Големина на текста:
ЕСЕ
ТЕМА: „ ТЕРОРИЗМЪТ – НОВАТА ЗАПЛАХА
ЗА СИГУРНОСТТА В 21 ВЕК“
В модерното общество битува идеята, че тероризмът е ново явление
зародило се в последните няколко десетилетия на ХХ век. Но това никак не
е така. Тероризмът винаги е бил част от световната човешка история.
Какво е тероризъм? Малко са думите, които са успели така неусетно,
но така усезаемо да навлязат в нашия речник. Както и за „интернет” – още
един прекомерно употребяван термин в края на ХХ век, повечето хора
имат някаква представа или впечатление за това, какво е тероризмът, но им
липсва точното, конкретно и истинско определение за думата. Тяхното
мнение е дошло донякъде от съвременните медии, чиито стремеж да
предадат явления в кратко ефирно време или на възможно най-малко площ
във вестникарската страница, навярно е допринесъл за случайния етикет
„тероризъм”, прикрепян към различни прояви на насилие.
С термина „тероризъм“ се означава използването на насилие за
постигане на определени политически цели. Потърпевшите от
терористичните актове могат да бъдат висши длъжностни лица; военни;
хора, които обслужват интересите на правителствата; обикновени
граждани. Терористичните актове могат да бъдат извършени от отделни
хора, от групировки или дори от държави, като за тях това е алтернатива
пред директното обявяване на война.
Тероризмът е явление, което трябва да различаваме и отделяме от
криминалната и организираната престъпност. То се отличава съществено
от конвенционалната война и не следва принципите на въоръжената борба,
тъй като терористичните акции обикновено нямат за цел трайно
овладяване или задържане на територия или обект. Тероризмът се явява
специфична форма за продължение на политиката с крайни, насилствени
средства. Той е нов вид противоборство, без правила, без фронт, тил и
граници и с особена жестокост. Вследствие на тези особености и на факта,
че той засили и разнообрази проявленията си в последните десетилетия,
тероризмът се превърна в един от водещите компоненти на новата среда за
сигурност. Но какво разбираме под тероризъм, каква е неговата същност?
Поради универсалната си природа тероризмът може да служи за
постигането на различни цели – от завоевателни , користно корпоративни,
до защита на националните интереси, сваляне от власт на омразни,
потискащи режими, национално-освободителни борби и т.н.
Тероризмът е противозаконно използване или заплаха за използване
на насилие против лица или обекти за достигане на политически или
социални цели.Обикновено той е насочен към заплашване и
принуждаване на правителства, групи или отделни лица с цел изменение
на тяхната политика или действия.
Тероризмът е система за постигане на политически и социални цели
с публично използване на насилие или заплаха от насилие за оказване на
психологическо въздействие върху официални институции, социални
групи и лица за изменение на тяхното поведение в направление, желано от
субекта на насилието.
Тероризмът е едно ужасно явление на нашето съвремие, което води
до разпадане на обществено – политическите структури , всява страх и
ужас , които от своя страна са пречка за социалния прогрес. Борбата с това
явление изисква консенсус между държавите и народите в света и общи
договорености за постигането на колективната сигурност , изисква нов вид
възпитание , обучение и поведение .
Целите на тероризма според мащабите и съдържанието им са
стратегически и тактически.
Една от типичните стратегически цели на терористичните
организации от различни направления е стремежът и опита да се
дестабилизира обстановката в отделни страни и региони.
Тактическите цели характеризират ежедневната дейност на
терористичните организации.Тези цели, както показва терористичната
практика, в най-общ вид са насочени основно към достигане на междинни,
ограничени резултати за подготовка и реализация на мащабни
стратегически цели и на осигуряването на материални и финансови
средства за продължаване на дейността на организациите.
Целта, преследвана от терористите, винаги е политическа. Чрез
дейността си те се стремят да подкопаят политическите устои в страните
където извършват насилствена престъпна дейност, да привлекат
вниманието на международната общност върху определен проблем и
формират обществено мнение. Отслабването на държавните структури и
формирането на проблеми в управлението на страната са главните цели на
терористите, а това разкрива същността на тероризма като явление.
Използвайки насилието терористите въздействат върху съзнанието
на обекта, с цел мотивирането им да предприемат или не някакво действие,
т.е. към мотивиране на определено поведение, желано от терористите.
Аз съм на мнение че голяма част от хората не са много наясно с темата
за тероризма. Всеки един знае поне един пример за терористичен акт от
последните години, но сякаш новините за тях идват и отминават. Но в
днешно време никой не може да се чуства спокоен и с лека ръка да
подминава такива наболели теми от ежедневието ни, защото
терористичните организации са се развили до такава степен, че вече
очакването на следващият атентат е нещо обичайно. Затова аз смятам,
че всеки един човек трябва да се образова както за грозящите го трудно
лечими или неизличими болести, така и за теми като тероризма и как да
се пазим, а защо не и как да противодействаме.
Тероризмът е определян за бич на миналото, на настоящето и надявам се
да се промени това в бъдещето, защото при него загиват напълно невинни,
нищо не подозирзащи хора, които незнаейки какво ги грози нямат и шанса
да се защитят.
Борбата срещу тероризма и изграждането на система за глобална
сигурност очевидно ще вървят в две посоки. Първата е свързана с
утвърждаването на нови правила за регулиране на международните
отношения, включващи спазването на човешките права, намаляване на
неравенството, разбирателство и сътрудничество между страните и
културите им.
Втората насока е свързана с изграждането на сериозна нормативна
система за противодействие като превенция и санкциониране проявите на
международен тероризъм.
Мерките за противодействие и борба срещу тероризма като
национален приоритет са сериозно предизвикателство към управляващите
политически елити на отделните държави.
Борбата срещу тероризма е отговорност на цялото общество.
Несериозно е да се счита, че това е по силите на отделна институция,
колкото и силна да е тя. Тази борба не е по силите дори на една отделна
държава. Успешните действия срещу тероризма изискват укрепване на
сътрудничеството между държавните институции вътре в отделните
страни и в международен план.
В борбата срещу тероризма има две фундаментални условия за
постигане на успех:
- да се дефинират и премахват причините, които го пораждат;
- да се извършва превенция, когато причините не могат да бъдат
отстранени поради едно или друго обстоятелство.
Освен това можем да търсим противодейсвие на терористични атаки
като се:
- предотвратяват терористични актове при наличие на достоверна
информация за тяхната подготовка и получена задача от политико-

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
15 апр 2019 в 18:29 ученичка на 25 години от Благоевград - ЧПГ "Джон Атанасов", випуск 2012
03 фев 2019 в 11:33 ученичка на 26 години от Враца - СОУ "Никола Войводов", випуск 2012
27 яну 2019 в 18:40 студент на 24 години от Бургас - Бургаски свободен университет, факулетет - Център по юридически науки, специалност - Право, випуск 2020
19 яну 2019 в 14:15 студентка на 24 години от Благоевград - Югозападен университет "Неофит Рилски", факулетет - Правно- исторически факултет, специалност - Публична администрация, випуск 2016
06 дек 2018 в 14:23 ученичка на 26 години от Сливен - ПГХТ, випуск 2009
07 ное 2018 в 22:08 в момента не учи на 30 години
17 окт 2018 в 21:09 потребител на 22 години
09 сеп 2018 в 20:38 студент на 24 години от Велико Търново - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", факулетет - Историкически факултет, специалност - История, випуск 2016
01 сеп 2018 в 16:48 студент на 23 години от Пловдив - Колеж по икономика и администрация, факулетет - втори, випуск 2018
07 юни 2018 в 17:06 студент на 21 години от Пловдив - ВУСИ, факулетет - национална сгурност, специалност - НСАД, випуск 2019
 
Подобни материали
 

Понятие за национална сигурност


Със закона за защита на класифицираната информация на практика се въвежда ограничаване на правото за достъп до информация, предвидено в чл. 41 на Конституцията. Това ограничение е основано на защита на "националната сигурност". От разбирането на това...
 

Еволюция на концепцията за сигурност 1


Национални интереси в областта на сигурността. Среда за сигурност - международна среда за сигурност, вътрешна среда за сигурност. Рискове и заплахи за жизненоважните национални интереси. Стратегически цели...
 

Борба с тероризма


Съгласно чл. 129 от раздел VII на ППЗМВР, Национално звено "Европол" е създадено в рамките на структурата на Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" - Национална служба "Полиция" - МВР...
 

Теми за държавем изпит по Национална Сигурност


Всички теми за държавен изпит общо са около 70 - сбито разработени материали по кризи и конфликти мвждународни отношения гражданска защита управление на сложни системи и др....
 

Военна доктрина


Военната доктрина на република България е система от стратегически възгледи, принципи и подходи за гарантиране на националната сигурност във военнополитически и военен аспект.
 
Онлайн тестове по Полиция, отбрана, национална сигурност
Тест по основи на националната и международната сигурност
изпитен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти от 2 курс
Тестът е изпитен за УНИБИТ при Стойчо Стойчев, 2 курс, задочно обучение. Състои се от 60 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
60
70
1
5 мин
11.09.2013
Тест върху Закона за защита на класифицираната информация
изходен тест по Полиция, отбрана, национална сигурност за Студенти
Тестът се полага в НВУ "Васил Левски" - В. Търново, факултет "Общовойскови", катедра "Национална и регионална сигурност"...
(Лесен)
24
616
2
13.10.2011
» виж всички онлайн тестове по полиция, отбрана, национална сигурност

Тероризмът – новата заплаха за сигурността в 21 век

Материал № 446405, от 29 яну 2010
Свален: 198 пъти
Прегледан: 231 пъти
Качен от:
Предмет: Полиция, отбрана, национална сигурност
Тип: Есе
Брой страници: 5
Брой думи: 1,237
Брой символи: 7,890

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Тероризмът – новата заплаха за сигурността в  ..."?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения