта на инженерството, в която
външно събитие (стресор) причцинява структурна реакция (напрежение).
Първоначалното изследване, което използва термина „стрес” за обясняване
на реакциите на организмите на стимули от средата е проведено от Уолтър
Кенън. Той забелядзва, че може да се установи реакция на „бягство или
бой”, при която животните реагират на стресори чрез физиологична
възбуда, която ги подготвя или да бягат, или да се бият. Тази реакция се
състои също от хомеостатичен механизъм, който връща организма към
първоначалното му състояние малко след като стресорът е бил отстранен.
Ханс Селие открива, че различни стресори от средата водят до стереотипна
реакция от страна на организмите. Макар определени аспекти на реакциите
на организмите да варират според природата на стимула и на организма,
оказва се, че върху конкретните физиологични реакции се налага една
генерализирана реакция. На този етап стресът прераства в променлива на
взаимодействието, която обхваща както физиологичните, така и
психичните процеси. Селие нарича това широко взаимодействие на
средата с физиологичните и психичните процеси „общ адаптационен
синдром”. Този синдром обхваща промени в хипоталамуса, хипофизата,
тимуса, надбъбречните жлези и стомашно-чревния тракт. Реакцията
включва увеличаване на физиологичната активност – механизъм на
обратна връзка, който регулира прекратяването на реакцията и връщането
към хомеостаза. Инцидентни или краткотрайни стресори не причиняват
дългосрочен ефект в организма, докато продължителното излагане на
стрес причинява физиологично изтощение. Селие открива, че всеки
организъм има оптимално ниво на стрес и че както свръхизлагането, така и
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Стрес

В най-общ смисъл терминът стрес се използва за обозначаване на ситуация, в която човек е по някакъв начин претоварен. В тази извънредно широка рамка обаче са възникнали няколко конкретни дефиниции, като всяка една от тях подчертава различен аспект...
Изпратен от:
vevelilinana
на 2010-02-09
Добавен в:
Доклади
по Социална психология
Статистика:
159 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Общуването - същност на процеса

28 дек 2010
·
439
·
23
·
7,856
·
730

Общуване, същност, предмет. Общуването като процес...
 

Стрес и социална подкрепа

09 ное 2010
·
288
·
37
·
11,104
·
337

В съвременния бизнес свят, все по-често и открито, се говори за професионалния стрес и неговите негативни последици както за личността на професионалиста така и за съдбата на конкретната организация. В разгара на тези дискусии, обаче...
 

Социална психология

13 окт 2010
·
900
·
30
·
12,518
·
1,101

Синтезиран лекционен курс по социална психология.....
 

Социална работа с деца и алтернативни детски грижи

27 сеп 2010
·
118
·
4
·
304
·
158

Социална работа с деца с алтернативни детски грижи изискващи специално отношение според заболяванията...
 

Социална работа с лица лишени от свобода

04 юни 2011
·
534
·
6
·
1,475
·
590
·
1

Социална работа с лица лишени от свобода (Пенитенциарна педагогика). Социалната работа възниква в резултат на усилията на хората да разбират проблемите си, породени от несъвършенството в обществото...
1 « 7 8 9 10 11
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Стрес

Материал № 454562, от 09 фев 2010
Свален: 159 пъти
Прегледан: 171 пъти
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Доклад
Брой страници: 13
Брой думи: 3,371
Брой символи: 21,146

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Стрес"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала