Големина на текста:
ТЕМА 1
Същност, възникване и роля на финансовите пазари
Съществуват различни виждания в специализираната финансова
литература за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието
финансови пазари обхваща механизмите и началото на функциониране на
различни пазари, които са свързани с определени финансови аспекти. Според
други, финансовите пазари отразяват търсенето и предлагането, както на
различни видове финансови инструменти, така и на техните производни.
Според трети с понятието „ финансови пазари в икономиката се означава
механизма, който позволява участниците лесно търгуване ( купуване и
продаване) на финансови инструменти, като ценни книжа ( акции, облигации) ,
стоки ( благородни метали, селскостопански стоки) и други с ниски
транзакционни разходи.
Дискусионните моменти са свързани най- вече с различните начини на
тълкуване на понятието пазар, сигментацията на финансовите пазари и
обхвата на търгуване с финансови инструменти. Бихме могли да обособим
следните видове финансови пазари:
- паричен пазар
- картов пазар
- валутни пазари
- пазари на ценни книжа, включително акции и облигации
- дългов пазар или пазар на дългови финансови инструменти
- междубанков валутно пазарен форекс
- пазар на злато и скапоценни метали
- деривативен пазар
- хеджфондов пазар
- други
Съществува тезата, че финансовите пазари са се развили значително
през последните години и претърпява постоянни иновации с цел подобряване
на лихвидността. Според сайта http://www.bg.wikipedia.org финансовите пазари
съществуват за да улеснят:
1) увеличението на капитала ( в капиталовите пазари) .
2) постигането на приемливо ниво на риск.
3) международната търговия ( в паричните пазари) .
Финансовите пазари могат да бъдат:
- организации, които улесняват търговията на финансови инструменти,
като например фондовите борси, улесняват търгожията на ценни книжа.
- обединяването на куповачи и продавачи с цел търгуване на финансови
инструменти ( примерно търгуването на ценни книжа може да бъде известно по
различен начин на фондовите борси или директно между куповач и продавач) .
Финансовите пазари могат да бъдат местни и международни.
Специализираната финансова литература, финансожите пазари се
обособяват според различни критерии. Така например:
1) според характера на инструмента, с който се характеризират
операциите, финансовите пазари се деят на:
- пазар на дълг ( кредит) – извършват се операции с ипотеки, облигации и
др. финансови инструменти.
1
- пазар на акции, т. е. операции с акции ( или както се нарича квази
кредит” , защото няма пряко задължение за връщане на взетите средства) .
2) според момента на живот на финансовите инструменти, финансовите
пазари се делят на:
- първични- на които се пласират новите емисии.
- вторични- на които се препродават предишни емитирани книжа от
предишен момент (фондови борси) .
3) според институционализирането си фин. пазари се делят на:
- борсови или организирани фин. пазари, свързани с това, че за да има
досръп до борсата дадения компонент, трябва да отговаря на определени
критерии свързани с неговия капитал.
- извънборсови- извършват операции с ценни книжа, които не са
регистрирани на фондовите борси.
4) според срока на операциите финансовите пазари се делят на:
- парични- на които се извършват операциите с краткоср. инструм. със
срок да 1 год.
- капиталови- на които се изв. операции с дългоср. Инструм. със срок над
1 год.
В литературата се среща още становището, че фин. пазар е пазар,
където фин. ценни книжа като запаси, облигации и предмети за потребление
като ценни материали се обменят по между си за ефективни пазарни цени. В
този контекст различните типове фин. пазари са:
- капиталови пазари
- парични пазари
- пазар на произв. фин. инструм.
- валутни пазари
- застрахователни пазари
- стокови пазари
Така например на паз. на ценни книжа се изв. търговия с акции, търг. с
облигации и търг. с дългови полици; на паричния пазар се извършват операции
с краткосрочни заеми и инвестиции; прод. на фючарсния пазар се къпъват и
продават стандартни фючарсни контракти; на застрахователния пазар се
купуват и продават застрахователни продукти, застрахователни услуги и по-
често се застраховат рискове; на валутния пазар се изв. търговия с
чуждестранни валути и др. . Следователно фин. пазари благоприятстват разв. и
упраблението на:
- натрупване и увеличаване на капитала
- прехвърляне и управление на рискове
- развитието на международната търговия
Освен посоченото се дискотират още понятията:
нац. фин. пазар
- международни фин. пазари
- световен паричен пазар
- световен пазар на капитали
- кредитен пазар
- фондов пазар
Среща се още становището, че свет. фин. пазар се разделя на:
- паричен сегмент
- кредитен сегмент
- фондов ( капиталов) сегмент
2
Следователно в литературата се срещат разл. Становища за обхвата,
значението и ролята на фин. пазари.
Съществува още мнението, че фин. паз. са възникнали още преди създаването
на фондовите борси. Фин. пазари осигуряват трансфер на капитали от
икономически агенти, които разполагат с излишни финансови ресурси, към
агентите, които изпитват недостиг на такива ликвидни ресурси. Следователно
движението на парите между различните субекти в икономиката се извършват
на финансовите пазари.
Среща се още становището, че „ фин. пазари улесняват финанситането на
фирми, физ лица, финансови и нефинансови институции и правителството.
следователно фин. паз. имат следните по- важни функции:
1) определяне на цените- пазара е място, където цената се определя при
нормални пазарни условия и в зависимост от търсенето и предлагането, място
където се постига съпоставимост между различните стоки и фин. инструм. .
Цената на фин. паз. допринася за икономическото и финансовото
благосъстояние на ик. агенти.
2) арбитраж- те са свързани с това, че участниците на финансовите
пазари се стремят да получат ползи или изгоди от размяната на различни фин.
активи, т. е. фин. ефекти носят определени печалби. Смята се, че
арбитражните сделки водят до оеднаквяване на цените и валутните курсове.
Арбитража са сделки или поредица от сделки по преобразуване на цените, най-
често вал. курсове с опр. Цел или необходимост. Най- често арбитража се
използва в банковата практика за търсенето и намирането на опр. печаливши
валутни курсове.
3) финансиране- тази функция на фин. пазари е продиктувана от нуждите
на стоп. и банкова практика. Реализирането на проекти, кредитната дейност,
динамиката на цените и разл. видове пресмятания.
4) осигуряване на плащания по външно- търговски сделки.
5) инвестиционни функции
6) управление на риска, вкл. и хеджиране.
ТЕМА 2
Нови тенденции и парадигми на съвремените финансови
пазари
Международни реалности, ситуации в глобалния финансов свят, както и
механизми на функционитане на фин. паз. налагат нови закономерности и нови
парадигми.Това е така, защото времето на своб. пазар, времето на Адам Смит
отдавна е отминало и сжета е изправен пред нови предизвикателства и
ситуации. Това дава отражение върху механизма на функциониране на
световния финансов пазар. Включително и при разрешаването на глобални
въпроси и финансови противоречия. В специализираната литература се среща
становището, „ че през последните години на международните финанансови
пазари се появяват нови тенденции, свързани с предизвикателствата на
световния бизнес” , а именно:
3

Това е само предварителен преглед

За да разгледате всички страници от този документ натиснете тук.

Финансови пазари

Съществуват различни виждания в специализираната финансова литература за понятието финансов пазар. Според едни автори понятието финансови пазари обхваща механизмите и началото на функциониране на различни...
Изпратен от:
ivelina8691
на 2010-01-22
Добавен в:
Лекции
по Финанси
Статистика:
998 сваляния
виж още
 
Домашни по темата на материала
"Финансови пазари и техните инструменти
добавена от daksi86 18.04.2012
1
54
Подобни материали
 

Вторичен пазар на ценни книжа

18 яну 2011
·
65
·
5
·
1,504
·
111

Характеристика и форми на вторичния пазар на ценни книжа...
 

Нетна стойност на паричен поток

09 дек 2007
·
498
·
4
·
1,059
·
294

Настоящата стойност е стойност на бъдещ паричен поток към настоящ момент. Ако паричния поток възниква след n години, то неговата настояща стойност...
 

Капиталови пазари

23 мар 2009
·
306
·
7
·
1,202
·
322
·
1

Капиталовите пазари са важен елемент на финансовата система,чрез тях се решават проблемите на икономическите агенти, които търсят или предлагат пари. Главен инструмент на търсещите капитали е емисията на дългосрочни ценни книжа, които...
 

Типови задачи за изпита по „Парични и капиталови пазари”

15 сеп 2009
·
305
·
9
·
2,601
·
480
·
1

Търговията с различните инструменти на паричните и капиталовите пазари е невъзможна без познаване на концепцията за промяната на стойността на парите във времето...
 

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата

05 яну 2007
·
3,586
·
3
·
617
·
581

Анализ и оценка на приходите и разходите на фирмата. Равновесна точка.
1 2 3 4 5 » 11
 
Онлайн тестове по Финанси
Тест по Финанси за 2-ри курс относно Договорно-спестовните институции
междинен тест по Финанси за Студенти от 2 курс
Междинен тест по Финанси за студенти от 2-ри курс, съдържа 15 въпроса, само един верен отговор на всеки въпрос.
(Труден)
15
4
1
8 мин
07.08.2018
Тест по Финанси за 4-ти курс
междинен тест по Финанси за Студенти от 4 курс
Примерни въпроси за държавен изпит по Финанси, бакалавърска степен. Тестът съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.
(Лесен)
15
14
1
3 мин
27.08.2018
» виж всички онлайн тестове по финанси

Финансови пазари

Материал № 441961, от 22 яну 2010
Свален: 998 пъти
Прегледан: 1,154 пъти
Качен от:
Предмет: Финанси, Икономика
Тип: Лекция
Брой страници: 33
Брой думи: 11,486
Брой символи: 68,096

Потърси помощ за своята домашна:

Имаш домашна за "Финансови пазари"?
Намери бързо решение, с помощтта на потребители на Pomagalo.com:

Последно видяха материала
Сродни търсения