Големина на текста:
Югозападен университет Неофит Рилски
Благоевград
Р Е Ф Е Р А Т
по
Педагогическа психология
Методи на психолого-педагогическо
изследване
Веселина Пламенова Лескова
Фак.№08175017
Специалност – ПНУП задочно
Проверил доц. М.Мутафова
Оценка ……………………...
Чрез психолого-педагогическите изследвания педагогическата
психология изпълнява основното си предназначение – установява
психологически закономерности на усвояването на опит в процеса на
обучението. Тези закономерности развиват и обогатяват както теорията,
така и практиката: когато се развива теорията, тя неминуемо дава
отражение върху практиката, а когато се натрупва ценен практически опит,
той от своя страна се обобщава и обогатява теорията. Психолог-
педагогически изследвания извършват както професионални научни
работници, така и учители.
2.1 Принципи на психолого-педагогическото изследване
Методологията на психолого-педаготическите изследвания е съвкупност
от принципи, която осигурява правилна стратегия на психолого-
педагогическите изследвания. Тя има определяща роля при избора на
методите и процедурите за психолого-педагогическите изследвания.
Основните принципи са:
- принцип за детерминираност на психичните явления от условията на
живот, в които е поставена личността. За психолого-педагогическите
изследвания това означава причините за измененията в психичната
дейност на учениците да се търсят и в условията на обучението и
възпитанието;
- принцип за развитие на психичните и личностните качества във и чрез
дейността. Този принцип изисква психичната дейност на учениците да се
изучава в процеса на обучението, а нейното развитие да се разглежда като
резултат от биологични предпоставки и на обучението;
- принцип за личностен подход в психолого-педагогическите
изследвания.
Този принцип изисква изследването да има цялостен характер.
Изследването на отделни качества и процеси да се разчленява условно,
само за изучаване, и да се третира като органическа част на цялостната
личност;
- принцип за педагогическата насоченост на изследването. Този
принцип
изисква да се провеждат само изследвания, които имат обучаващо и възпи-
таващо значение.
-принцип за обективност на изследването. Той изисква: обективни
показатели за изследване; обективно регистриране на данните;
обектива интерпретация на получените резултати; коректност на
изводите от изследването; научна доблест в онези случаи, когато
трябва да се отрази несъответствие между резултатите и хипотезата на
изследване;
- принцип за единство на теорията и практиката. Този принцип изисква
резултатите от изследванията да се обобщават едновременно като
принос към теорията и като препоръки за усъвършенстване на
практиката. Обобщаването на челния педагогически опит
едновременно да се насочва към развитие на теорията и към масово
внедряване.
2.2 Методи за психолого-педагогически изследвания
Методите на психолого-педагогическото изследване отразява единството
на задачите, които двете науки си поставят във връзка с издигане
ефективността на учебно-възпитателния процес. Също така то отразява
необходимостта от взаимодействие на двете науки при осъществяване
експериментално обучение.
Методите на психолого-педагогическите изследвания:
Наблюдение метод чрез, който организирано и целенасочено се
регистрират факти по предварително определена изследователска задача.
Чрез този метод се фиксират проявите на поведението и резултатите от
дейността с оглед установяването на определени психилогически
закономерности. Наблюдението е ефикасен метод за изследване, когато
отговаря на редица изисквания: целенасоченост, плановост, обективност,
организираност.
Самонаблюдението – разновидност на наблюдението, при което
вниманието на изследователя е насочено към процесите, които протичат
„вътре”. Особено значение има самонаблюдението за способността на
педагога да осмисля равнището на постиженията в педагогическата теория
и педагогическата практика.
Психолого-педагогически експеримент. Експериментът се провежда в две
разновидности лабораторен и естествен експеримент. В лабораторния
експеримент се използва апаратура, която осигурява прецизни резултати,
изразени в количествени величини и удобни за статистическа обработка.
Естественият експеримент се организира при естествени условия, които за
психолого-педагогическите изследвания са реалните условия на учебно-
въз-питателния процес. Естественият експеримент съединява
положителните черти на наблюдението и на лабораторния експеримент.
Този експеримент позволява психичната дейност да се изучава в условията
на обучението, труда, играта.
Социометрични методи. Чрез тях се установява социометричният статус
на участниците в експерименталното обучение, което подпомага
правилното интерпретиране на данните, получени чрез основните методи.
Вариант на социометричните методи е рефрентометрията. Специфичното
за него е, че социометричните данни се съпоставят с оценки на
референтна група, избрана от самото изследвано лице.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
17 май 2022 в 00:25 потребител на 38 години от София
 
Подобни материали
 

Справедливото поведение и ролята му за социализацията на детето


В търсене на справедливост, право и заслуга, според Фройд детето първоначално реагира директно на доминиращите импулси към дадения момент. По-късно, то постига способност да предвижда алтернативни начини за реакция и техните последствия...
 

Педагогическа характеристика на ДЗПР (деца със задръжки в психическото развитие)

23 фев 2008
·
358
·
2
·
510
·
356

Педагогическа характеристика на ДЗПР (деца със задръжки в психическото развитие).
 

Свойства на вниманието


Човекът е възприемаща и мислеща личност. Всички познавателни процеси - били те възприятие и мислене са насочени към този или онзи обект, в които те се отразяват.
 

Рефлексията в практиката. Рефлексивните технологии

26 фев 2008
·
507
·
15
·
4,002

Използван е учебникът на доц. В. Василев- Рефлексия. (Реферата е в/у 3-та глава).
 

Социализацията на детето посредством възпитанието като социален феномен.

14 мар 2008
·
727
·
11
·
2,136
·
557
·
1

Социализацията на детето. Възпитанието като социален феномен. Основни фактори, окзващи възпитателно влияние върху детето.
1 2 3 4 5 » 10
 
Онлайн тестове по Педагогическа психология
Тест по педагогическа психология: комуникация, мотивация, саморегулирано учене
междинен тест по Педагогическа психология за Студенти от 2 курс
Тестът има за цел да провери знанията ви върху теми като комуникация и общуване, мотивация по отношение на ученето, саморегулирано учене. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
80
1
19.06.2013
» виж всички онлайн тестове по педагогическа психология

Методи на психолого-педагогическо изследване

Материал № 450938, от 04 фев 2010
Свален: 376 пъти
Прегледан: 455 пъти
Предмет: Педагогическа психология, Психология
Тип: Реферат
Брой страници: 8
Брой думи: 1,491
Брой символи: 10,598

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Методи на психолого-педагогическо изследване "?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала