Големина на текста:
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ.
ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ
Социалната психология се интересува от психологичните процеси,
свойства и състояния на човека, но разгледани в групов контекст, в контекста
на взаимодействието на човека с другите хора.
Общата психология се интересува от паметта на човека, социалната
психология се интересува от колективната памет. Общата психология ни дава
познание за възприятието изобщо – как човек възприема външния свят,
социалната психология не се интересува от процеса на възприемане, а се
интересува от възприемането на социалните обекти: другия човек, групата
от хора, институциите, обществото като цяло. При социалната психология
говорим за социално възприятие и социална перцепция.
Предметът на социалната психология се състои в изследването на
онези механизми, които се разгръщат у индивидите в процеса на тяхното
взаимодействие и общуване.
Всички психологически дисциплини боравят с общи категории и
понятия, например категорията личност, но има и категории и понятия, които
са характерни само за социалната психология. Такива понятия са социална
перцепция, атитюд, социална мотивация, атрибуция (приписване на
причинност).
При общуването ни с другите хора ние се питаме не само защо
лицето „Х” постъпва така спрямо мен, но си даваме и отговор на въпроса защо.
По някакъв начин ние приписваме причинност.
Социалната психология си има и свои методи на изследване като
наблюдение, социално-психологически експеримент и т.н.
ОСНОВНИ СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ
Социалната психология се обособява като самостоятелна
дисциплина в началото на ХХ век. От нея произлизат политическата
психология, психологията на групите. Впоследствие започва да се прави
разлика между организираните и неорганизираните групи: тълпата е
неорганизирана група, една фирма е организирана група. Като отделна област
се формира психологията на тълпите и съвсем отделно се изследва
психологията на организираните социални групи. Така възниква
организационната психология, като дериват на социалната психология.
Психологията на общуването също се обособява като самостоятелна
област.
1.Ролева теория – тя е създадена през 70
те
години на ХХ
век и е основана на театралната метафора. Според тази теория в живота
хората изпълняват роли. През своя живот индивидите участват в групи, те са
членове на различни групи, а всяка група е съвкупност от роли, които трябва да
се изпълняват, т.е. има съвкупност от предварително зададени или определени
- 1 -
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
функции, които индивидите трябва да изпълняват. Ролите в групата са
съпроводени с определени очаквания. Съобразно очакванията се определят и
т.нар. норми. Ако дадена роля не се изпълнява съгласно очакванията, т.е.
съгласно нормите, следват т.нар. групови санкции.
Съгласно ролевата теория хората по принцип са конформисти и
обикновено се съгласяват да изпълняват ролите.
Ролята определя не само поведението на човека, но и неговите нагласи
и вярвания. С промяната на ролята се променят и нагласите на хората.
2.Теория за подкреплението тази теория се базира на
допускането, че социалното поведение на хората зависи от външните събития
или от външни стимули:
S? R
(стимул) (реакция)
Основното в тази теория е терминът „подкрепление”. Съгласно тази
теория при периодично повтаряне на действието на външните стимули се
подкрепя определен вид поведение.
Пример: Ако един стимул е съпроводен с положително подкрепление,
то реакцията се затвърждава и впоследствие поведението се повтаря и
обратното.
3.Близка до теорията за подкреплението е теорията за
социалното учене. Съгласно тази теория човек учи, в това число той научава
и модели на поведение, посредством прилагане на подкреплението. Според
тази теория подкреплението е механизъм за усвояване на поведение, но се
допуска, че хората, индивидите, могат да усвояват модели на поведение и чрез
имитация. Т.е. не е необходимо непременно да участваме, за да реагираме, а е
достатъчно само да наблюдаваме даден модел на поведение и да си правим
изводи дали да го прилагаме или не.
4.Теория за социалната размяна – тази теория също
използва подкреплението, но чрез него обяснява взаимодействието между
индивидите. Теорията допуска, че индивидите са хедонистични и този
хедонизъм е валиден и по отношение на взаимодействието между тях.
Общуването между индивидите може да се представи като процес на размяна
(разменят се действие-резултат), резултатите от която се оценяват от
индивидите като полезни или вредни за тях. Ако преценката е, че резултатите
са полезни, взаимодействието се закрепя и продължава, а ако преценката е с
отрицателен знак, взаимодействието се прекратява.
Основен в тази теория е въпросът за справедливостта. При общуването
си, ако човек усети, че е налице несправедливост в отношенията, той се
стреми да я елиминира.
5.Когнитивна теория според когнитивната теория
формулата S ? R не може да е така директна, защото външният стимул винаги
- 2 -
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯпроф. дфн Крум КРУМОВ
се пречупва през определена ментална активност, през паметта, мисленето,
възприятието, през когнитивната структура на индивида. Всеки един индивид
носи в себе си точно определена когнитивна структура, има различни познания,
ценности, спомени и т.н.
Стимулът може да е един и същ, но на базата на различните когнитивни
структури, този стимул се възприема по различен начин от индивидите.
Когнитивни структури и схеми – те съществуват в нашето съзнание
и представляват определени форми, през които се пречупва информацията,
постъпваща от външния свят.
Когнитивна консистентност – това е познавателната
непротиворечивост. Съгласно принципа на когнитивната консистентност
хората, в своето поведение, постъпват така, че техните мисли, чувства и
разсъждения да са консистентни, да са непротиворечиви и последователни.
Ако е налице някакво противоречие, индивидите се стремят да го елиминират
или да стигнат до съответствие.
Пример: Лицето Х има силно изразена неприязън към наркотиците,
оказва се обаче, че неговият приятел или приятелка употребяват
наркотици. Налиже е противоречие между положителните чувства към
приятеля и отрицателното отношение към неговото поведение. Съгласно
принципите на когнитивната консистентност, лицето Х трябва да
приведе в съответствие тези две противоречащи си когниции – или да
елиминира първата, или втората.
6.Теория за символическия интеракционизъм в
основата на тази теория са когнитивните процеси. Според нея хората общуват
успешно помежду си, ако боравят с идентични символи, ако приписват еднакво
значение на обектите. За хората е важно не какво е обективното значение на
техните постъпки, а как тълкуват те взаимно своите постъпки.
КАТЕГОРИЯТА ЛИЧНОСТ В ПСИХОЛОГИЯТА
Това е основната категория в социалната психология, а и в психологията
изобщо. Науката влага точно определено съдържание в следните термини:
Човек – това е термин в най-общия смисъл. В него се влага най-
широко съдържание, с него може да се обозначи новороденото, умиращия
старец...
Индивид – този термин е с по-тясно съдържание от термина човек,
под индивид се разбира човекът като представител на биологичния вид homo
sapiens. Този термин използваме, когато искаме да наблегнем върху
биологичната същност на човека. С този термин ние нямаме предвид човека
като носител на социални качества.
Личност – това е човекът като носител на съзнание, като носител на
определен социален опит, чието най-важно качество е, че е социално
същество.
Индивидуалност – хората си приличат помежду си по своите
личности, всеки човек обаче притежава характеристики, валидни само за него,
- 3 -

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Социална психология

Материалът включва ликционния курс по дисциплината социална психология, обхваща основните моменти от теоретичните основи на предмета....
Изпратен от:
Борислав Николов
на 2010-01-25
Добавен в:
Лекции
по Социална психология
Статистика:
1,057 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
Социална психология - СПЕШНО!
добавена от poli_kupona 24.02.2019
3
20
социална отговорност на специалиста в сферата на социално -културно обслужване
добавена от TEDI_DIMOVA 06.06.2012
1
17
Подобни материали
 

Социална перцепция

12 яну 2011
·
222
·
8
·
2,458
·
297

Благодарение на процеса на социална перцепция ние можем да интерпретираме и разбираме социалната действителност. Най – сложният процес на възприемане се свързва с разбиране същността на другите и...
 

Работа по случай: Жена с проблеми в брака

17 сеп 2011
·
121
·
6
·
1,470
·
207

Симона разказва как се е запознала с мъжа си и какво я е подтикнало да се омъжи за него. На 30- годишна възраст, когато връстниците и са се оженили, изпитала страх да не изостане от традициите...
 

Казус по социална работа със случай

09 мар 2011
·
440
·
3
·
560
·
9

Разгледан е конкретен случай за социална работа...
 

Самоубийството от гледна точка на религиите

19 яну 2017
·
4
·
4
·
1,324

Самоубийството – сиуцидът е насилие насочено към себе си и умишлено прекратяване на собствения живот. По данни на СЗО за 2002 г. от смърт в резултат суицид ежегодно загиват 10-15 от 100 000 души...
 

Основи и организация на социалната работа


Специалност Социална дейност, КП основи и организация на социалната работа...
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Социална психология
Тест по социални комуникации
изходен тест по Социална психология за Студенти от 1 курс
Тест по социални комуникации. Всички въпроси имат само един верен отговор.
(Труден)
10
125
1
04.07.2013
Увод в социалната психология
изпитен тест по Социална психология за Студенти от 2 курс
Изпитен тест в НБУ, дистанционно обучение - курс "Увод в социалната психология". Всеки въпрос има само един верен отговор.
(Труден)
30
25
2
7 мин
16.07.2019
» виж всички онлайн тестове по социална психология

Социална психология

Материал № 444660, от 25 яну 2010
Свален: 1,057 пъти
Прегледан: 1,018 пъти
Качен от:
Предмет: Социална психология, Психология
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 8,358
Брой символи: 51,559

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Социална психология"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала