Големина на текста:
12
1.ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМАТА НАССР
Безопасността на храните е проблем с глобална значимост както за
потребителите, така и за всички производители от хранително-вкусовата
промишленост в България, страните от ЕС и в останалите държави.
Съществуват много стандарти, нормативни разпоредби и различни методи за
контрол, разработени с цел максимално да се гарантира производството на
безопасни храни. До този момент най-ефективен метод за контрол на
потенциалните рискове по отношение безопасността на храните е НАССР.
В основата на системата HACCP са залегнали 7-те принципа на Codex
Alimentarius (Кодекс на храните). Съгласно Директивата на Европейската
общност 93/43/ЕЕС от 14 юни 1993 г. за хигиенните норми при
производство на хранителни продукти, НАССР става задължителен за
всички държави, членки на ЕО. В основата на HACCP са залегнали и
изискванията на Директива 178 от 2002 г на ЕО. Най-новите нормативни
документи на ЕО, обединяващи всички досегашни нормативни документи
на ЕО по безопасност на храните бяха приети през м. април 2004 г. и
влизат в сила от 01.01.2006 г. В България са в сила от 1.1.2007 г. за всички
обекти, произвеждащи и търгуващи с храни.
Системата НАССР е възприета от хранително-вкусовия сектор в целия свят.
Codex Alimentarius прилага НАССР като международен стандарт. САЩ,
страните – членки на Европейския съюз и много други страни използват НАССР
като основа при разработването на нормативни разпоредби, регулиращи
дейността в хранително-вкусовата индустрия.
Анализът на риска и контрол на критичните точки – НАССР (от англ. Hazard
Analysis and Critical Control Points) е съвременна превантивна система за
производство на безопасни храни. Това е един систематичен научен подход за
идентификация, оценка и контрол на биологичните, химичните и физични
рискове във всеки етап от производството. Две са главните цели на тази
система: предпазване и документиране. Базирайки се на “Оценката на риска и
критичните контролни точки“, НАССР има за цел да определи кога и къде могат
1
да възникнат рискове по отношение безвредността на храната и как да се
предотврати тяхното настъпване. За потвърждение, че потенциалните
опасности са под контрол от значение е документирането на всяка стъпка или
етап на производството. Не всичко може да се предотврати, но всичко може да
се контролира. НАССР е активна, динамична система, основана на
задълбочени научни познания. Тя има предимство пред традиционните методи
на инспектиране на готовия продукт, тъй като е насочена към идентифициране
на потенциалните рискове и тяхното елиминиране или намаляване до
приемливо равнище, така че да не провокират възникването на реални
проблеми. Или накратко, НАССР е система за управление на безопасността на
храните чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физичните
рискове. При НАССР не се говори за контрол на продукта, а контрол върху
процеса на производство. Това е превантивен контрол, който позволява намеса
с корективни действия в даден момент при различните фази на производство.
Въпреки че качеството на произвеждания продукт се повишава при
използването на системата НАССР, тя се различава от програмите за контрол
на качеството. НАССР акцентира върху безвредността, а не върху качеството и
трябва да се разглежда отделно или като допълнение към гаранцията за
качество.
НАССР е най-ефективна, когато се използва в производство на храни по цялата
верига “от обора до масата”. Това означава, че НАССР може да се използва
във фермите, във фуражните заводи, в кланиците и месопреработвателните
предприятия, в складовете и дистрибуторската мрежа, в търговията на едро и
дребно и заведенията за хранене. При системата НАССР “анализът на
рисковете” се извършва, за да се оценят потенциалните рискове за
безвредността на храните през целия процес на производство на даден
продукт. След това се идентифицират “критичните контролни точки” (ККТ) в
процеса на добива, преработката и обработката на храните. Във всяка ККТ
изпускането на контрола може да доведе до неприемлив риск за безвредността
на храната.
Фирмите трябва внимателно да наблюдават идентифицираните ККТ, за да
държат процеса под контрол. За целта те водят регистри за проследяване и
документиране производството на безопасни продукти. Тези регистри могат да
2
бъдат проверявани от държавните контролни органи при инспекции и одити, за
да установяват дали фирмата внимателно контролира процесите.
Концентрирайки вниманието върху ключовите точки, които директно се
отразяват на безвредността на продукта, държавните одитори,
производителите, преработвателите и консуматорите могат да бъдат сигурни,
че се постига желаното ниво на безвредност.
За да се приложи НАССР в дадено предприятие трябва да са спазени
предварителните изисквания, въведени с Добрите Производствени
Практики /ДПП/ при производството, т.е. да са прилагат и документират.
Осъществяването на тези предварителни изисквания е важно, тъй като
служи за елиминиране на голяма част от опасностите. ДПП са базата,
върху която се изгражда НАССР системата.
НАССР е начин на мислене, свързан с интелигентността на хората.
Това е система, която дава критична оценка на съвременното състояние при
производството. Всичко се поставя под съмнение. НАССР доведе до промяна
на различните отговорности – на животновъдите, на преработвателите,
дистрибуторите, обществения контрол и потребителите. Ролята на
производители, преработватели и дистрибутори е да определят критичните
фази, да въведат съответните процедури, за да намалят до минимум рисковете
предвид средата, в която работят, с цел производство на безвредни продукти.
Променя се и ролята на официалния контрол. Вместо констатиране на наличен
проблем, контролните органи имат задача да дадат оценка на насоката на
развитие на предприятието и да гарантират, че прилагането на НАССР ще
бъде непрекъснат процес. Официалните ветеринарни лекари /инспектори и
одитори/ следва да имат предвид и да разберат новите цели, които си поставя
предприятието намаляване до минимум рисковете при производството на
безвредни продукти. Те действат и като консултанти, които могат да дадат
превантивно алтернативно решение, когато считат, че предвидените от
предприятието корективни мерки са недостатъчни, за да гарантират
безвредността на даден продукт.
Потребителите също имат отговорности при прилагането на система НАССР.
Често при действаща система в предприятията, ако потребителят прекъсне
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Въведение в НАССР системата

Безопасността на храните е проблем с глобална значимост както за потребителите, така и за всички производители от хранително-вкусовата промишленост в България, страните от ЕС и в останалите държави...
Изпратен от:
maggie1
на 2010-01-22
Добавен в:
Лекции
по Хранително-вкусова промишленост
Статистика:
141 сваляния
виж още
 
Подобни материали
 

Системи за контрол и управление качеството при хранително промишлените технологии


Системи за контрол и управление качеството при хранително промишлените технологии. Контролно – критични точки при месо и млеко добива...
 

Най често срещаните несъответствия при оценка на системата за безопасност и качество на храни


Що е то HACCP и защо той е важен при контрола на системата за безопасност на храни...
 

Aнализ на опасностите и контрол на критичните точки. НАССР


Принципите на НАССР са формулирани за първи път през 1959 г. за да се гарантира доставката на безопасни храни за астронавтите от NASA. През 70-те концепцията е доразвита като система за контрол на консервираните храни от месната индустрия на САЩ...
 

Стандарти на хранителните продукти


Храната е двигателят, за да работи добре нашият организъм. Безопасните и качествени продукти ни дават сила и енергия, опасните и некачествени ни разболяват. И както за всичко около нас, огромна роля играят стандартите...
 
Онлайн тестове по Хранително-вкусова промишленост
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
тематичен тест по Хранително-вкусова промишленост за Студенти
Тест по Анализ и контрол на храните - птиче месо
(Труден)
48
31
1
3 мин
14.10.2011
» виж всички онлайн тестове по хранително-вкусова промишленост

Въведение в НАССР системата

Материал № 442197, от 22 яну 2010
Свален: 141 пъти
Прегледан: 194 пъти
Качен от:
Предмет: Хранително-вкусова промишленост
Тип: Лекция
Брой страници: 8
Брой думи: 1,831
Брой символи: 11,762

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Въведение в НАССР системата"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала