Големина на текста:
Въведение в открития добив
За добиване на полезни изкопаеми се използват различни начини на разработване на
находищата, като основите са открит,подземен,подводен и геотехнологичен.
Целта на откритото разработване на находища е добиването на полезни изкопаеми с
прокарване на открити минни изработки или непосредствено от земната повърхност по
най-евтин и безопасен начин.
Откритият начин на разработване включва 2 основни вида работи, изпълнявани на
земната повърхност:
1.Откривни – отделяне на покриващите полезни изкопаеми и вместващите се в тях
скали.
2.Добивни – изземването на полезното изкопаемо.
Подземният начин на разработване се прилага за разработване на дълбоко
залягащи находища или на вечно замръзнали наноси, когато откритият начин на
разработване не е ефективен.Подземният начин на разработване включва прокарване на
поземни минни изработки, които създават достъп до полезното изкопаемо и условия за
добиването и извличането му на земната повърхност.Те служат за транспортиране на
скали и хора, на различни материали, разполагане на минните машини, изпомпване на
подземните води и подаване на въздух под земята за проветряване.
Подводният начин на разработване се заключава в извличането на полезни
изкопаеми от морската вода, както и от находищата, залягащи на дъното на водни
басейни,морета и океани, при използване на различни плаващи минни машини и
съоръжения за изземване и траспортиране на добивната минна маса:
драги,земснаряди,грайфери,плаващи еднокофови и многокофови багери,въжени
скрепери и др.По този начин се разработват наносните находища на
пясък,чакъл,злато,олово,диаманти и други полезни изкопаеми от речен,морски и езерен
тип.Този начин за добиване на полезни изкопаеми е най-перспективен, тъй като на
дъното на моретата и океаните и в морската вода са съсредоточени огромни запаси от
много ценни полезни изкопаеми.
Геотехнологичните начини за разработване се основават на добива на полезни
изкопаеми с различни химически,физически,физико-химически,биологични и други
процеси за превръщане на полезното изкопаемо в недрата на земята от твърдо в
подвижно състояние, позволяващо да се доставят на земната повърхност чрез
сондажи.Засега прилагането на този начин за добиване на полезни изкопаеми е
ограничено.
Увеличаването на открития добив на полезни изкопаеми е свързано с решаването на
редица важни проблеми и съществени изменения в техниката и технологията:
Разширяване областта на приложение на поточната технология и в рудниците
със средно здрави скали
Увеличаване на технологичните параметри и производителност на минните
машини
Внедряване на автоматизация и програмно управление на механизацията и
управлението на технологичните процеси
Разработване на автоматизирана система за
проектиране,оптимизиране,управление и контрол на откритите минни работи
Рекултивация на нарушените терени и опазване на природната среда
Усъвършенстване на работите по осушаване на находищата,отводняване на
рудниците,преместване на траспортните съоръжения,борбата с полепването и
замръзването на скалната маса и др.
Управление на устойчивостта на откосите на откритите минни изработки и
бордовете на откритите минни рудници при сложни минно-геоложки условия и
голяма дълбочина на разработване
Разработване на генерална стратегия за рационален режим и календарен план за
развитие на минните работи в големите открити рудници
С цел по-пълно извличане на запасите от полезни изкопаеми прилагане на
комбиниран начин на разработване открито-подземен,за наклонени
стръмнозападащи находища.
Предимства на открития начин на разработване:
1.По-високо ниво на комплексна механизация и автоматизация на минните
работи
2.По-добри условия за внедряване и използване мощни и
високопроизводителни минни машини и механизми
3.По-благоприятни условия и възможност за най-пълно изземване на
полезните изкопаеми и разделянето им на технологични типове и сортове
чрез селективно изземване-по-малки загуби и замърсяване на полезното
изкопаемо
4.По-кратки срокове за строителство на откритите рудници, в сравнение с
подземните
5.По-добри санитаро-хигиенни производствени условия и по-висока
безопастност на труда
6.Възможност за възстановяване на нарушените терени и тяхната
рекултивация в иззетите пространства и насипищата и използването им
отново за селскостопански и горски фонд
7.По-добри възмойности за автоматизация и дистанционно управление на
механизацията и производствените процеси
Недостатъци на открития начин на разработване
1.Ограничават прилагането му дълбочината на залягане на полезното
изкопаемо и количеството скална маса (откривка),която трябва да се
изземе,транспортира и насипообразува,за да се добие 1 тон полезно
изкопаемо
2.По-голямо влияние на минните работи върху околната среда-замърсяване
на въздуха,нарушаване не земните площи,изменение на нивото на
подземните води
3.Атмосферните условия затрудняват работата на хората и механизацията
4.Необходими са големи площи за насипване на откривката,които се
отнемат от селскостопанския и горски фонд
5.Голям обем минно-капитални работи и свързаните с тях
капиталовложения,които се усвояват за кратък период от време.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
14 юни 2020 в 22:07 потребител
 
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Въведение в открития добив

Материал № 454332, от 09 фев 2010
Свален: 43 пъти
Прегледан: 76 пъти
Качен от:
Предмет: Геология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 645
Брой символи: 4,315

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в открития добив"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала