Големина на текста:
ТОПОГРАФСКА КАРТОГРАФИЯ I
Част I
УВОДЕН РАЗДЕЛ
Тема 1
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ТОПОГРАФИЯТА
1. Топографията в древния свят
Терминът “топография” произлиза от гръцките думи “топос” (местност) и “графос
(пиша) може да се преведе като “описание (изобразяване) на местността”. Счита се,
първите карти на земната повърхност са изработвани в древността, главно за да се изобразят
на тях транспортните пътища. Това са били предимно схеми без измерителна стойност,
подобни на тези, които сега чертаем, за да обясним на някой как да стигне до определено
място.
Вавилонците, по времето на Саргон I (ок. 2300 г.
пр.н.е.), са били първите, които са провеждали топографски
измервания с цел да определят подлежащите на облагане
площи. Резултатите от измерванията те фиксирали на глинени
плочки (фиг. 1.1), някои от които се намират днес в
Британския музей. Картата на Месопотамия, намерена в Нузи,
е датирана около 3800 г. пр.н.е. и се счита от някои учени за
най-старата карта в света
1
.
Египтяните изработвали върху папирус планове на
градове, рудници и големи строежи. Получило развитие и
картографирането на пътищата. На картата, създадена във
връзка с похода на Сети I (1366 - 1333 г. пр.н.е.) в Сирия, са
изобразени множество топографски детайли по пътя от
Пелузиум до Герополис.
Основите на съвременната топография са били
заложени в Древна Гърция. Гърците първи са разделили
теоретичната от практическата картография. Въвели са паралелите и меридианите
(Ератосфен 276-194 г. пр.н.е., Хипарх II век пр.н.е); определена е била обиколката на Земята
(Ератосфен - 39700 km., което за следващите 1500 години е било най-точното измерване);
започнало е използването на картните проекции (Хипарх II век пр.н.е). До нас не са
достигнали образци на древногръцки карти, но редица автори, като Херодот (484-425 г.
пр.н.е.), Аристофан (446-385 г. пр.н.е.), Страбон (64 г. пр.н.е. - 23 г. от н.е.) споменават за
използването на карти на света за практически цели и за обучение.
В древния Рим се е развивала предимно практическата картография. Икономическият
и политическият живот в Империята много е зависел от транспортните връзки на Рим с
провинциите. Поради това римляните изградили гъста пътна мрежа. По решение на сената,
по времето на Гай Юлий Цезар (100-44 г. пр. н.е.), започнали измервания на пътищата с
обозначение на разстоянията по тях с каменни стълбове. Измерванията били завършени по
времето на император Август (63 г. пр.н.е. - 14 г.). Вероятно това са първите масови
топографски работи в историята на човечеството. На основата на измерванията били
1
За най-стара се смята откритата в Catal Huyuk (днешна Турция) стенна карта, датирана от Harvey към 6200 г.
пр.н.е. Тъй като тя е по-скоро рисунка на древен град от птичи поглед, нейното приемане за най-старата карта
на света е спорно.
Част I. Уводен раздел
Фиг. 1.1 Вавилонска карта
от глина
7
Станислав Василев
съставени пътни карти, от които само няколко са запазени до днес. На тях пътищата са
означени с верните си дължини, но всички останали дължини са схематично нанесени, като
изображението е силно свито в посока север - юг. Моретата са нанесени като тесни ивици.
Най-значителното картографско произведение на римските картографи, достигнало
до нас е пътната карта Tabula Peutingeriana, известна и като Пейтингерова таблица (фиг. 1.2).
Запазеното копие е от IV век, но вероятно е пречертано от по-стара карта. Състои се от 12
пергаментови листа с обща дължина 6.82 m. Картата е на рула, които позволяват тя лесно да
се използва по време на път. На нея е изобразена Римската империя от Британските острови
до Индия.
Фиг. 1.2 Фрагмент от Tabula Peutingeriana
В Римската империя е създадена специална професия агримензор (agrimensor -
земемер). Агримензорите извършвали снимки, съставяли карти и разпределяли земята между
легионерите. В запазените до днес четири екземпляра от инструкцията за извършване на
земемерните работи може да се установи високото качество, с което са изработвани
плановете и картите в древния Рим.
Топографията в Древен Китай се е развивала по самостоятелен път. В повечето
случаи са създавани карти на малки територии за обезпечаване на административно-
стопански нужди. Най-старите китайски карти, които са известни сега, се датират към III век
пр.н.е. Наскоро в провинция Гансу, Китай е открита карта от 239 г. пр.н.е, на която е
изобразено царството Кун. Тези карти са били оформяни върху дървени плоскости, затова
повечето от тях не са запазени да наши дни.
Точността на детайлите в някои карти от II век пр.н.е. показват, че те са изработени в
резултат на преки полски измервания. Установено е, че китайците са използвали компас и
разнообразни инструменти при съставяне на картите си. За първи път в Китай е започнало
създаване на дребномащабни карти на основата на умаляване и трансформиране на няколко
карти в по-едър мащаб. По това време в Европа се е подхождало по обратния начин:
увеличавани са части от карти на света, при което са се получавали значително по-неточни и
деформирани карти, в сравнение с китайските.
Тема 1: Кратка история на топографията
8
ТОПОГРАФСКА КАРТОГРАФИЯ I
Китайците първи са въвели системата от правоъгълни координати върху картата (Чан
Хенг, 78 - 139 г.), като са изхождали от представата, че Земята е плоска и квадратна.
Голям принос в китайската теоретична картография има Пей Сю (223 - 271 г.), считан
за баща на китайската картография. Той обобщил шест основни принципа при съставянето
на картите, сред които: мащабност на изображението, предаване на правилно съотношение
между отделните части на картата, използване на измерени разстояния при картосъставянето,
изобразяване на превишенията на картите и др. Изработеният от него “Регионален атлас Сю
Кунг”, съдържащ 18 картни листа, е най-ранният регионален атлас достигнал до нас. Пей Сю
съставил и карта на Китай, която според описанията на съвременниците му била толкова
голяма, че сам човек не можел да я разгъне.
В танския период на Китайската империя (618-907 г.) правителството на Китай издало
декрет, според който всеки управител на провинция трябвало веднъж на три години да
представя карти на своята територия. Този факт показва значението, което е отдавано на
топографските карти в Китай. На основата на тези карти и на направени допълнителни
измервания, през 801 г. била съставена “Карта на Небесната империя и на варварските
страни с моретата” в М 1 : 1 800 000. Тя е изключително точна и детайлна спрямо
създаваните преди нея карти на такива големи територии.
Арабската картография (VII - XIV век), благодарение на досега си както с
Византийската култура (наследник на гръцките и римските традиции) така и с китайската
картография, е достигнала висока
степен на развитие. Арабите са били
добри математици, което дало
отражение в техните карти. Често
географските обекти се изобразявали
със строго геометрични знаци
(окръжности, триъгълници,
многоъгълници и т.н.).
Най-значителното
произведение от този период е
Атлас на Исляма”, създадено от
трима автори, живели по различно
време през X век. Атласът се
състои от световни карти, карти на
Арабската държава, на Индийския
океан, на Средиземно и Каспийско
море, на Средна Азия и на други
държави. Геометризмът и
симетрията са основни характерни
черти на картите в атласа. Дори в
извивките на реките и на бреговата
линия създателите на атласа са
предпочели да запазят
геометричната правилност,
отколкото географската
правдоподобност и точност.
Картите портулани
2
са се
появили практически едновременно
при арабите (“Магрибската карта” на фиг. 1.3 от 1330 г.) и при италианците (“Пизанската
карта”, ок. 1300 г.). Историците не са изяснили произхода на тези карти, които значително
се различават от всички останали до този момент. Те се появяват през XIII век, като напълно
завършени картографски произведения и се използват четири века почти без изменение от
европейските и арабските мореплаватели.
2
Морски навигационни карти.
Част I. Уводен раздел
Фиг. 1.3 “Магрибската карта” (прерисувана)
9

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

История на топографията

Пълна история на топографията - условни знаци в миналото...
Изпратен от:
Мартин
на 2010-01-23
Добавен в:
Учебници
по Геометрия и топология
Статистика:
48 сваляния
виж още
 
 

История на топографията

Материал № 442481, от 23 яну 2010
Свален: 48 пъти
Прегледан: 185 пъти
Качен от:
Предмет: Геометрия и топология, Математика
Тип: Учебник
Брой страници: 18
Брой думи: 6,665
Брой символи: 39,711

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "История на топографията"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Намери частен учител

Николай Ненков
преподава по Геометрия и топология
в град София
с опит от  6 години
431 78

виж още преподаватели...
Последно видяха материала