Големина на текста:
Разкриваненаруднично
поле
.Разработването на  находищата на ПИ 
представлява последователно прокарване на 
различни минни изработки в границите на 
находището или на част от него ,наречено 
рудничнополе
 .
Видоверазкриващи
изработки
:основни­главни и спомагателни и 
допълнителни.Основните разк.изработки се 
прокарват в самото находище по скалите от 
долнището или горнището или във фланга на 
находището по линията на разпространение 
извън границите му.Главна разкизрабза 
подем на ПИ.Спомаг.разк.израб.се прокарват 
близо до основната.Ако основната 
разкрив.изре разположена в средата на 
рудничното поре,на двата фланга се прокарват 
спомагат.вентилац.израб­ки.
Фактори
влияещивърхуначинанаразкриване
­
релефът на повърхността,размерите и ъгалът 
на западане на наход.,физико­механичните 
свойства на ПИ и вместващите скали,ценноста 
на ПИ и разпределението му в границите на 
находището и 
миннотехнически.
Класификацияна
:начинитенаразкриване
прости­
,вертикалнашахтанаклонена
,;шахтащолни
комбинирани­
. вертшахтаи
. , сляпавертшахтащолняи
. , вертшахтащолняи
.. , .слвертшахтавертикарнаислнаклонена
.шахта Разкриванесвертикална
шахта:а)
разкриване на хоризонтално 
залягащо находище
-
Те обикновена се 
разкриват с верт.шахти,разположени в средата 
на рудничното поле.За запапазване на шахтите 
от нарушаване се оставя 
.целик
б)
разкриване  
на полегато залягащи наход
.­1.Тук шахтата 
може  да се разположат от към горната 
граница на руднич.поле,там където 
находището е най близо до повърхността.ПРи 
това положение шахрата има незначителна 
дълбочина,но за разкриването на етажите се 
прокарва уклон,дължината на който при 
разработНа посл.етаж  достига размерите на 
рудн.поле по западане.2.Шахата може да се 
разположи от към долната граница на 
руд.поле,там където находището е на най­
голяма дълбочина.В този случей верт.шахта 
има голяма дължина и за спускане на ПИ от 
етажите към шахтата се прокарва дълъг 
брензберг.3.Шахтата може да се разположи 
приблизително по средата на размера на 
западане на рудничното поле.Тогава тя ще има 
средна дължина.Горната част на руничното 
поле се разкрива с бремсберг,а долната –с 
уклон.дължините им в този случей са 
значително малки,отколкото при първите два 
случея.
в)
р
азкриване на ноклонено залягащо ноходище­
При наклон на находищ.по голямо от 
25град.условията за трансп.на ПИ стават 
неблагоприятни и за това се преминава към 
разкриване с вертикална шахта и 
травербани.Разкрив.на първия етаж се 
извършва обик.с две централно разположени 
шахти и два етажни травербана.По време на 
разкр.на първия етаж се разкрива втория етаж 
и след това се подготвя.Когато добивните 
работи преминат на втория етаж,извозния 
травербан на първия етаж  става вентилац.,а 
новия травербан служи за извоз на ПИ.
г)
Разкр
иване на стръмнозалягащо находище­
При 
наклон по­голям ог 50градНа находището.Те 
се разкриват изключително с вертикални 
шахти и травербани.Разположението на 
верт.шахта може да бъде различно.Тя  може да 
се разположи в скалите от горнището.В този 
случей шахтата се прокарва извън зоната на 
обрушване от горнището,което е свързано с 
прокар.на дълги травербани,или по близо до 
находището,с което се намалява дължината на 
травер.Вертикалната шахта може да се 
разположи по такъв начин,че да пресича 
находището на известна дълбочина.В този 
случей дължна травсе намалзначително,но 
оставянето на цилик е наложително.Шахтата 
може да се разположи изцяло по скалите от 
долнището.В такъв случей деформирането на 
скалите отгорнището при разработване няма 
да окаже вредно влияне в/у разкрив.израбна 
повърх.
Ра
криваненанаходищаснаклоненашахта
Той се прилага най­често при полегати 
находища,но може да се приложи и при 
разработване на наклонени и  и даже стръмни 
находища.Наклонените шахти се прокарват 
обикновено по ПИ,но в отделни случеи се 
прокарат в скалите от долнището и  дори в 
горнището.В първият и в последния случей е 
необходимо да се остави предпазен цилик.При 
разкриването се прокарват най малко две 
наклонени шахти на разтояние една от друга­
30­40 м.Едната служи за подем на ПИ ,а 
другата да движение на работниците.От 
наклонената шахта се прокарват изработките 
на рудничния двар,извозната и 
вентилационната галерия на първия 
етаж.Подемът на ПИ по наклонената шахта в 
зависимост от ъгала на наклона и се 
осъществявя с вагонетки,скрипове или с 
транспортьори .При ъгъл на наклона на 
шахтата до 18 град.подемът се извършва с 
лентови транспортьори.При ъгал на наклона 
до 30 градс вагонетки,а при по голям ъгал от 
30град.със скрипове и клетки.Разкриването по 
ПИ с наклонени шахти има следните 
предимства:простота на схемата на 
разкриване,малки разходи ,добиване на ПИ 
при прокарване на шахтата.Разкриването с 
нак.шахти има и недостатъци:по­голяма 
дължина на шахтата в сравнение е верт.шахта 
при еднаква дълбочина на разкриване,по­
голяма държина на подема  и по­големи 
разходи.При хоризонтални 
находища,намиращи се близо до 
повърхността,разкриването може да се 
извърши и с наклонена шахта,прокарана по 
скалите от горнището.Шахтата се прокарва 
под  ъгал до 18 град.и извозването на ПИ става 
е високоскоростни лентови транспортьори.

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.
Последно свалили материала:
ДАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
27 ное 2019 в 20:42 в момента не учи на 38 години
 
 
Онлайн тестове по Геология
Геология
изпитен тест по Геология за Студенти от 1 курс
Тектоника, земетресения, образувания. Тест по основи на геологията и обща геология за студенти, редовно обучение, МГУ. Включени са въпроси само с един верен отговор.
(Труден)
36
1
1
3 мин
29.07.2019
» виж всички онлайн тестове по геология

Разкриване на руднично поле

Материал № 444034, от 25 яну 2010
Свален: 46 пъти
Прегледан: 50 пъти
Качен от:
Предмет: Геология
Тип: Пищов
Брой страници: 1
Брой думи: 738
Брой символи: 4,197

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Разкриване на руднично поле"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала