Големина на текста:
Авторско право
Системата на интелектуалната собственост се състои от индустриална
и художествена собсвеност. Основен международен документ регулиращ
правата в/у произведенията на литературата, науката и изкуството е
Бернската конвенция 1886г. Срока на закрила на произведенията – за
живота на автора +50г. след неговата смърт.
Бернската конвенция е изградена в/у 3 основни принципа:
1.Принцип на националния режим – произведения създадено в
една страна - членка трябва да получи закрила в другите страни
членки такава, каквато те представят на своите граждани.
2.Принцип на автоматичността на закрилата – закрилата не
зависи от никакви формалности, процедури или регистрации и
се предоставя автоматично, т.е. от момента на публичното й
представяне.
3.Принцип на независимост на закрилата – закрилата на едно
произведение в една страна – членка не зависи по никакъв
начин от закрилата на това произведение в страната на
произхода.
През 1952г. е подписана Универсалната конвенция за авторското
право (Световна конвенция). Тя е предвижда по – ограничени права на
авторите като например срока на закрила на произведенията – за живота на
автора +25г. след неговата смърт.
През 1961г. е приета Римската конвенция за закрила на артистите –
изпълнители, производителите на звукозаписи и предавателните
организации (радио, TV). За да стане дадена страна член на Римската
конвенция, тя трябва да е член на ООН и член на Бернската или Световната
конвенция. Римската конвенция осигурява защита за срок от 20г.
Нормативната уредба в България се състои от Закон за авторските и
сродните права от 1993г. (последни промени 2003г.) и редица подзаконови
актове.
Обекти на художествената собственост са всички произведения на
литературата, науката и изкуството резултат на творческа дейност,
изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма
(обективна форма не означава материален носител).
Обект на авторско право са:
1.Литературни произведения , включително произведения на
науката и техническа литература. Тук се включва и software.
2.Музикални произведения – с текст или без текст. Текстът е
самостоятелен обект на авторско право, ставащ част от
музикалното произведение при свързването му с музиката.
Авторите на текст и музика не са съавтори.
3.Сценични произведения – включително драматични, музикално
драматични, пантомимни, хореографски и др.
4.Филми и др. аудио – визуални произведения.
5.Произведения на изобразителното изкуство. – включително
произведения на приложното изкуство, на дизайна и на
народните художествени занаяти.
6.Произведения на архитектурата. – сгради и елементи от тях,
трайни обекти, оформление на интериора и др.
7.Фотографски произведения.
8.Проекти, карти, схеми, планове.
Обекти на закрила са и творби с особен статус:
-Преводи, преработки на съществуващи произведения и фолклорни
творби.
-Аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби.
Необходимо е разрешението на автора на ориг. произв.
-Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии,
библиографии, бази данни. Особеното е тук, че те се състоят от 2
или повече произведения, но авторството принадлежи на
съставителя. Авторското право в/у произведения включени в
периодични издания, сборници и антологии принадлежи на
техните автори. Особеното при базите данни и библиографиите е,
че те не включват други единични произведения, а обекти, които
въобще не могат да бъдат признати самостоятелно за обекти на
авторското право.
В зависимост от начина на създаване на произведенията
самостоятелно или на база съществуващо произведение, разграничаваме
оригинални (първични), производни (вторични), сборни – включват 2 или
повече произведения или материали. Сборните от своя страна биват
колективни сборни (произведения създадени по инициатива на Ф.Л или
Ю.Л., което ги издава и разпространява под свое ръководство и от свое име)
и съставни сборни (нови произведения, които включват вече съществуващи
произведения без личното участие на техните автори: сборници, антологии).
В зависимост от броя на авторите:
- индивидуални.
- съавторски.
Закрила като обекти на авторското право не могат да получат:
1.Нормативни и индивидуални актове на държавните органи.
2.Идеи или концепции.
3.Фолклорни творби.
4.Новини, факти, сведения и данни.
Авторското право е съставна част от имуществени и неимуществени
права. Те представляват кръга от взаимни действия, които автора може да
извършва със своето произведение.
Неимуществени права са следните:
1.Авторът има право да реши дали създаденото от него
произведение може да бъде разгласено както и да определи
времето, мястото и начина по който да стане това. Такова право
нямат авторите на филми, на произведения на архитектурата и
автори на проекти, карти, схеми, където разгласяването се
уговаря чрез договор с ползвателя.
2.Право на признаване на авторството в/у произведението (право
на име).
3.Да реши дали създаденото от него произведение да бъде
разгласено по псевдоним или анонимно.
4.Право на автора да иска поставяне на неговото име или друг
идентифициращ го знак при всяко използване на
произведението.
5.Авторът има право да иска запазване на целостта на
произведението и противопоставяне на всякакви промени в
него.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Авторско право. Сродни на авторските права

Системата на интелектуалната собственост се състои от индустриална и художествена собсвеност. Основен международен документ регулиращ правата върху произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886г.
Изпратен от:
Debs
на 2007-11-12
Добавен в:
Лекции
по Изобретателско, авторско и патентно право
Статистика:
455 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Авторското право и кражбата на музика и филми в интернет


С масовото навлизане на интернет в домовете на обикновения потребител точенето на музикални и филмови файлове се превръща в сериозен проблем за тaзи индустрия...
 

Български патенти, изобретения и полезни модели за 2011 и 2012 година


Патентът идва от латински и е форма на интелектуалната собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното...
 

Защита на авторските права в интернет


Според една от приетите дефиниции "авторското право е дял на правната наука, част от гражданското право, която представлява система от правни норми уреждащи, регулиращи и защитаващи отношенията, възникнали при или по повод създаването и използването на..
 

Авторско право


Развива обширно въпроса за авторското право - неговата продължителност и видове...
 

Авторско право в интернет и борбата с пиратството


Курсова работа, свързана с проблема за авторското право в киберпространството и борбата с пиратството...
1 2 3 4 5 » 11
 

Авторско право. Сродни на авторските права

Материал № 45247, от 12 ное 2007
Свален: 455 пъти
Прегледан: 228 пъти
Качен от:
Предмет: Изобретателско, авторско и патентно право, Право
Тип: Лекция
Брой страници: 9
Брой думи: 1,846
Брой символи: 11,667

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Авторско право. Сродни на авторските права"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения