Големина на текста:
БИОФИЗИКА
ТЕМА 1
Биофизика – предметзадачипроблеми и направленияМетоди и подходи в биофизичните 
изследванияРазвитие на биофизиката у нас.
Биофизиката е наука за най­простите и фундаментални взаимодействиялежащи в основата на 
биологичните явленияПредмет на биофизиката са биологичните структурипроцесите и явленията
които протичат в тях.
 Ниватана които се изследват обектите са:
субмолекулномолекулно и макромолекулно
субклетъчно (молекулни ансамблимембрании клетъчно
надклетъчно (сложни системи)
организмово
популационно
екосистемно
Биофизичните концепции и методи се базират на:
преки експерименти с биологични обекти и системи
собствени и специално адаптирани към обекта БФ методи
модификации на идеи от сродни науки
Приноси:
точни физични експериментални методи за изследване – спектралниизотопни
радиоспектроскопия
теоретичен извод за приложимостта на основните физични закони в биологията – биологичните 
системи се подчиняват на всички физични закони
експериментални доказателства за приложимостта за биосистемите на закона за запазване на 
енергиятапринципите на химичната кинетикаТД на отворените системи и II ТД закон.
Отсъствие на „живи” форми на енергия
Научни направления:
биотермодинамика   – възможност за протичане на процесите
кинетика на биологичните процеси  
молекулна биофизика   – описва поведението на група молекули в определено микрообкръжение
основно понятие са ензимите и активните им центрове
фотобиофизика    – светлинните кванти и молекулите
биомембрани    – структура и транспорт на вещества през мембраните
биофизика на клетката    
­ активни електрични с­ва на клетката ­ формиране на биопотенциалиградиентрегулация
­ пасивни електрични с­ва – клетката в електрично поле
­ електроманипулации – клетката е във външно поле с определени харатеристикикоето 
променя проводимостта на мембранитеа от там и свойствата йелектрофореза
действие на физични фактори в/у биосистеми   – ултра­ и инфразвукелектромагнитни полета 
(променливи полета), светлинайонизиращи лъчения (високоенергетични въздействия)
биофизика на сложни системи   – математично моделиранерадиационна биофизика (при 
въздействие на йонизационни лъчения), радиоекология (екологОписание във връзка с 
източниците на радиация правария при АЕЦ)
Методи
Спектрални   – поглъщане на електромагнитни лъчения
­ абсорбционни   – поглъщане
?радиоспектроскопски 
ЕПР – електронен парамагнитен резонанснеобходимо е да има единичен електрон с 
определен спинМоже да се анализира биологичната структуракато зависи много от 
обкръжението.
ЯМР – промяна ориентацията не на електронитеа на ядрата
ПМР – промяна в ориентацията на протона
?инфрачервена спектроскопия – промяна на Е на вибрация на молекулни групиОсновен 
проблем ече водата поглъща IR, което затруднява анализаЗа това се изследват твърди
безводни системиСухият материал може да е изгубил естествените си биологични 
свойстваТова се улеснява от нов методпри който информацията се извлича от силния 
сигнал на водните молекули.
?UV­VIS спектроскопия – почти всички биологични обекти и молекули поглъщат в тази част 
на спектъраТова е свръхскоростна спектрофотометриякоято проследява бързите 
промени.
­ разсейване    – не всеки квант се абсорбира от молекулатаможе след взаимодействие да се 
разсее
?еластично – светлинният квант се удря в молекулата и се разсейва без да губи енергия
?комбинационно (подобно на IR) – част от енергията на кванта се губиза да се използва за 
вибрационното движение на групата молекулив която се удря
?дифракция на Х­rays – картината не е добрано чрез математични манипулации се 
разчитат
?дихроизъм – използва се поляризирана светлина
­ луминесцентни    (излъчване)
?флуоресценция
?биолуминесценция – п­сисвързани с ензимиизползващи АТФкоито водят до голям … от 
възбудени кванти
?хемилуминесценция – химически реакции (много рядко имат висока активност), които водят 
до образуване на съединения с единичен електрон с определен спинПри тяхното 
взаимодействие се получава този вид луминесценция (използва се диагностициране на 
патологични изменения)
?забавена флуоресценция – само при растенията (само при фотосинтезата)
Калориметрични    – поглъщане на топлина
Потенциометрични   – определяне на количеството кислород в биосистемата чрез ток (външно ел
поле при определени условия например някакво напрежение). Големината на тока се оказва 
пропорционална на количеството кислород
Импендансометрични    – диагностика на състоянието на различни естествени тъканикато се 
използва способността им да провеждат различно количество ток
Микроелектродна техника   – засмуква се малка част от биомембраната ­ само 1 канал и се 
изследва проводимостта на канала при различни условия
Белязани атоми   – селективно се изследват молекули в естествена среда
ULTRА звукова спектроскопия   – диагностика на вътрешнотелесни структурипроводимост на 
съдоветеДоплеров ефект
Тунелна микроскопия   – фиксирани структури (не живи), добра разделителна способност 
(приблизително няколко ампера)

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Биофизика

Биофизика – предмет, задачи, проблеми и направления. Методи и подходи в биофизичните изследвания. Развитие на биофизиката у нас....
Изпратен от:
trevopasno
на 2010-01-22
Добавен в:
Теми
по Биофизика
Статистика:
134 сваляния
виж още
 
 

Биофизика

Материал № 442042, от 22 яну 2010
Свален: 134 пъти
Прегледан: 201 пъти
Качен от:
Предмет: Биофизика, Биология
Тип: Тема
Брой страници: 2
Брой думи: 591
Брой символи: 4,142

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Биофизика"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала