Големина на текста:
Организационна структура за управление на музеите в България
Мениджмънтът е съвременна теория и технология на управление, която позволява на
много музеи ефективно да реализират своята мисия в социалното пространство. Музей-
ния мениджмънт е управленски процес, осигуряващ интеграцията и най-ефективно
използване на всички ресурси на музейната организация за ефикасно реализиране на
музейните стратегии, цели, планове и задачи. Неговите основни функции са:
1) планиране (определяне на цели, формулиране на стратегии и прогнози,
разработка на действени планове, разчет на сроковете за изпълнение, определяне на
финансовите източници и др.)
2) организация (разработка на организационната структура, определяне на
пълномощията, определяне на приоритетите и т.н.)
3) реализация (детайлизация на решенията, определяне на комуникативните
стратегии и координацията, подбор на кадрите, обучение на персонала)
4) контрол (определяне на стандарта на резултатите, обезпечаване на техните
корекции)
Съвременният поглед към музея предполага разглеждането му като система, в която
се извършва координация на разнообразен и разнопосочен комплекс от дейности
(маркетинг, научни изследвания, документиране, фондова работа, обучение, издателска
дейност, търговска дейност, изложбена и експозиционна дейност и др.). Начинът, по
който са свързани отделните компоненти на системата, точното определяне на задачите
им и на тяхната вътрешна йерархия, образуват организационно- управленската
структура на музея.
Повечето музеи функционират под ръководството на някакъв вид управленско тяло,
което има линейно-организационна структура и оперира с делегиран бюджет. То
определя общата политика на музея и изразходва необходимите средства за нейното
провеждане.
Директор
Назначава се след провеждане на конкурс съгласно Кодекса на труда от:
1) министъра на културата (за държавните музеи)
2) кмета на общината (за регионалните и общинските музеи)
1
Условията на конкурса се дават ( или съгласуват) от Министерството на културата.
НЦМГИИ участва със свой представител в конкурсните комисии, независимо от
профила, ведомствената подчиненост и териториалния обхват на музея.
Директорът представлява музея и ръководи цялостната му дейност:
1) отговаря за провеждането на музейната политика и за ежедневните дейности на
институцията
2) разпределя делегирания бюджет по разходните пера
3) сключва и прекратява трудовите договори с музейния персонал
4) подготвя длъжностните характеристики на служителите
5) при необходимост назначава заместник-директор
6) определя участниците в оценителните комисии и съвещателните органи към музея
7) ръководи заседанията на Музейния съвет
8) съдейства за осигуряване на необходимите предпоставки за връзката между
управленското тяло, екипа от сътрудници и музейната публика
9) контролира дейностите на отделните звена по съхранението, изучаването и
обогатяването на колекциите
10) издава удостоверения на движимите културни ценности постъпили за оценка
11) дава разрешение за изработването на копия, реплики и предмети с търговско
предназначение на музейни единици
12) сключва възмездни договори между музея и търговски организации
13) определя цените на входните билети
14) отправя предложения и искания към министъра на културата
Съвещателни органи
Музеен съвет - висш съвещателен орган подпомагащ директора в управлението
на институцията. Изграден от изявени музейни специалисти, изтъкнати културни и
обществени дейци, представители на деловите кръгове и участващ в обсъждането на
възловите проблеми и перспективите за развитието на музея. Съветът се провежда
веднъж седмично и в него взимат участие ръководителите на всички отдели.
Резултатите от всяко съвещание се протоколират под формата на резюме, което се дава
на служителите отговарящи за съответните задачи. Съставът на Музейния съвет се
определя от отрасловата структура на конкретния музей. Той може да се състои или
само от ръководителите на отдели, или от ръководителите на всички подотдели (обик-
новен и разширен състав).
2
Дирекционен съветвключени са водещи щатни специалисти, подпомагащи
директора в неговите административно-организационни функции.
Съвет на специалиститевключени са уредници от музея , които обсъждат и
дават становища по основни теоритически и приложни проблеми на музейно дело.
Характеристиката на съвещателните органи е в пряка зависимост от културната
политика, която музеят защитава. Управлението на музейната дейност изисква голямо
разнообразие от умения, тъй като тя се реализира от голям кръг хора, които работят в
различни направления: специалисти по експонирането на музейните колекции, учени
от съответната профилна специалност, консерватори, сътрудници заети по-активно с
публичното представяне на музея, отдели за охрана, административни служители и
други специалисти по поддръжката. Разнообразието от дейности води до
усложняването на управленската структура.
Политиката във всички видове музеи е утвърдила екипен принцип на работа и това
намира отражение в управленската структура. Ръководителите на екипите(отделите,на-
правленията) са всъщност второто ниво в йерархията и контролират пряко дейността в
различните направления. Третото ниво са завеждащите на отделните звена и секции-
библиотеките, фотолабораториите, специалистите по художествено-пространствено
оформление, консервационно-реставрационните ателиета. На четвърто място са
непосредствените изпълнители, подчинени на преките си ръководители в отделните
направления и звена.
Административен отдел
Той осигурява цялостното функциониране на организацията както и координацията
между отделните звена. Ръководи се от административен директор или началник, пряко
подчинен на директора на музея. Той е на същото ниво в йерархията както ръководи-
телите на другите отдели и главната му задача е да осъществява координацията в
общите им дейности. Новите подотдели са:
Счетоводство
Ръководи се от главен счетоводител. В зависимост от големината на музея може да
се назначи касиер, както и друг счетоводител. Това звено се грижи за финансите на
организацията, управлява бюджета и всички парични постъпления, свързани със
съществуването на музея.То се грижи и за осигуряването на всичко необходимо като
материална база за различните музейни дейности.
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Организационна структура за управление на музея

Мениджмънтът е съвременна теория и технология на управление, която позволява на много музеи ефективно да реализират своята мисия в социалното пространство. музейния мениджмънт е управленски процес, осигуряващ интеграцията и най-ефективно...
Изпратен от:
pitogo
на 2010-02-05
Добавен в:
Курсови работи
по Музейно дело
Статистика:
251 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Лувър

05 дек 2012
·
36
·
13
·
236
·
62
·
2

Лувърът е един от най-старите музеи с богата история, а в него са събрани художествени и исторически реликви от цял свят...
 

Българските музеи – съвременно състояние и перспективи

29 апр 2020
·
15
·
2,091

Съвременния живот налага необходимостта музеите да се обновяват и модернизират. Те се превръщат в истински културни центрове, които отразяват историческите, социалните и културни факти...
 

“Студии по музеология", книга втора на Стефанка Кръстева: “Музеологията - среща между алфата и омегата на самопознанието”

01 апр 2019
·
2
·
14
·
3,668

Във втората част от труда си “Студии по музеология” Стефанка Кръстева разглежда музеологията пречупена през призмата на самопознанието...
 

Музейни организации и законодателство

12 окт 2017
·
1
·
47
·
2,345

Запознаване с музийните организации и законодателството в България и в световен мащаб...
 

Най-новите музеи на България

18 май 2017
·
8
·
8
·
1,476

Музеите са културни институти, които са възникнали още през античността. Те съхраняват за поколенията веществените паметници, които са дело на човека и природата...
1 2 3 4 5 » 6
 

Организационна структура за управление на музея

Материал № 451754, от 05 фев 2010
Свален: 251 пъти
Прегледан: 332 пъти
Предмет: Музейно дело, Култура и изкуство
Тип: Курсова работа
Брой страници: 7
Брой думи: 1,577
Брой символи: 10,519

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Организационна структура за управление на музея"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала